HOW TO: อ่านข้อมูล XML ไปยังชุดข้อมูล โดยใช้ Visual Basic .NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 309702 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการที่อ่าน Extensible Markup ภาษา (XML) ข้อมูลลงในข้อ ADO.NETชุดข้อมูลวัตถุ

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่คุณต้องการ:
 • Microsoft Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 ขั้นสูงเซิร์ฟเวอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์ Windows NT 4.0
 • Microsoft Visual Studio .NET
บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • Visual Studio .NET
 • ข้อมูลพื้นฐานของเดสก์ท็อป ADO.NET และไวยากรณ์
 • ข้อมูลพื้นฐานของเดสก์ท็อป xml

คำอธิบายเกี่ยวกับเทคนิค

คุณสามารถใช้ได้ReadXmlวิธีการอ่านเค้าร่าง XML และข้อมูลไปยังชุดข้อมูล. ข้อมูล XML สามารถอ่านได้โดยตรงจากแฟ้ม ตัวกระแสข้อมูลวัตถุ ข้อXmlWriterวัตถุ หรือยังtextwriterวัตถุ

คุณสามารถใช้สองชุดของ overloaded วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งReadXmlวิธี ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ก่อนที่การตั้งค่าสี่วิธี overloaded ดูแลเพียงหนึ่งพารามิเตอร์ วินาทีที่ตั้งของวิธี overloaded สี่ take (มีพารามิเตอร์เพิ่มเติมXmlReadMode) พร้อมพารามิเตอร์จากชุดแรกอย่างใดอย่างหนึ่ง

รายการต่อไปนี้สรุป overloaded วิธี ซึ่งนำพารามิเตอร์หนึ่งชุดแรก:
 • รหัสเป็นไปตามใช้แฟ้มที่ระบุเพื่ออ่านเค้าร่าง XML และข้อมูลไปยังชุดข้อมูล:
  Overloads Public Sub ReadXml(String)
  					
 • ใช้รหัสเป็นไปตามที่ที่ระบุtextreaderอ่านเค้าร่าง XML และข้อมูลไปยังชุดข้อมูล.textreaderถูกออกแบบมาสำหรับการป้อนข้อมูลอักขระ
  Overloads Public Sub ReadXml(TextReader)
  					
 • ใช้รหัสเป็นไปตามที่ที่ระบุSystem.IO.Streamอ่านเค้าร่าง XML และข้อมูลไปยังชุดข้อมูล. กระบวนการกระแสข้อมูลคลาถูกออกแบบมาสำหรับไบต์ทั้งหมดที่ป้อนข้อมูล และการแสดงผล
  Overloads Public Sub ReadXml(Stream)
  					
 • ใช้รหัสเป็นไปตามที่ที่ระบุXmlReaderอ่านเค้าร่าง XML และข้อมูลไปยังชุดข้อมูล. วิธีนี้แสดงอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่ แค ไปข้างหน้า-เท่านั้น เข้าถึงข้อมูล XML ที่ conforms กับ XML Consortium เวิลด์ไวด์เว็บ (W3C) 1.0 ข้อกำหนดและ namespaces ในข้อมูลจำเพาะของ XML
  Overloads Public Sub ReadXml(XmlReader)
  					
รายการเป็นไปตามร่าง overloaded วิธี ซึ่งมีชุดที่สองXmlReadModeมีรายการใดรายการหนึ่งพารามิเตอร์ above-mentioned กระบวนการXmlReadModeระบุระบุวิธีการที่อ่านข้อมูล XML และเค้าร่างไปยังชุดข้อมูล.
 • DiffGram. อ่าน DiffGram แบบ และใช้การเปลี่ยนแปลงจาก DiffGram ไปชุดข้อมูล.
 • ส่วน. อ่านเอกสาร XML ที่ประกอบด้วยแบบอินไลน์ข้อมูล XML หัก (XDR) schema fragments (เช่นการที่สร้างขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ schema ที่ FOR XML ที่มี schema XDR แบบอินไลน์กับอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server)
 • IgnoreSchema. ละเว้น schema แบบอินไลน์ใด ๆ และอ่านข้อมูลลงในที่มีอยู่ชุดข้อมูลเค้าร่าง
 • InferSchema. ละเว้น schema แบบอินไลน์ใด ๆ infers schema จากข้อมูล และโหลดข้อมูล ถ้าการชุดข้อมูลschema ประกอบด้วยอยู่แล้วInferSchemaขยาย schema ปัจจุบัน โดยการเพิ่มคอลัมน์ไปที่ตารางที่มีอยู่ และ โดยการเพิ่มตารางใหม่ถ้าไม่มีตาราง
 • ReadSchema. อ่านเค้าร่างแบบอินไลน์ใด ๆ และโหลดข้อมูล
 • โดยอัตโนมัติ. ค่าเริ่มต้น ทำการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด

