นโยบายการสนับสนุนของ Microsoft สำหรับเซิร์ฟเวอร์ clusters รายการความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ และแค็ตตา ล็อกเซิร์ฟเวอร์ของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 309395 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับเซิร์ฟเวอร์ clusters ฮาร์ดแวร์เข้ากันได้รายการ (HCL), และ Windows Server แค็ตตาล็อก (WSC) บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft (PSS) สนับสนุนเฉพาะ clusters เซิร์ฟเวอร์บนฮาร์ดแวร์ที่แสดงอยู่ บนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ HCL สำหรับ Windows 2000 Server และ Windows NT หรือแบบคลัสเตอร์ WSC สำหรับ Windows 2003 Server ในบริบทนี้ "เซิร์ฟเวอร์ clusters" หมายถึงคอมพิวเตอร์ที่รันบริการคลัสเตอร์ของ Microsoft ไม่ Network Load Balancing (NLB) หรือ Windows Load Balancing Service (WLBS)

เมื่อต้องการดูรายการ Windows Server 2000 และ Windows Server 2003 คลัสเตอร์วิธีแก้ไขปัญหาที่ล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.windowsservercatalog.com/
เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คลิกวิธีการแก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์ในการสถานะการทดสอบฮาร์ดแวร์ส่วน เมื่อต้องการค้นหา โดยคอมโพเนนต์ของวิธีแก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์ ใช้การค้นหาสามกล่องมีอยู่ในบานหน้าต่างนำทางซ้ายของหน้าการแก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์ พิมพ์ชื่อผลิตภัณฑ์หรือผู้จัดจำหน่ายในกล่องค้นหาเพื่อดูวิธีแก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์ที่ประกอบด้วยชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่อของผู้จัดจำหน่ายที่คุณกำลังค้นหา สามารถผลลัพธ์การค้นหา จะถูกกรอง โดยความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ ด้วยชื่อของผู้ขาย และ ด้วยสถาปัตยกรรมของตัวประมวลผล เมื่อต้องการกรองผลลัพธ์การค้นหาตามประเภท เช่นจากกันทางภูมิศาสตร์ dispersed วิธีแก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์ ใช้ตัวกรองประเภท

หมายเหตุ:เมื่อคุณคลิกที่ลูกศรที่อยู่ติดกับกล่องค้นหาในบานหน้าต่างนำทางซ้ายใด ๆ กล่องค้นหาจะพร้อมกันกรองผลลัพธ์ตามข้อความที่คุณพิมพ์ลงในกล่องค้นหาทั้งหมด

วิธีการแก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์ 2008 เซิร์ฟเวอร์ของ windows ไม่จะถูกแสดงไว้ในแค็ตตาล็อกเซิร์ฟเวอร์ของ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ Failover Clustering ตั้งค่าคอนฟิกโปรแกรมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/clustering-program.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
943984นโยบายของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับ Windows Server 2008 Failover Clusters

หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ WSC และรายชื่อ HCL สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft อื่น แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl
Customers should not use this list to build a cluster solution because using these individual components in a cluster does not qualify as a complete HCL or WSC solution. PSS fully supports only clusters that are complete solutions that are listed in the Cluster category on the HCL or WSC.

ข้อมูลเพิ่มเติม

A typical HCL or WSC-compliant cluster contains the following components:
 • Two or more servers that are referred to as the cluster nodes.
 • A mass-storage controller and drives in each node from which the operating system boots.
 • A separate mass-storage controller (SCSI or Fibre) that is independent of the controller that is used to boot the operating system.
 • The shared disk. This is typically an external cabinet to which the mass-storage controller is attached that is connected to all nodes in the cluster.
 • Two network adapters in each cluster node.
Note that adaptations of server clusters from OEMs may contain variations on these components, may not contain all of the components, or may contain more of the components that are listed. The key, however, to Microsoft support is that the entire cluster is listed on the HCL or WSC in the Cluster category.

However, there may still be configuration issues with an HCL-compliant or a WSC-compliant cluster. Therefore, we recommend that you run the Microsoft Cluster Configuration Validation Wizard to determine any potential configuration problems before you configure a Windows 2000 server cluster or a Microsoft Windows Server 2003 server cluster. To download the Microsoft Cluster Configuration Validation Wizard, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=bf9eb3a7-fb91-4691-9c16-553604265c31&DisplayLang=en
When you configure a Windows NT 4.0-based server cluster, the cluster installation routine displays the following agreement:
Microsoft Cluster Server (MSCS) is only supported if it is installed on a hardware configuration that has been tested for compatibility with the MSCS software.

Press I Agree to accept these conditions.
The Cluster Setup program in Windows 2000 displays the following agreement:
Your hardware configuration must be tested for compatibility with the Cluster service.

Microsoft does not support hardware configurations other than those listed in the Cluster category of the Hardware Compatibility List (HCL) located at

http://www.microsoft.com/whdc/whql/default.mspx

To indicate that you understand that Microsoft does not support hardware configurations that are not listed in the Cluster category of the HCL, click I Understand.
Windows Server 2003 does not display a dialog box that prompts for acceptance of the HCL or WSC agreement during the cluster configuration. The requirements for the Cluster service do state that an HCL cluster is required.

SAN, Geographically dispersed clusters, and Windows 2000 Datacenter Server

If multiple clusters are attached to the same storage area network (SAN) device, extra steps are required. The nodes in the cluster must be certified with the particular SAN device. The SAN device itself must be certified as Multi-Cluster capable and listed in the Cluster/Multi-Cluster Device category.

