การค้นหาเนื้อหาไม่ค้นชนิดของแฟ้มทั้งหมดสำหรับสายอักขระที่ระบุ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 309447 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้คุณลักษณะของแฟ้มทั้งหมดของการค้นหาและโฟลเดอร์การทำการค้นหาเนื้อหา หรือคุณค้นหาเป็นสายอักขระข้อความลงในแฟ้ม แฟ้มบางชนิดที่จะค้นหาสำหรับสายอักขระที่ระบุ

สาเหตุ

การเปลี่ยนแปลงนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกลับชนิดเอกสารที่พบโดยทั่วไปเช่น Microsoft Office, MIME, HTML และแฟ้มข้อความล้วน ฟังก์ชันการค้นหาใน Windows รุ่นก่อนหน้าค้นหาแฟ้มทั้งหมดสำหรับสายอักขระที่ระบุ และอาจส่งคืน irrelevant แฟ้มเช่นแฟ้มโปรแกรมและการตั้งค่าคอนฟิกจำนวนมาก

เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง ฟังก์ชันการค้นหาสามารถค้นหาแฟ้มชุดเดียวกันถ้ามีเปิดบริการดัชนีเนื้อหา หรือปิด ใน Windows รุ่นก่อนหน้า คอมพิวเตอร์ exhibited ลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันถ้าคุณเปิดบริการดัชนีเนื้อหา

ชุดของแฟ้มที่รวมถึงชนิดของเอกสารพบโดยทั่วไปที่ผู้ใช้สร้างรวมทั้งชนิดของแฟ้มสื่อดิจิทัลเช่นรูปภาพ เพลง และชนิดแฟ้มวิดีโอ ทั้งหมด สำหรับชนิดแฟ้มเหล่านี้ คุณสามารถค้นหาคุณสมบัติของข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาฟิลด์ศิลปินใน.wma หรือแฟ้ม.mp3 หรือสายอักขระข้อคิดเห็นในแฟ้ม.jpg ลักษณะการทำงานนี้มีคุณลักษณะใหม่ที่ไม่พบใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดของ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP
การปรับปรุงจะพร้อมใช้งานบน Windows Update เว็บไซต์ของ Microsoft ที่แก้ไขปัญหานี้สำหรับชนิดของแฟ้มต่อไปนี้:
.asm
.c
.cpp
.cxx
.def
.h
.hpp
.hxx
.idl
.inc
.js
.log
.pl
.rc
.rtf
.url
.xml
.xsl
.css
.hta
.htt
.386
.aifc
.aiff
.asx
.au
.AudioCD
.bkf
.bmp
.cda
.cpl
.cur
.DeskLink
.dib
.drv
.dvd
.emf
.fnd
.folder
.gz
.ivf
.jfif
.jpe
.jpeg
.latex
.m1v
นามสกุล.m3u
.MAPIMail
.mid
.midi
.mp2
.mp2v
.mpa
.mpe
.mpeg
.mpg
.mpv2
.mydocs
.png
.rle
.rmi
.sit
.snd
.tgz
.vxd
.wax
.wm
.wma
.wmp
.wmv
.wmx
.wmz
.wsz
.wvx
.xbm
.ZFSendToTarget
ดาวน์โหลด "Windows XP โปรแกรมประยุกต์เข้ากันได้ Update, 25 ตุลาคม 2001" จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowsupdate.microsoft.com/
วันวางจำหน่าย: 25 ตุลาคม 2001

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้สำหรับชนิดแฟ้มที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้น คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
309173จะมีคำหรือวลีในเกณฑ์การค้นหาแฟ้มอาจไม่งาน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 309447 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbbug kbfix kbshell kbwinxpsp1fix kbmt KB309447 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:309447

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com