คำแนะนำสำหรับการเลือกซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสให้ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่รัน SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 309422 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ให้คำแนะนำทั่วไปจะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกชนิดของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสให้ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่รัน SQL Server ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft ขอแนะนำให้ คุณแต่ละรายการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่รัน SQL Server ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ และคุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับระดับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่รัน SQL Server นอกจากนี้ Microsoft แนะนำที่ก่อนหมุนออกจากโครงการการป้องกันไวรัส ทดสอบทั้งระบบภายใต้การโหลดเต็มของการประเมินที่มีการเปลี่ยนแปลงความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสต้องใช้ทรัพยากรระบบบางอย่างในการดำเนินการ คุณต้องดำเนินการทดสอบก่อน และหลังจากที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อดูว่า มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานกับคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server

ปัจจัยความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

 • ค่าในธุรกิจของข้อมูลที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ระดับการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น
 • ต้นทุนของการสูญเสียการเข้าถึงข้อมูลนั้น
 • ความเสี่ยงของไวรัสหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง propagating จากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

เซิร์ฟเวอร์ high-risk

เซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงบางอย่างของการติดไวรัส เซิร์ฟเวอร์ความเสี่ยงที่สูงสุดโดยทั่วไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
 • เซิร์ฟเวอร์ที่มีการเปิดพอร์ตไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้อยู่หลังไฟร์วอลล์
 • เซิร์ฟเวอร์การอ่าน หรือดำเนินการแฟ้มจากเซิร์ฟเวอร์อื่น
 • เซิร์ฟเวอร์ที่รันเซิร์ฟเวอร์ HTTP เช่นบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) หรือ Apache (ตัวอย่างเช่น: SQL XML สำหรับ SQL Server 2000)
 • เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโฮสต์ยังใช้ไฟล์ร่วมกัน
 • เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ SQL จดหมายเพื่อจัดการข้อความอีเมขาเข้า หรือขาออก
เซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ตรงกับเกณฑ์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ high-risk กันโดยทั่วไปในภาวะเสี่ยงต่ำ ถึงแม้ว่าไม่เสมอ

ชนิดของเครื่องมือไวรัส

 • การสแกนไวรัสที่ใช้งาน: การตรวจสอบนี้ชนิดของการสแกนแฟ้มเข้า และขาออกเพื่อหาไวรัส
 • ซอฟต์แวร์ sweep ไวรัส: ไวรัส sweep ซอฟต์แวร์สแกนแฟ้มที่มีอยู่สำหรับแฟ้มการติดไวรัส ตรวจพบแฟ้มหลังจากที่ติดไวรัส มีไวรัส ชนิดของการสแกนนี้อาจทำให้การกู้คืนฐานข้อมูล SQL Server ต่อไปนี้และการตัดสินค้าจากคลังแฟ้มแค็ตตาล็อกของข้อความแบบเต็มของ sql server:
  • ถ้า sweep ไวรัสได้เปิดแฟ้มฐานข้อมูล และยังคง มีจะเปิดขึ้นเมื่อมีการให้ SQL Server พยายามเปิดฐานข้อมูล (เช่นเมื่อเริ่มต้นของ SQL Server หรือเมื่อ SQL Server เปิดฐานข้อมูลที่มีปิด AutoClose), แฟ้มเป็นของฐานข้อมูลอาจถูกทำเครื่องหมายสงสัย แฟ้มฐานข้อมูล SQL Server โดยทั่วไปมี.mdf, .ldf และส่วนต่อท้ายของแฟ้มเป็น.ndf
  • ถ้าแฟ้มแค็ตตาล็อกของข้อความแบบเต็มของ sql server เปิดเมื่อมีการให้บริการการค้นหาของ Microsoft (MSSearch) พยายามเข้าถึงแฟ้มซอฟต์แวร์ sweep ไวรัส คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับแค็ตตาล็อกของข้อความแบบเต็ม
 • ช่องโหว่ที่กำลังสแกนซอฟต์แวร์: The Microsoft Security Tool Kit ซีมีคำแนะนำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ ระบบ และ service pack และซอฟต์แวร์ที่สามารถปกป้องระบบของคุณจากการโจมตีของไวรัส นอกจากนี้ยังนำเสนอเครื่องมือของ Microsoft เพื่อช่วยคุณในการรักษาความปลอดภัยระบบของคุณ และรักษาความปลอดภัย เมื่อต้องการดาวน์โหลด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/security/
 • ซอฟต์แวร์ป้องกันสปายแวร์: สปายแวร์และซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องอ้างอิงถึงซอฟต์แวร์ที่ทำงานบางอย่างบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยทั่วไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ For more information about how to help protect the computer from spyware and unwanted software, visit the following Microsoft Web site:
  http://www.microsoft.com/protect/computer/spyware/default.mspx
  Additionally, Microsoft has released the Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool to help remove specific, prevalent malicious software from computers that are running Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP, or Microsoft Windows 2000.For more information about the Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  890830The Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool helps remove specific, prevalent malicious software from computers that are running Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, or Windows 2000

