שימוש בקריטריון החיפוש "מילה או ביטוי בקובץ" עלול לא לפעול

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 309173 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לגבות את הרישום לפני שתשנה אותו. ודא שאתה יודע לשחזר את הרישום במקרה שתתרחש בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

בעת חיפוש אחר קבצים המכילים טקסט באמצעות קריטריון החיפוש מילה או ביטוי בקובץ, ייתכן שתוצאות החיפוש לא יכללו קבצים המכילים את הטקסט שציינת. לדוגמה, ייתכן שקבצי עם הסיומות ?.log?, ?.dll?, ?.js?, ?.asp?, ?.xml?, ?.xsl?, ?.hta?, ?.css?, ?.wsh?, ?.cpp?, ?.c או ?.h, או קבצים ללא סיומת שם קובץ, לא יופיע בתוצאות החיפוש, גם אם הם מכילים את הטקסט שציינת. בעיה זו עלולה להתרחש גם אם ציינת את שם הקובץ או את סוג הקובץ בתיבה 'חלק משם הקובץ או כולו'.

סיבה

רכיב מסנן אינו רשום עבור סוג הקובץ שמכיל את הטקסט שציינת, או שרכיב המסנן התעלם מהטקסט שציינת. כדי שסוג קובץ ייכלל בתוצאות החיפוש בעת שימוש בקריטריון החיפוש מילה או ביטוי בקובץ, רכיב מסנן חוקי צריך להיות רשום עבור סוג קובץ זה. Windows XP רושם רכיבי מסננים רק עבור סוגי קבצים המשויכים לסוגי מסמכים נפוצים. רכיבי המסנן הסטנדרטיים ב- Windows XP כוללים:
 • Mimefilt.dll: מסנן קבצי Multipurpose Internet Mail Extension (MIME)?
 • Nlhtml.dll: מסנן קבצי HTML 3.0 או גירסאות מוקדמות יותר
 • Offfilt.dll: מסנן קבצי Microsoft Office ?(Microsoft Word?, Microsoft Excel ו- Microsoft PowerPoint)
 • Query.dll: מסנן קבצי טקסט רגיל (מסנן ברירת המחדל) וקבצים בינאריים (מסנן null)
רכיבי מסנן עשויים להתעלם מטקסט מסוים בשל התבנית או התוכן של הטקסט. לדוגמה, מסנן HTML 3.0 ?(Nlhtml.dll) מתעלם מהטקסט שנכלל בהערות בקובץ HTML (לדוגמה, קובץ עם סיומת ?.htm או ?.asp) מאחר שהטקסט אינו מוצג בעת פתיחת הקובץ בדפדפן.

ב- Microsoft Windows 2000 ובגירסאות מוקדמות יותר של Windows, מתבצע חיפוש בכל הקבצים אחר התוכן שתציין. Windows XP אינו מחפש בכל הקבצים כדי לשפר את ביצועי החיפוש וכדי למנוע תוצאות לא רלוונטיות. אופן פעולה זה מתרחש בין אם אתה משתמש בשירות יצירת אינדקס במהלך החיפוש ובין אם לאו.

פתרון הבעיה

שיטה 1

כדי לפתור בעיה זו עבור הסוגים הבאים, השג את ערכת ה- Service Pack האחרונה עבור Windows XP או התקן את "עדכון תאימות היישומים של Windows XP?, 25 באוקטובר 2001" מאתר האינטרנט Windows Update.
.386
?.aifc
?.aiff
?.asm
?.asx
?.au
?.AudioCD
?.bkf
?.bmp
?.c
?.cda
?.cpl
?.cpp
?.css
?.csv
?.cur
?.cxx
?.def
?.DeskLink
?.dib
?.drv
?.dvd
?.emf
?.fnd
?.folder
?.gz
?.h
?.hpp
?.hta
?.htt
?.hxx
?.idl
?.inc
?.ivf
?.jfif
?.jpe
?.jpeg
?.js
?.latex
?.log
?.m1v
?.m3u
?.MAPIMail
?.mid
?.midi
?.mp2
?.mp2v
?.mpa
?.mpe
?.mpeg
?.mpg
?.mpv2
?.mydocs
?.pl
?.rle
?.rmi
?.png
?.rc
rtf
?.sit
?.snd
?.tgz
?.url
?.vxd
?.wax
?.wm
?.wma
?.wmp
?.wmv
?.wmx
?.wmz
?.wsz
?.wvx
?.xbm
xml
?.xsl
?.ZFSendToTarget
לקבלת מידע נוסף על עדכון זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
309447 חיפוש תוכן אינו מחפש בכל סוגי הקבצים עבור המחרוזת שצוינה(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על השגת מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר ל-Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד להשיג את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows XP
כדי לפתור בעיה זו עבור סוגי קבצים אחרים, התקן תוכנית שרושמת מסנן עבור סוג הקובץ שבו ברצונך לחפש. אם אין אף תוכנית זמינה המספקת מסנן, באפשרותך להשתמש במסנן הטקסט הרגיל כסוג קובץ. לשם כך, הוסף את המפתח PersistentHandler תחת מפתח סוג הקובץ ב- HKEY_CLASSES_ROOT והגדר את שם ערך המחרוזת (ברירת מחדל) שלו לערך הבא:
{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
אזהרה שינוי שגוי של הרישום באמצעות עורך הרישום או בשיטה אחרת עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.
לדוגמה, כדי להשתמש במסנן הטקסט שסופק עבור קבצי ?.zzz, הגדרת הרישום הבאה צריכה להופיע:
HKEY_CLASSES_ROOT\.zzz\PersistentHandler\(Default) = {5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
לאחר שתוסיף ערך זה לרישום, עליך להתנתק מן המערכת ולאחר מכן להתחבר שוב כדי שהשינוי ייכנס לפועל.

