כיצד לבצע המרה לדיסקים בסיסיים ודינמיים במערכת Windows XP Professional?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 309044 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד להמיר דיסק בסיסי לדיסק דינמי וכיצד להפוך דיסק דינמי בחזרה לדיסק בסיסי באמצעות יישום ה-snap-in 'ניהול דיסקים' ב-Windows XP Professional.

Windows XP Professional תומך בשני סוגים של אחסון בדיסקים: בסיסי ודינמי. האחסון בדיסקים בסיסיים משתמש בדיסקים מוכווני מחיצות. דיסק בסיסי מכיל אמצעי אחסון בסיסיים (מחיצות ראשיות, מחיצות מורחבות וכוננים לוגיים).

אחסון בדיסקים דינמיים משתמש בדיסקים מוכווני אמצעי אחסון וכולל תכונות שלא קיימות בדיסקים בסיסיים, כגון היכולת ליצור אמצעי אחסון שמשתרעים על פני מספר דיסקים (אמצעי אחסון מורחב ואמצעי אחסון מפוצל).

הערות כלליות

לפני שתהפוך דיסק בסיסי לדיסק דינמי, שים לב לעובדות הבאות:
 • בכל דיסק רשומת אתחול ראשית (MBR) שברצונך להמיר נחוץ לפחות 1 מגה-בית (MB) של שטח פנוי. שטח זה נשמר באופן אוטומטי בעת היצירה של מחיצה או אמצעי אחסון ב-Microsoft Windows 2000 או ב-Windows XP Professional. אולם, ייתכן שלא יהיה זמין במחיצות או באמצעי אחסון שנוצרו במערכות הפעלה אחרות.
 • כאשר אתה מבצע המרה לדיסק דינמי, המחיצות או הכוננים הלוגיים הקיימים בדיסק הבסיסי מומרים לאמצעי אחסון פשוטים בדיסק הדינמי.
 • לאחר ההמרה לדיסק דינמי, אין אפשרות להפוך את אמצעי האחסון הדינמיים בחזרה למחיצות. תחילה עליך למחוק את כל אמצעי האחסון הדינמיים בדיסק ולאחר מכן להמיר את הדיסק הדינמי בחזרה לדיסק בסיסי. אם ברצונך לשמור את הנתונים, עליך לגבות תחילה את הנתונים או להעבירם לאמצעי אחסון אחר.
 • לאחר ההמרה לדיסק דינמי, הגישה המקומית לדיסק הדינמי מוגבלת למערכות Windows XP Professional ו-Windows 2000.
 • אם הדיסק מכיל מספר התקנות של Windows XP Professional או של Windows 2000, אל תבצע המרה לדיסק דינמי. פעולת ההמרה מסירה ערכי מחיצות בכל המחיצות בדיסק, למעט אמצעי האחסון של המערכת ושל האתחול במערכת ההפעלה הנוכחית.
 • במחשבים ניידים ובמערכת Microsoft Windows XP Home Edition, אין תמיכה בדיסקים דינמיים.
לפני שתהפוך דיסק דינמי בחזרה לדיסק בסיסי, שים לב שעליך למחוק מהדיסק את כל אמצעי האחסון הקיימים לפני שיהיה באפשרותך להמירו בחזרה לדיסק בסיסי. אם ברצונך לשמור את הנתונים, גבה את הנתונים או העבר אותם לאמצעי אחסון אחר.

כיצד להמיר דיסק בסיסי לדיסק דינמי

כדי להמיר דיסק בסיסי לדיסק דינמי:
 1. היכנס למערכת כמנהל מערכת (Administrator) או כחבר בקבוצת מנהלי המערכת.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ על ביצועים ותחזוקה, לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על ניהול מחשב.
 4. בחלונית הימנית, לחץ על ניהול דיסקים.
 5. בחלונית השמאלית התחתונה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדיסק הבסיסי שברצונך להמיר ולאחר מכן לחץ על המרה לדיסק דינאמי.

  הערה: עליך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השטח האפור שמכיל את כותרת הדיסק בצד הימני של החלונית 'פרטים'. לדוגמה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על דיסק 0.
 6. סמן את תיבת הסימון שלצד הדיסק שברצונך להמיר (אם היא אינה מסומנת כבר) ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. לחץ על פרטים אם ברצונך להציג את רשימת אמצעי האחסון בדיסק.
 8. לחץ על בצע המרה.
 9. לחץ על כן אם תתבקש לבצע המרה ולאחר מכן לחץ על אישור.

כיצד להמיר דיסק דינמי לדיסק בסיסי

כדי להפוך דיסק דינמי בחזרה לדיסק בסיסי:
 1. גבה את כל הנתונים בכל אמצעי האחסון שבדיסק שברצונך להמיר לדיסק בסיסי.
 2. היכנס למערכת כמנהל מערכת (Administrator) או כחבר בקבוצת מנהלי המערכת.
 3. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 4. לחץ על ביצועים ותחזוקה, לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על ניהול מחשב.
 5. בחלונית הימנית, לחץ על ניהול דיסקים.
 6. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדיסק הדינמי שברצונך להפוך לדיסק בסיסי ולאחר מכן לחץ על מחיקת אמצעי אחסון.
 7. לחץ על כן כאשר תתבקש למחוק את אמצעי האחסון.
 8. חזור על שלבים 4 ו-5 לגבי כל אחד מאמצעי האחסון בדיסק הדינמי.
 9. לאחר שתמחק את כל אמצעי האחסון בדיסק הדינמי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדיסק הדינמי שברצונך להפוך לדיסק בסיסי ולאחר מכן לחץ על המר לדיסק בסיסי.

  הערה: עליך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השטח האפור שמכיל את כותרת הדיסק בצד הימני של החלונית 'פרטים'. לדוגמה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על דיסק 1.


מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על העבודה עם דיסקים דינמיים, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
175761 אחסון דינאמי בהשוואה לאחסון בסיסי במערכות Windows 2000 ו-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
222189 תיאור קבוצות דיסקים במסגרת 'ניהול דיסקים' של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
254105 מגבלות חומרה של דיסקים דינמיים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת פרטים נוספים על אופן השימוש בכלי שורת הפקודה Diskpart לניהול הדיסקים שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
300415 תיאור כלי שורת הפקודה Diskpart (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על אופן הגדרת התצורה של דיסקים בסיסיים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
309000 כיצד להשתמש ב'ניהול דיסקים' כדי להגדיר תצורה של דיסקים בסיסיים במערכת Windows XP
לקבלת מידע נוסף על אופן הגדרת התצורה של דיסקים דינמיים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
308424 כיצד להשתמש ב'ניהול דיסקים' כדי להגדיר תצורה של דיסקים דינמיים במערכת Windows XP
לקבלת מידע נוסף על הדרך ליצירת אמצעי אחסון משוקף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307880 כיצד ליצור אמצעי אחסון משוקף במחשב מרוחק מבוסס Windows 2000 ממחשב מבוסס Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על הדרך ליצירת אמצעי אחסון מסוג RAID-5, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
309043 כיצד להשתמש במערכת Windows XP ליצירת אמצעי אחסון מסוג RAID-5 במחשב מרוחק מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 309044 - Last Review: יום חמישי 28 יוני 2007 - Revision: 3.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbhowtomaster KB309044

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com