Numer ID artykułu: 309340 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL309340
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Ten artykuł stanowi przewodnik, prowadzący krok po kroku przez procedurę używania programu Kopia zapasowa do przywracania plików i folderów na komputerze z systemem Windows XP.

Narzędzie Kopia zapasowa w systemie Windows XP pomaga chronić dane na wypadek awarii dysku twardego lub przypadkowego wymazania plików. Używając narzędzia Kopia zapasowa, można utworzyć kopię będącą duplikatem wszystkich danych na dysku twardym, a następnie zarchiwizować ją na innym urządzeniu magazynowania, takim jak dysk twardy lub taśma.

Jeśli oryginalne dane na dysku twardym zostaną przypadkowo wymazane lub zastąpione albo staną się niedostępne z powodu awarii dysku twardego, można łatwo przywrócić je z dysku lub zarchiwizowanej kopii, korzystając z Kreatora przywracania lub Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu.

Przywracanie plików i folderów

UWAGA: Do przywracania plików i folderów wymagane są uprawnienia administratora lub operatora kopii zapasowych na danym komputerze. Ponadto operatorzy kopii zapasowych i administratorzy mogą wykonywać kopie zapasowe zaszyfrowanych plików i folderów oraz przywracać je bez konieczności ich deszyfrowania.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa. Zostanie uruchomiony Kreator kopii zapasowych lub przywracania.
 2. Kliknij przycisk Tryb zaawansowany.
 3. Kliknij kartę Przywracanie i zarządzanie nośnikami.
 4. Wykonaj jeden z następujących kroków:
  • Aby przeprowadzić przywracanie z pliku kopii zapasowej, rozwiń pozycję Plik, a następnie rozwiń żądany plik kopii zapasowej. Na przykład rozwiń plik Backup.bkf utworzony 2002-01-01 o 13:15. Narzędzie Kopia zapasowa domyślnie dołącza datę i godzinę wykonania kopii zapasowej jako część nazwy pliku.
  • Jeśli chcesz przeprowadzić przywracanie kopii zapasowej z taśmy, rozwiń odpowiednie urządzenie taśmowe (na przykład Travan), a następnie rozwiń żądaną nazwę nośnika. Na przykład rozwiń pozycję Nośnik utworzony 2002-01-01 13:15.
 5. Zaznacz pola wyboru dla folderów, które chcesz przywrócić. Jeśli chcesz dokonać wyboru bardziej precyzyjnie, kliknij dwukrotnie odpowiedni folder, a następnie zaznacz pola wyboru dla plików lub folderów, które chcesz przywrócić.
 6. Jeśli przywracasz cały system operacyjny, zaznacz pole wyboru Stan systemu.

  UWAGA: Aby przywrócić zarówno system operacyjny, jak i pliki danych, należy przywrócić dane oznaczone jako Stan systemu, do których należą między innymi Rejestr, baza danych rejestracji klasy COM+, pliki objęte Ochroną plików systemu Windows i pliki rozruchowe.
 7. W polu Przywróć pliki do wykonaj jeden z następujących kroków:
  • Kliknij opcję Lokalizacja oryginalna, jeśli chcesz przywrócić pliki do lokalizacji, z której zostały skopiowane podczas wykonywania kopii zapasowej. Użyj tego ustawienia podczas przywracania całego komputera.
  • Kliknij opcję Lokalizacja alternatywna, jeśli chcesz przywrócić plik lub pliki do innej lokalizacji na dysku twardym. Wpisz odpowiednią lokalizację w polu Lokalizacja alternatywna. Użyj tego ustawienia, aby uniemożliwić operacji przywracania zastępowanie plików istniejących już na komputerze.
  • Kliknij opcję Pojedynczy folder, jeśli chcesz przywrócić plik lub pliki do pojedynczego folderu na dysku twardym. Wpisz odpowiednią lokalizację w polu Lokalizacja alternatywna. Użyj tego ustawienia, aby oddzielić przywrócone pliki i foldery od pozostałych plików na dysku twardym.
 8. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 9. Kliknij metodę, którą narzędzie Kopia zapasowa ma stosować podczas przywracania pliku znajdującego się już na komputerze, a następnie kliknij przycisk OK. Narzędzie Kopia zapasowa używa tego ustawienia do ustalenia, czy ma zastąpić istniejący plik, tylko przy przywracaniu pliku do folderu zawierającego już istniejący plik.

  UWAGA: W przypadku przywracania systemu operacyjnego kliknij opcję Zawsze zamieniaj plik na tym komputerze.
 10. Kliknij przycisk Rozpocznij przywracanie.
 11. Gdy pojawi się następujący komunikat, kliknij przycisk OK, jeśli chcesz przywrócić informacje o stanie systemu z wybranej kopii zapasowej:
  Ostrzeżenie

  Przywracanie danych o stanie systemu zawsze zastępuje bieżące dane o stanie systemu, o ile nie są one przywracane w lokalizacji alternatywnej.
 12. W wyświetlonym oknie monitu Potwierdzanie przywracania kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Postęp przywracania i operacja przywracania rozpocznie się.
 13. Po zakończeniu procesu przywracania kliknij przycisk Zamknij. Jeśli pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Tak.

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania narzędzia Kopia zapasowa do wykonywania kopii zapasowych plików i folderów, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308422 JAK: Używanie narzędzia Kopia zapasowa do wykonywania kopii zapasowej plików i folderów na komputerze
Narzędzie Kopia zapasowa Microsoft nie jest instalowane automatycznie podczas instalacji systemu Microsoft Windows XP Home Edition. Aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobach instalowania narzędzia Kopia zapasowa Microsoft z dysku CD z systemem Windows XP Home Edition, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
302894 HOW TO: Install Backup from the Windows XP Home Edition CD-ROM
Właściwości

Numer ID artykułu: 309340 - Ostatnia weryfikacja: 9 kwietnia 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB309340

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com