Directories to exclude from virus scanning

When you configure your antivirus software settings, make sure that you exclude the following files and directories from virus scanning. Doing this improves the performance of the files and helps make sure that the files are not locked when the SQL Server service must use them. However, if these files become infected, your antivirus software will not be able to detect the infection.
 • SQL Server data files

  These files usually have one of the following file name extensions:
  • .mdf
  • .ldf
  • .ndf
 • SQL Server backup files

  These files frequently have one of the following file name extensions:
  • .bak
  • .trn
 • Full-Text catalog files
 • Replication Folder used for OLEDB Streaming in SQL 2008 onwards.
 • The directory that holds Analysis Services data

  หมายเหตุ:The directory that holds all Analysis Services 2005 data and Analysis Services 2008 data is specified by theDataDirproperty of the Analysis Services instance. By default, the path of this directory is C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.X\OLAP\Data. If you use Analysis Services 2000, you can view and change the data directory by using Analysis Manager. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. In Analysis Manager, right-click the server, and then clickคุณสมบัติ.
  2. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ คลิกการทั่วไปแท็บ
  The directory appears underData folder.
 • The directory that holds Analysis Services temporary files that are used during Analysis Services processing

  หมายเหตุ:The directory that holds all Analysis Services 2005 and Analysis Services 2008 temporary files during processing is specified by theTempDirproperty of the Analysis Services instance. By default, this property is empty. When this property is empty, the default directory is used. This directory is C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.X\OLAP\Data. If you use Analysis Services 2000, you can view and change the directory that holds temporary files in Analysis Manager. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. In Analysis Manager, right-click the server, and then clickคุณสมบัติ.
  2. ในการคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ คลิกการทั่วไปแท็บ
  3. ในการทั่วไปtab, notice
  Note the directory underTemporary file folder.

  Optionally, you can add a second temporary directory for Analysis Services 2000 by using the TempDirectory2 registry entry. If you use this registry entry, consider excluding from virus scanning the directory to which this registry entry points. For more information about the TempDirecotry2 registry entry, see the "TempDirectory2" section of the following Microsoft Developer Network (MSDN) Web site:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa902654(SQL.80).aspx#sql2k_anservregsettings_topic52
 • Analysis Services backup files

  หมายเหตุ:By default, in Analysis Services 2005 and in Analysis Services 2008, the backup file location is the location that is specified by theBackupDirคุณสมบัติ By default, this directory is C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.X\OLAP\Backup. You can change this directory in the Analysis Services instance properties. Any backup command can point to a different location. Or, the backup files may be copied elsewhere.
 • The directory that holds Analysis Services log files

  หมายเหตุ:By default, in Analysis Services 2005 and in Analysis Services 2008, the backup file location is the location that is specified by theLogDirคุณสมบัติ By default, this directory is C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.X\OLAP\Log.
 • Directories for any Analysis Services 2005 or Analysis Services 2008 partitions that are not stored in the default data directory

  When you create the partitions, these locations are defined in theสถานที่เก็บส่วนนี้Processing and Storage Locationspage of the Partition Wizard.

Considerations for clustering

คุณสามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในคลัสเตอร์ SQL Server แต่คุณต้องมั่นใจว่า ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เป็นรุ่นที่มีการตระหนักถึงคลัสเตอร์ ติดต่อผู้จำหน่ายโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณเกี่ยวกับรุ่นของคลัสเตอร์ตระหนักถึงและทำงานร่วมกัน

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในคลัสเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจะแยกตำแหน่งเหล่านี้จากการสแกนไวรัส:
 • q:\ (ควอรัมไดรฟ์)
 • c:\Windows\Cluster
ถ้าคุณทำสำรองฐานข้อมูลลงในดิสก์ หรือ ถ้าคุณสำรองค่าล็อกของธุรกรรมไปยังดิสก์ คุณสามารถแยกแฟ้มที่สำรองจากการสแกนไวรัส

ข้อมูลอ้างอิง

เพื่อความปลอดภัยที่มีการปรับปรุงข้อมูล Microsoft recommends ที่คุณสมัครเป็นสมาชิกนามแฝงการแจ้งเตือนความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงาน การสมัครสมาชิก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft จากนั้น ให้ดูกระดานข่าวความปลอดภัยส่วน:
http://www.microsoft.com/security/
เมื่อต้องการค้นหารายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ SQL Server การรวมทั้งวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด รุ่นการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ และ ข่าวการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/sql/technologies/security/default.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาการป้องกันไวรัสที่เพิ่มเติมในคลัสเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
250355ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอาจทำให้เกิดปัญหากับเซอร์วิสคลัสเตอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 309422 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbsql2005cluster kbinfo kbmt KB309422 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:309422

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com