Numer ID artykułu: 310049 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Scenariusz: Program Internet Explorer jest skonfigurowany jako przeglądarka domyślna w systemie Windows. Po kliknięciu hiperłącza w programie Microsoft Outlook jest zwracany jeden z następujących komunikatów o błędzie, zależnie od używanej wersji programu Outlook:
Operacja została anulowana ze względu na ograniczenia nałożone na ten komputer. Skontaktuj się z administratorem systemu.

Zasady organizacji uniemożliwiają wykonanie tej akcji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Rozwiązanie

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).

Uwaga Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Windows 8.1 i Windows 8
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets fixit1
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 20056
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets fixit2
Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 i Windows Server 2003
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets fixit1
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50388
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets fixit2


Uwagi
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne Należy rozważnie wykonywać czynności podane w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być przyczyną poważnych problemów. Przed wprowadzeniem modyfikacji należy utworzyć kopię zapasową rejestru, aby umożliwić przywrócenie go w razie problemów.

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć poniższych metod w kolejności, w jakiej są przedstawione. Po zastosowaniu każdej metody należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Metoda 1. Zresetowanie ustawień programu Internet Explorer

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Internet Explorer 11 i Internet Explorer 10
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed


OstrzeżenieW przypadku korzystania z systemu Windows 8.1 lub Windows 8 należy przejść do metody 2.
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. Kliknij ikonę Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Resetuj.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu: okno Opcje internetowe
 4. W oknie Resetowanie ustawień programu Internet Explorer zaznacz pole wyboru Usuń ustawienia osobiste i kliknij pozycję Resetuj.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu: okno Resetowanie ustawień programu Internet Explorer
 5. Po ukończeniu operacji kliknij przycisk Zamknij.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
 6. Zamknij i ponownie uruchom program Internet Explorer.
 7. Kliknij ikonę Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Opcje internetowe.
 8. Kliknij kartę Programy, a następnie kliknij pozycję Ustaw programy.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu: karta Programy w oknie Opcje internetowe
 9. Kliknij pozycję Ustaw programy domyślne.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
 10. Na liście Programy kliknij pozycję Microsoft Outlook, a następnie kliknij pozycję Ustaw ten program jako domyślny.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
 11. Przewiń do początku listy programów domyślnych, wyróżnij pozycję Internet Explorer i kliknij pozycję Ustaw ten program jako domyślny.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
 12. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno dialogowe Programy domyślne.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Internet Explorer 9
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. Kliknij ikonę Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Resetuj.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu: karta Zaawansowane w oknie Opcje internetowe
 4. W oknie Resetowanie ustawień programu Internet Explorer zaznacz pole wyboru Usuń ustawienia osobiste i kliknij pozycję Resetuj.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu: okno Resetowanie ustawień programu Internet Explorer
 5. Po ukończeniu operacji kliknij przycisk Zamknij.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
 6. Uruchom ponownie program Internet Explorer.
 7. Kliknij ikonę Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Opcje internetowe.
 8. Kliknij kartę Programy, a następnie kliknij pozycję Ustaw programy.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu: karta Programy w oknie Opcje internetowe
 9. Kliknij pozycję Ustaw programy domyślne.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
 10. Na liście Programy kliknij pozycję Microsoft Outlook, a następnie kliknij pozycję Ustaw ten program jako domyślny.
 11. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno dialogowe Programy domyślne.
 12. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Programy, a następnie kliknij pozycję Ustaw jako domyślny w obszarze Domyślna przeglądarka sieci Web.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
 13. Kliknij przycisk OK.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Internet Explorer 8 i Internet Explorer 7
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Resetuj.
 4. Kliknij kartę Programy, a następnie kliknij pozycję Ustaw programy.
 5. Kliknij pozycję Ustaw programy domyślne.
 6. Zaznacz pozycję Microsoft Outlook, a następnie kliknij pozycję Ustaw ten program jako domyślny.
 7. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij okno dialogowe Programy domyślne.
 8. W oknie dialogowym Opcje internetowe kliknij kartę Programy, a następnie kliknij pozycję Ustaw jako domyślny w obszarze Domyślna przeglądarka sieci Web.
 9. Kliknij przycisk OK.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Internet Explorer 6
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
 1. Uruchom program Internet Explorer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Programy, a następnie kliknij pozycję Resetuj ustawienia sieci Web.
 4. W obszarze Programy internetowe sprawdź, czy jest wybrany właściwy program poczty e-mail.
 5. Zaznacz pole wyboru Program Internet Explorer ma sprawdzać, czy jest domyślną przeglądarką.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Po uruchomieniu programu Internet Explorer może zostać wyświetlony następujący komunikat:
  Internet Explorer nie jest obecnie domyślną przeglądarką. Czy chcesz, aby stał się domyślną przeglądarką?
  Jeśli pojawi się ten komunikat, kliknij przycisk Tak.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Metoda 2. Wyeksportowanie i zaimportowanie klucza rejestru z innego komputera

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Ta sekcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników komputerów. W przypadku braku doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów można poprosić o pomoc administratora systemu lub skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

UwagaTej metody należy użyć tylko wtedy, gdy wcześniejsze instrukcje podane dla poszczególnych przeglądarek nie pozwoliły rozwiązać tego problemu.

Krok 1. Wyeksportowanie klucza rejestru z innego komputera
 1. Na komputerze, na którym nie występuje ten problem, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\htmlfile\shell\open\command
 4. W menu Plik lub Rejestr (w zależności od systemu operacyjnego) kliknij polecenie Eksportuj.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
 5. Zapamiętaj lokalizację, w której plik zostanie zapisany. Plik rejestru można zapisać bezpośrednio na dysku twardym lub dyskietce.
 6. Wpisz unikatową nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 7. Zakończ pracę Edytora rejestru.
Krok 2. Zaimportowanie klucza rejestru
 1. Skopiuj wyeksportowany klucz rejestru na pulpit komputera, na którym występuje problem.
 2. Kliknij dwukrotnie plik reg.

  Może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:

  Windows 8.1 i Windows 8
  Dodanie informacji może spowodować przypadkową zmianę lub usunięcie wartości oraz przerwać poprawne działanie składników. Jeśli nie masz zaufania do źródła informacji zawartych w pliku C:\Users\<twoja_nazwa_logowania>Desktop\regkey.reg, nie dodawaj go do rejestru.
  Windows 7
  Czy na pewno dodać informację w dysk: lokalizacja, do której skopiowano plik\nazwa pliku.reg do rejestru?
 3. Kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK.
Krok 3. Sprawdzenie, czy ciąg (Domyślna) w kluczu „HKEY_CLASSES_ROOT \.html” ma wartość „htmlfile”
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru: 
  HKEY_CLASSES_ROOT \.html
 4. Sprawdź, czy ciąg (Domyślna) ma wartość „htmlfile”. Jeśli ma wartość inną niż „htmlfile”, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję (Domyślna), kliknij polecenie Modyfikuj, w polu Dane wartości wpisz ciąg htmlfile i kliknij przycisk OK.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z tym krokiem
 5. Zakończ działanie Edytora rejestru.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Właściwości

Numer ID artykułu: 310049 - Ostatnia weryfikacja: 25 marca 2014 - Weryfikacja: 12.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbfixme kbregistry kberrmsg kbnofix kbprb kbmsifixme kbsmbportal kbvideocontent KB310049

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com