Artikel-id: 309000 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

INTRODUKTION

I denne artikel beskrives trin for trin, hvordan du kan bruge Windows XP snap-in'en Diskhåndtering til at konfigurere en grundlæggende disk og gøre den klar til brug. I denne artikel beskrives også, hvordan du kan oprette og slette partitioner, og hvordan du kan formatere diskenheder med filsystemet FAT, FAT32 eller NTFS.Yderligere Information

Grundlæggende diske og diskenheder

Grundlæggende disklager understøtter partitionsorienterede diske. En grundlæggende disk er en fysisk disk, der indeholder primære partitioner, udvidede partitioner eller logiske drev. Partitioner og logiske drev på en grundlæggende disk bliver også kaldt grundlæggende diskenheder. Du kan oprette op til fire primære partitioner, eller tre primære partitioner og én udvidet partition, som indeholder logiske drev.

Hvis du kører Windows XP Professional og et eller flere af følgende operativsystemer på samme computer, skal du bruge grundlæggende diskenheder, fordi disse operativsystemer ikke kan få adgang til oplysninger, der er lagret på dynamiske diskenheder:
 • Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 eller tidligere
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
 • MS-DOS

Sådan fjernes Diskhåndtering

Sådan startes Diskhåndtering:
 1. Log på som administrator eller medlem af gruppen Administratorer.
 2. Klik på Start, klik på Kør, skriv compmgmt.msc, og klik derefter på OK.
 3. Klik på Diskhåndtering i konsoltræet. Vinduet Diskhåndtering åbnes. Dine diske og diskenheder vises i grafisk visning og listevisning. Hvis du vil tilpasse visningen af dine diske og diskenheder i vinduets øverste og nederste rude, skal du pege på Top eller Bund på menuen Vis og derefter klikke på den visning, du vil bruge.
Bemærk! Det anbefales, at du opretter en fuldstændig sikkerhedskopi af diskenes indhold, før du foretager nogen ændringer af diske eller diskenheder.

Sådan oprettes en ny partition eller et nyt logisk drev

Sådan oprettes en ny partition eller et nyt logisk drev på en grundlæggende disk:
 1. I vinduet Diskhåndtering skal du fuldføre en af følgende procedurer og derefter fortsætte med trin 2:
  • Hvis du vil oprette en ny partition, skal du højreklikke på ikke-allokeret plads på den grundlæggende disk, hvor du vil oprette partitionen, og derefter klikke på Ny partition.
  • Hvis du vil oprette et nyt logisk drev i en udvidet partition, skal du højreklikke på en ledig plads i den udvidede partition, hvor du vil oprette det logiske drev, og derefter klikke på Nyt logisk drev.
 2. Klik på Næste i guiden Ny partition.
 3. Klik på den type partition, du vil oprette (enten Primær partition, Udvidet partition eller Logisk drev), og klik derefter på Næste.
 4. Angiv partitionens størrelse i feltet Partitionsstørrelse i MB, og klik derefter på Næste.
 5. Bestem, om du vil tildele drevbogstavet manuelt, lade systemet nummerere drevet automatisk, eller om du vil undlade at tildele noget drevbogstav til den nye partition eller det nye logiske drev. Klik derefter på Næste.
 6. Angiv de formateringsparametre, du vil anvende, ved at bruge en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du ikke vil formatere partitionen, skal du klikke på Formatér ikke denne partition og derefter klikke på Næste.
  • Hvis du vil formatere partitionen, skal du klikke på Formatér denne partition med følgende indstillinger og derefter fuldføre følgende procedure i dialogboksen Formatering:
   1. Skriv et navn på diskenheden i feltet Diskenhedsnavn. Dette trin er valgfrit.
   2. Klik på det filsystem, du vil bruge, i feltet Filsystem.

    Du kan ændre størrelsen på diskens allokeringsenhed og derefter angive, om der skal udføres hurtig formatering, eller om der skal aktiveres fil- og mappekomprimering på NTFS-diskenheder.
   Klik på Næste.

 7. Bekræft, at de valgte indstillinger er korrekte, og klik derefter på Udfør.
Den nye partition eller det nye logiske drev er oprettet og vises på den relevante grundlæggende disk i vinduet Diskhåndtering. Hvis du vælger at formatere diskenheden i trin 6, starter formateringsprocessen nu.