If the cluster solution includes geographically dispersed cluster nodes, additional items such as network latency and shared disk support must be verified. The entire cluster solution must be listed in the Cluster/Geographic category. See the following Microsoft Knowledge Base article for details:
280743Windows clustering and geographically separate sites
Server clusters that run on Windows 2000 Datacenter Server have additional requirements for support. There may be certain contractual limitations to which you must adhere. See the following Microsoft Knowledge Base article for details:
265173The Datacenter program and Windows 2000 Datacenter Server product

Clusters that are not listed on the HCL in the cluster category

If your cluster solution is not listed on the HCL or WSC in the Cluster category, the cluster solution is considered unsupported. However, PSS will offer troubleshooting tips if the customer requests them. PSS does not guarantee that a resolution will be found for non-HCL or non-WSC Clusters.

Steps for support

 1. Before any troubleshooting begins, the customer must contact the OEM to discuss whether the particular cluster implementation is supportable. The OEM can best answer configuration and supportability questions for the cluster hardware.
 2. Upon agreement that no solution is guaranteed, and that no incident refund will be given, PSS troubleshoots the issue. Microsoft does not guarantee a solution with non-HCL or non-WSC clusters. If no resolution is found, the incident is not refunded.

  If it is not agreed that a solution is not guaranteed, PSS will not troubleshoot the issue and will refund the incident.
 3. Standard troubleshooting processes will be used to isolate the server cluster issue. Some typical troubleshooting methods that will be used by PSS include:
  • The Microsoft Knowledge Base is available to customers through Microsoft TechNet and the following Microsoft Web site:
   http://support.microsoft.com/support/
  • Determine whether the problem can be replicated on supported clusters (where possible).
  หมายเหตุ:If the cluster is not certified, there is no hotfix support available. PSS will be unable to determine whether the problem is caused by a hardware incompatibility or undesirable software behavior.
 4. If there is no solution to the problem, PSS may recommend some constructive alternatives, including:
  • Having the customer reproduce the problem on a cluster that is on the Cluster HCL or WSC.
  • Using a cluster solution that is on the Cluster HCL or WSC.
  • Having the customer work with the OEM to get the cluster on the Cluster HCL or WSC.
  • Working with the OEM for a solution.
The hardware specifications for server clusters are extremely stringent. The Cluster HCL and WSC contains a list of known acceptable cluster configurations that have been tested. You can waste a lot of time by attempting to troubleshoot perceived server cluster issues that are being caused by the cluster hardware that you are using.

Some examples of hardware incompatibilities that can cause cluster problems include:
 • วิธีการแก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์ไม่ถูกต้องแยกดิสก์ที่ใช้ร่วมกันและ HBAs จากอุปกรณ์อื่น ๆ บนบัสที่ใช้ร่วมกัน
 • คอนโทรลเลอร์ SCSI ไม่สนับสนุนการทำงานในสภาพแวดล้อม initiator หลายแบบ
 • HBA ไม่ถูกต้องจัดการการจองสินค้า หรือนำออกใช้ หรือต่ออายุอุปกรณ์บนบัสที่ใช้ร่วมกัน
 • กลไกการแคชในตัวควบคุมไม่เข้ากันกับการกำหนดค่าคลัสเตอร์
 • อะแดปเตอร์เครือข่ายสำหรับการสื่อสารของคลัสเตอร์ intra มีเวลาแฝงที่สูงเกินไป
 • ทำคอนโทรลเลอร์ RAID ไม่ถูกต้องซ้ำข้อมูลการกำหนดค่าระหว่างตัวควบคุม
 • บัส PCI อย่างไม่ถูกต้องมีการกำหนดค่า และการ์ดเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องในบัสที่ไม่ถูกต้อง (หลัก สำรอง tertiary และอื่น ๆ)
 • ตัวควบคุมที่มีชนิดที่เข้ากันไม่ได้ "มีอยู่จริงดิสก์ทรัพยากร"
 • คอนโทรลเลอร์ SCSI ไม่ปรับใช้การเลิกจ้างที่เหมาะสม
รายการนี้ไม่มีปัญหาทั้งหมดที่สามารถทำให้เกิดปัญหากับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ ปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถตรวจพบ โดย PSS ปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดจะโดยทั่วไปจะพบว่าวิธีการแก้ไขปัญหาของคลัสเตอร์ที่เสร็จสมบูรณ์ได้ทดสอบสำหรับการรายชื่อ HCL ของคลัสเตอร์หรือความเข้ากันได้ของ WSC

ถ้ามีการกำหนดค่าคลัสเตอร์ที่สมบูรณ์แบบระบุไว้สำหรับระบบปฏิบัติการก่อนหน้า แต่ไม่มีอยู่สำหรับระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ที่คุณกำลังใช้ สนับสนุนตามที่ได้รับการบันทึกไว้ในส่วนนี้จะเป็นตาม

ใบรับรองของคลัสเตอร์

ทดสอบความเข้ากันฮาร์ดแวร์ของคลัสเตอร์ Microsoft และคุณสมบัติของอุปกรณ์โปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลจะพร้อมใช้งาน โดยการขอรับ Kit ทดสอบคลัสเตอร์ แบบ prerequisite สำหรับโปรแกรมคุณสมบัติอุปกรณ์ของคลัสเตอร์ไม่ว่า ผลิตภัณฑ์ของคุณเก็บข้อมูลคือการมีคุณสมบัติอยู่แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kit ทดสอบของคลัสเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb892476.aspx
สำหรับรายชื่อ HCL นโยบายสำหรับเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ไม่ใช่ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
142865นโยบายการสนับสนุนของ Microsoft บนฮาร์ดแวร์ที่ไม่อยู่ในแคตตาล็อก Windows (HCL ของ Windows)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 309395 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB309395 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:309395

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com