การโหลดล้มเหลวขณะลงทะเบียนแฟ้ม DLL ที่ไลบรารี

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 309288
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะลงทะเบียนแฟ้ม Rsabase.dll, Rsaenh.dll หรือ Schannel.dll โดยใช้โปรแกรม Regsvr32.exe คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
regsvr32

LoadLibrary("ชื่อแฟ้ม.dll") ล้มเหลว
การส่งกลับ GetlastError 0x000001f
หรือ
regsvr32

LoadLibrary("ชื่อแฟ้ม.dll") ล้มเหลว
การส่งกลับ GetlastError 0x00000002
หรือ
regsvr32

LoadLibrary("ชื่อแฟ้ม.dll") ล้มเหลว
การส่งกลับ GetlastError 0x00000485
โดย:ชื่อแฟ้มชื่อของแฟ้ม.dll คุณพยายามที่จะลงทะเบียน

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อแฟ้มแฟ้ม Rsabase.dll, Rsaenh.dll หรือ Schannel.dll ขึ้นจะสูญหาย หรือเสียหาย

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แยกสำเนาใหม่ของแฟ้มที่คุณต้องการจากรายการต่อไปนี้ แฟ้มที่คุณต้องการขึ้นอยู่กับแฟ้มที่ระบุไว้ในข้อความข้อผิดพลาด
 • แฟ้มที่แฟ้ม Schannel.dll ขึ้น:
  Msasn1.dll
  Msvcrt.dll
  Advapi32.dll
  Wsock32.dll
  Crypt32.dll
  Rpcrt4.dll
  Version.dll
  Kernel32.dll
  User32.dll
  Gdi32.dll
 • แฟ้มที่แฟ้ม Rsabase.dll ขึ้น:
  Advapi32.dll
  Ole32.dll
  Kernel32.dll
  User32.dll
  Gdi32.dll
 • แฟ้มที่แฟ้ม Rsaenh.dll ขึ้น:
  Advapi32.dll
  Ole32.dll
  Kernel32.dll
  Gdi32.dll
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกแฟ้ม คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
129605วิธีการขยายไฟล์ต้นฉบับต่างๆ ที่บีบอัดไว้ของ Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความแรงของการเข้ารหัสใน Microsoft Internet Explorer คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
261328ความแรงของการเข้ารหัสปรากฏเป็น 0-บิตใน Internet Explorer
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดไม่สามารถโหลดไลบรารี คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
177855ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: LoadLibrary(rsabase.dl) ที่ล้มเหลว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อ Regsvr32 เครื่องมือที่ใช้งานและข้อผิดพลาดความ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
249873คำอธิบายการใช้งาน Regsvr32 และข้อความแสดงข้อผิดพลาด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 309288 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB309288 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:309288
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com