הערות:
 • ייתכן שמסנן הטקסט הרגיל אינו פועל עבור כל סוגי הקבצים. אם הוספת מסנן הטקסט הרגיל עבור סוג הקובץ אינה פועלת, פנה לספק של סוג הקובץ לקבלת מידע על זמינות של מסנן עבור סוג קובץ זה.
 • מסנן HTML 3.0 ?(Nlhtml.dll) מתעלם מטקסט שנכלל בהערות בקובץ HTML (לדוגמה, קובץ בעל סיומת ?.htm או ?.asp). כדי לחפש אחר טקסט הכלול בהערות בקבצי HTML, השתמש במסנן הטקסט הרגיל או בשיטה המתוארת בשיטה 2.

שיטה 2

כדי להגדיר את Windows XP לחפש בכל הקבצים, ללא תלות בסוג הקובץ, השג את ערכת ה- Service Pack האחרונה עבור Windows XP ולאחר מכן הפעל את האפשרות צור אינדקס עבור סוגי קבצים עם סיומות לא ידועות.

אם תשתמש בשיטה זו, Windows XP יחפש את הטקסט שתציין בכל סוגי הקבצים. פעולה זו עשויה להשפיע על הביצועים של פונקציונליות החיפוש. לשם כך:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על חיפוש (או הצבע על חיפוש, ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות).
 2. לחץ על שינוי העדפות ולאחר מכן לחץ על באמצעות שירות יצירת אינדקס (לחיפושים מקומיים מהירים).
 3. לחץ על שינוי הגדרות יצירת אינדקס (מתקדם). שים לב, אינך צריך להפעיל את שירות יצירת האינדקס.
 4. בסרגל הכלים, לחץ על הצג/הסתר עץ מסוף.
 5. בחלונית הימנית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שירות יצירת אינדקס במחשב מקומי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 6. בכרטיסיה יצירה לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון קבצי אינדקס עם סיומות לא מוכרות ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. סגור מסוף השירות ליצירת אינדקסים.
אזהרה שינוי שגוי של הרישום באמצעות עורך הרישום או בשיטה אחרת עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.
מנהלי רשת יכולים להגדיר הגדרה זו על-ידי שינוי הרישום. לשם כך, הגדר את ערך ה- DWORD של FilterFilesWithUnknownExtensions ל- 1 במפתח הרישום הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex
לקבלת מידע נוסף על השגת מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר ל-Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד להשיג את מהדורת ה-service pack העדכנית ביותר עבור Windows XP

מידע נוסף

רכיבי מסנן כלולים כחלק משירות יצירת האינדקס, שהוא שירות בסיסי ב- Windows XP, המחלץ תוכן מקבצים ובונה קטלוג מסודר באינדקס כדי להאיץ חיפוש יעיל ומהיר. שירות יצירת האינדקס מחלץ את התוכן על-ידי סינון - באמצעות רכיבי מסנן המכירים את תבנית הקובץ. רכיב מסנן מיישם את ממשק IFilter, שמספק שיטות לקריאת קובץ כדי לחלץ טקסט ומאפיינים. שירות יצירת האינדקס יכול למזג את המידע שחולץ בתוך קטלוגים של אינדקסים לביצוע חיפושים יעילים. לקבלת מידע נוסף אודות ממשק IFilter, בקר באתר האינטרנט של Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms691105.aspx

מאפיינים

Article ID: 309173 - Last Review: שבת 29 דצמבר 2007 - Revision: 4.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
מילות מפתח 
kbregistry kbenv kbprb KB309173

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com