Sådan formateres en grundlæggende diskenhed

Gør følgende for at formatere en partition, et logisk drev eller en grundlæggende diskenhed:
 1. I vinduet Diskhåndtering skal du højreklikke på den partition eller det logiske drev, du vil formatere (eller omformatere), og derefter klikke på Formater.
 2. Skriv et navn på diskenheden i feltet Diskenhedsnavn i dialogboksen Formatering. Dette trin er valgfrit.
 3. Klik på det filsystem, du vil bruge, i feltet Filsystem. Du kan desuden ændre størrelsen på diskens allokeringsenhed og angive, om der skal udføres hurtig formatering, eller om der skal aktiveres fil- og mappekomprimering på NTFS-diskenheder.
 4. Klik på OK.
 5. Klik på OK, hvis du bliver bedt om at formatere diskenheden. Formateringsprocessen starter.

Sådan får du vist egenskaberne for en grundlæggende diskenhed

Gør følgende for at få vist egenskaberne for en partition eller et logisk drev:
 1. I vinduet Diskhåndtering skal du højreklikke på den ønskede partition eller det ønskede logiske drev og derefter klikke på Egenskaber.
 2. Klik på den relevante fane for at få vist de ønskede egenskaber.

Sådan slettes en partition eller et logisk drev

Gør følgende for at slette en partition eller et logisk drev:
 1. I vinduet Diskhåndtering skal du højreklikke på den partition eller det logiske drev, du vil slette, og derefter klikke på Slet partition eller Slet logisk drev.
 2. Når du bliver bedt om at slette partitionen eller det logiske drev, skal du klikke på Ja. Partitionen eller det logiske drev slettes.
Vigtigt!
 • Når du sletter en partition eller et logisk drev, slettes alle oplysningerne på partitionen eller det logiske drev ? foruden selve partitionen eller det logiske drev.
 • Du kan ikke slette systempartitionen, startpartitionen eller en partition, der indeholder den aktive sidefil (swapfilen).
 • Du kan ikke slette en udvidet partition, medmindre den udvidede partition er tom. Alle logiske drev i den udvidede partition skal slettes, før du kan slette den udvidede partition.

Fejlfinding

I Diskhåndtering vises statusbeskrivelser i grafisk visning og som listevisning under kolonnen Status, så du kan være orienteret om diskens eller diskenhedens aktuelle status. Du kan bruge disse statusbeskrivelser til at opdage og afhjælpe fejl på disken og diskenheden. Følgende er en ufuldstændig liste over beskrivelser af status for diske og diskenheder:
 • Online
  Dette er den almindelige diskstatus, når disken er tilgængelig og fungerer korrekt.
 • I orden
  Dette er den almindelige diskenhedsstatus, når diskenheden er tilgængelig og fungerer korrekt.
 • Ulæselig
  Disken er ikke tilgængelig pga. en mulig hardwarefejl, beskadigelse eller I/O-fejl.

  Hvis du vil foretage fejlfinding af problemet, skal du genstarte computeren eller scanne disken igen for at forsøge at få disken til at vende tilbage til statusangivelsen Online. Hvis du vil scanne systemet igen, skal du åbne Computeradministration og derefter klikke på Diskhåndtering. Klik på Gennemsøg diske igen i menuen Handling.
I hjælpen til Diskhåndtering kan du finde en fuldstændig liste over statusbeskrivelser og fejlfindingsprocedurer for diske og diskenheder. Klik på Hjælp på menuen Handling i snap-in'en Diskhåndtering eller i vinduet Computeradministration.Referencer

Flere oplysninger om, hvordan du kan bruge Diskhåndtering til at tildele, fjerne eller ændre drevbogstaver, finder du ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
307844 Sådan ændres tildelingen af drevbogstaver i Windows XP
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer dynamiske diske, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
308424 Sådan bruges Diskhåndtering til at konfigurere dynamiske diske i Windows XP. Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan finde flere oplysninger om arbejdet med grundlæggende og dynamiske diske ved at klikke på nedenstående artikelnumre for at få vist artiklerne i Microsoft Knowledge Base:
175761 Dynamisk modsat grundlæggende disklager i Windows 2000. Artiklen er evt. på engelsk.
222189 Beskrivelse af diskgrupper i Windows 2000 Diskhåndtering. Artiklen er evt. på engelsk.
254105 Hardwarebegrænsninger i forbindelse med dynamiske diske. Artiklen er evt. på engelsk.
Du kan finde flere oplysninger om, hvordan kommandolinjefunktionen Diskpart bruges, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
300415 Beskrivelse af kommandolinjefunktionen Diskpart. Artiklen er evt. på engelsk.
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.

Egenskaber

Artikel-id: 309000 - Seneste redigering: 8. januar 2014 - Redigering: 1.0
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøgleord: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB309000

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com