สร้างโครงการ และเพิ่มรหัส

ตัวอย่างนี้ใช้แฟ้มที่ชื่อ MySchema.xml เมื่อต้องสร้าง MySchema.xml ทำตามขั้นตอนในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
308064HOW TO: ยืนยันเป็นชุดข้อมูล ADO.NET เป็น XML ที่มีการใช้ Visual Basic .NET
ตัวอย่างรหัสต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้สองรุ่นที่ใช้กันทั่วไป overloadedReadXml. สำหรับตัวอย่างอื่น อ้างถึง MSDN สำหรับหัวข้อของแต่ละ overload ของวิธีการนี้
 1. เริ่ม Visual Studio .NET
 2. สร้างโครงการแอพลิเคชันของ Windows ใหม่ใน Visual พื้นฐาน.NET form1 ถูกเพิ่มเข้าไปในโครงการที่เป็นค่าเริ่มต้น
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โครงการของคุณประกอบด้วยการอ้างอิงไปยังSystem.Datanamespace และเพิ่มการอ้างอิงถึง namespace นี้ถ้าคุณไม่
 4. สถานที่สองปุ่มตัวควบคุมและหนึ่งDataGridควบคุมใน Form1 การเปลี่ยนแปลงนั้นชื่อ:คุณสมบัติของ Button1 ไปbtnReaderและเปลี่ยนแปลงนั้นข้อความคุณสมบัติการเครื่องอ่าน.

  การเปลี่ยนแปลงนั้นชื่อ:คุณสมบัติของ Button2 ไปbtnFileและเปลี่ยนแปลงนั้นข้อความคุณสมบัติการแฟ้ม:.
 5. ใช้แบบนำเข้าคำชี้แจงสิทธิ์ในการระบบ:,System.DataและSystem.Data.SqlClientnamespaces ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติ declarations ใน namespaces เหล่านั้นในภายหลังในรหัสของคุณ
  Imports System
  Imports System.Data
  Imports System.Data.SqlClient
  					
 6. ในหน้าต่างรหัส เพิ่มรหัสต่อไปนี้หลังจากพื้นที่ "การออกแบบฟอร์ม Windows สร้างรหัส":
  Private Sub btnReader_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles btnReader.Click
    Dim myXMLfile As String = "C:\MySchema.xml"
    Dim ds As New DataSet()
    ' Create new FileStream with which to read the schema.
    Dim fsReadXml As New System.IO.FileStream _
      myXMLfile, System.IO.FileMode.Open)
    Try
      ds.ReadXml(fsReadXml)
      DataGrid1.DataSource = ds
      DataGrid1.DataMember = "Cust"
    Catch ex As Exception
      MessageBox.Show(ex.ToString())
    Finally
      fsReadXml.Close()
    End Try
  End Sub
   
  Private Sub btnFile_Click(ByVal sender As System.Object, _
  ByVal e As System.EventArgs) Handles btnFile.Click
    Dim myXMLfile As String = "C:\MySchema.xml"
    Dim ds As New DataSet()
    Try
      ds.ReadXml(myXMLfile)
      DataGrid1.DataSource = ds
      DataGrid1.DataMember = "Cust"
    Catch ex As Exception
      MessageBox.Show(ex.ToString())
    End Try
  End Sub
  					
 7. ปรับเปลี่ยนเส้นทางไป(ของแฟ้ม XMLmyXMLfile) ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ
 8. บันทึกโครงการของคุณ ในการตรวจแก้จุดบกพร่องเมนู คลิกเริ่มการทำงานเมื่อต้องการเรียกใช้โครงการของคุณ
 9. คลิกใด ๆ ของปุ่มจะอ่านข้อมูล XML จากแฟ้มที่ระบุ ขอให้สังเกตว่า ข้อมูล XML ที่ปรากฏขึ้นในกริด

หมายเหตุเพิ่มเติม

 • เมื่อต้องการอ่านเพียงเค้าร่าง XML คุณสามารถใช้การReadXmlSchemaวิธีการ
 • การเรียกใช้เฉพาะที่แสดง XML ของข้อมูลในนั้นชุดข้อมูลแทนที่จะ persisting ดังกล่าวลงในกระแสข้อมูลหรือแฟ้ม คุณสามารถใช้การGetXmlวิธีการ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
308064HOW TO: ยืนยันเป็นชุดข้อมูล ADO.NET เป็น XML ที่มีการใช้ Visual Basic .NET
262450HOWTO: มีตัวอย่าง c ++ของการมีอยู่ของชุดระเบียน XML ADO
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออบเจ็กต์ ADO.NET และไวยากรณ์ อ้างอิงไปยังเอกสารต่อไปนี้ของ Microsoft .NET Framework ซอฟต์แวร์พัฒนา Kit (SDK) หรือออนไลน์ของ MSDN:
การเข้าถึงข้อมูลกับ ADO.NET
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/e80y5yhx (vs.71)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 309702 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft ADO.NET 1.1
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbsqlclient kbsystemdata kbmt KB309702 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:309702

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com