ID članka: 309000 - Pregledajte proizvode na koje se odnosi ovaj članak.
Proširi sve | Sažmi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj članak u koracima opisuje kako koristiti priključak Disk Management (Upravljanje diskovima) u sustavu Windows XP da biste konfigurirali osnovni disk i pripremili ga za upotrebu. Članak opisuje i kako stvoriti i izbrisati particije te kako formatirati jedinice koristeći datotečne sustave FAT, FAT32 ili NTFS.Dodatne informacije

Osnovni diskovi i jedinice

Osnovni disk za pohranu podržava diskove s particijama. Osnovni disk fizički je disk koji sadrži primarne ili proširene particije ili logičke pogone. Particije i logički pogoni na osnovnim diskovima nazivaju se i osnovnim jedinicama. Možete stvoriti do četiri primarne particije ili tri primarne i jednu proširenu particiju koje sadrže logičke pogone.

Ako na jednom računalu koristite sustav Windows XP Professional i jedan ili više dolje navedenih operacijskih sustava, potrebno je koristiti osnovne jedinice jer ti operacijski sustavi ne mogu pristupati podacima pohranjenima na dinamičkim jedinicama:
 • Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 ili stariji
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
 • MS-DOS

Kako koristiti Disk Management

Da biste pokrenuli Disk Management:
 1. Prijavite se na računalo kao administrator ili član grupe administratora.
 2. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) te upišite compmgmt.msc i kliknite OK (U redu).
 3. U stablu konzole kliknite Disk Management (Upravljanje diskovima). Otvorit će se prozor Disk Management. U grafičkom pogledu i pogledu popisa prikazat će se vaši diskovi i jedinice. Da biste prilagodili prikaz diskova i jedinica u gornjim i donjim oknima prozora, pokažite na Top (Vrh) ili Bottom (Dno) na izborniku View (Prikaz), a zatim kliknite željeni prikaz.
NAPOMENA: Microsoft preporučuje da prije bilo kakvih promjena na diskovima ili jedinicama izradite sigurnosnu kopiju sadržaja diska.

Kako stvoriti novu particiju ili novi logički pogon

Da biste stvorili novu particiju ili logički pogon na osnovnom disku:
 1. U prozoru Disk Management (Upravljanje diskovima) provedite jedan od sljedećih postupaka, a zatim nastavite s drugim korakom:
  • Da biste stvorili novu particiju, desnom tipkom miša kliknite nedodijeljeni prostor na osnovnom disku na kojem želite stvoriti particiju, a zatim kliknite New Partition (Nova particija).
  • Da biste stvorili novi logički pogon na proširenoj particiji, desnom tipkom miša kliknite slobodni prostor na proširenoj particiji na kojem želite stvoriti logički pogon, a zatim kliknite New Logical Drive (Novi logički pogon).
 2. U čarobnjaku za nove particije kliknite Next (Dalje).
 3. Odaberite vrstu particije koju želite stvoriti – Primary partition (Primarna particija), Extended partition (Proširena particija) ili Logical drive (Logički pogon) – a zatim kliknite Next (Dalje).
 4. Navedite veličinu particije u okviru Partition size in MB (Veličina particije u MB), a zatim kliknite Next (Dalje).
 5. Odaberite želite li ručno dodijeliti slovo pogona, dopustiti da sustav automatski označi pogon ili uopće ne želite dodijeliti slovo pogona novoj particiji ili logičkom pogonu, a zatim kliknite Next (Dalje).
 6. Navedite opcije formatiranja na neki od sljedećih načina:
  • Ako ne želite formatirati particiju, kliknite Do not format this partition (Ne formatiraj ovu particiju), a zatim kliknite Next (Dalje).
  • Ako želite formatirati particiju, kliknite Format this partition with the following settings (Formatiraj ovu particiju uz sljedeće postavke), a zatim provedite sljedeći postupak u dijaloškom okviru Format (Formatiranje):
   1. U okvir Volume label (Ime jedinice) upišite naziv jedinice. Ovaj korak nije obavezan.
   2. U okviru File system (Datotečni sustav) kliknite datotečni sustav koji želite koristiti.

    Možete promijeniti veličinu alokacijske jedinice diska i zatim navesti želite li provesti brzo formatiranje ili omogućiti sažimanje datoteka i mapa na jedinicama sa sustavom NTFS.
   Kliknite Next (Dalje).

 7. Provjerite jeste li sve opcije ispravno postavili, a zatim kliknite Finish (Završi).
Bit će stvorena nova particija ili logički pogon koji će se pojaviti na odgovarajućem osnovnom disku u prozoru Disk Management. Ako ste u koraku 6 odabrali formatiranje jedinice, sada će započeti postupak formatiranja.

Kako formatirati osnovnu jedinicu

Da biste formatirali particiju, logički pogon ili osnovnu jedinicu:
 1. U prozoru Disk Management (Upravljanje diskovima) desnom tipkom miša kliknite particiju ili logički pogon koji želite formatirati (ili ponovo formatirati), a zatim kliknite Format (Formatiraj).
 2. U dijaloški okvir Format (Formatiranje) upišite naziv jedinice u okvir Volume label (Ime jedinice). Ovaj korak nije obavezan.
 3. U okviru File system (Datotečni sustav) kliknite datotečni sustav koji želite koristiti. Ako želite, možete promijeniti veličinu alokacijske jedinice diska, navesti želite li provesti brzo formatiranje ili omogućiti sažimanje datoteka i mapa na jedinicama s datotečnim sustavom NTFS.
 4. Kliknite OK (U redu).
 5. Kliknite OK (U redu) kada se od vas zatraži formatiranje jedinice. Započet će postupak formatiranja.

Kako pogledati svojstva osnovne jedinice

Da biste pogledali svojstva particije ili logičkog pogona:
 1. U prozoru Disk Management (Upravljanje diskovima) desnom tipkom miša kliknite željenu particiju ili logički pogon, a zatim kliknite Properties (Svojstva).
 2. Kliknite odgovarajuću karticu da biste pogledali odgovarajuće svojstvo.

Kako izbrisati particiju ili logički pogon

Da biste izbrisali particiju ili logički pogon:
 1. U prozoru Disk Management (Upravljanje diskovima) desnom tipkom miša kliknite particiju ili logički pogon koji želite izbrisati, a zatim kliknite Delete Partition (Izbriši particiju) ili Delete Logical Drive (Izbriši logički pogon).
 2. Kliknite Yes (Da) kada se od vas zatraži potvrda brisanja particije ili logičkog pogona. Particija ili logički pogon bit će izbrisani.
Važno
 • Kada izbrišete particiju ili logički pogon, brišu se svi podaci koji se na njima nalaze, kao i sama particija ili logički pogon.
 • Nije moguće izbrisati sistemsku particiju, particiju s koje se pokreće sustav ili onu koja sadrži aktivnu straničnu datoteku.
 • Nije moguće izbrisati proširenu particiju, osim ako je prazna. Potrebno je izbrisati sve logičke pogone na proširenoj particiji da biste mogli izbrisati samu proširenu particiju.

Otklanjanje poteškoća

Disk Management prikazuje opise statusa u grafičkom prikazu i u stupcu Status u prikazu popisa da biste bili obaviješteni o trenutnom statusu diska ili jedinice. Opisi statusa pomoći će vam da utvrdite i otklonite poteškoće sa zatajenjem diskova i jedinica. Slijedi djelomičan popis opisa statusa diskova i jedinica:
 • Online (Na mreži)
  Ovo je uobičajen status diska kada mu se može pristupati i kada ispravno funkcionira.
 • Healthy (Ispravan)
  Ovo je uobičajen status jedinice kada joj se može pristupati i kada ispravno funkcionira.
 • Unreadable (Nečitljiv)
  Disku nije moguće pristupiti jer je došlo do kvara hardvera, oštećenja ili ulazno-izlaznih pogrešaka.

  Da biste otklonili ovaj problem, ponovo pokrenite računalo ili ponovo skenirajte disk da biste mu pokušali vratiti status Online (Na mreži). Da biste ponovo skenirali disk, otvorite Computer Management (Upravljanje računalom), a zatim kliknite Disk Management (Upravljanje diskovima). Na izborniku Action (Akcija) kliknite Rescan Disks (Ponovo skeniraj diskove).
Potpun popis opisa statusa diskova i jedinica te postupaka za otklanjanje poteškoća potražite u pomoći za Disk Management. U priključku Disk Management ili prozoru Computer Management kliknite Help (Pomoć) na izborniku Action (Akcija).Reference

Dodatne informacije o korištenju priključka Disk Management za dodjeljivanje, uklanjanje ili promjenu slova pogona potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
307844 Kako promijeniti slova pogona u sustavu Windows XP (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Dodatne informacije o konfiguriranju dinamičkih diskova potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
308424 Kako koristiti Disk Management za konfiguriranje dinamičkih diskova u sustavu Windows XP (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Dodatne informacije o radu s osnovnim i dinamičkim diskovima potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
175761 Razlike između dinamičkih i osnovnih diskova za pohranu u sustavu Windows 2000 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
222189 Opis skupina diskova u priključku Disk Management za Windows (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
254105 Hardverska ograničenja dinamičkih diskova (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Dodatne informacije o korištenju uslužnog programa za naredbeni redak Diskpart potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
300415 Opis uslužnog programa za naredbeni redak Diskpart (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Svojstva

ID članka: 309000 - Posljednja izmjena: 6. lipnja 2013. - Revizija: 2.6
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Ključne riječi: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB309000

Pošaljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com