ID článku: 310049 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Príznaky

Predpokladajme, že program Internet Explorer je v systéme Windows nastavený ako predvolený prehľadávač. Po kliknutí na hypertextové prepojenie v programe Microsoft Outlook sa v závislosti od používanej verzie programu Outlook zobrazí jedno z nasledujúcich chybových hlásení:
Operácia bola zrušená, pretože na tomto počítači sa uplatňujú obmedzenia. Kontaktujte správcu systému.

Politiky organizácie zabraňujú v dokončení tejto akcie. Ďalšie informácie vám poskytne oddelenie technickej podpory.

Riešenie

Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.

Poznámka: Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.
Windows 8.1 a Windows 8
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit1
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 20056
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit2
Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 a Windows Server 2003
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit1
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50388
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets fixit2


Poznámky
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete opravné riešenie uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť odozvu alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Ja to vyriešim

Dôležité upozornenie: Postupujte presne podľa krokov uvedených v tejto časti. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Skôr než databázu Registry upravíte, zálohujte ju, aby ju bolo možné obnoviť v prípade problémov.

Pri riešení tohto problému postupujte podľa nasledujúcich postupov v poradí, v akom sú uvedené. Po vykonaní jednotlivých postupov skontrolujte, či sa problém vyriešil.

Postup 1: Obnovenie nastavenia programu Internet Explorer

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Internet Explorer 11 a Internet Explorer 10
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed


Upozornenie: Ak používate systém Windows 8.1 alebo Windows 8, prejdite na postup 2.
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. Kliknite na ikonu Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Rozšírené a potom kliknite na tlačidlo Obnoviť.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Obrázok okna Možnosti siete Internet
 4. V dialógovom okne Internet Explorer – obnovenie pôvodného nastavenia začiarknite políčko Odstrániť osobné nastavenie a potom kliknite na tlačidlo Pôvodné.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Obrázok okna Internet Explorer – obnovenie pôvodného nastavenia
 5. Po dokončení kliknite na tlačidlo Zavrieť.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
 6. Zatvorte a znova spustite program Internet Explorer.
 7. Kliknite na ikonu Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 8. Kliknite na kartu Programy a potom kliknite na tlačidlo Nastaviť programy.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Obrázok karty Programy v okne Možnosti siete Internet
 9. Kliknite na položku Nastaviť predvolené programy.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
 10. V zozname Programy kliknite na položku Microsoft Outlook a potom kliknite na položku Nastaviť tento program ako predvolený.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
 11. Prejdite na začiatok zoznamu predvolených programov, zvýraznite položku Internet Explorer a potom kliknite na položku Nastaviť tento program ako predvolený.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
 12. Kliknite na tlačidlo OK a zatvorte dialógové okno Predvolené programy.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Internet Explorer 9
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. Kliknite na ikonu Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Rozšírené a potom kliknite na tlačidlo Obnoviť.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Obrázok karty Rozšírené v okne Možnosti siete Internet
 4. V dialógovom okne Internet Explorer – obnovenie pôvodného nastavenia začiarknite políčko Odstrániť osobné nastavenie a potom kliknite na tlačidlo Pôvodné.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Obrázok okna Internet Explorer – obnovenie pôvodného nastavenia
 5. Po dokončení kliknite na tlačidlo Zavrieť.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
 6. Reštartujte program Internet Explorer.
 7. Kliknite na ikonu Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 8. Kliknite na kartu Programy a potom kliknite na tlačidlo Nastaviť programy.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Obrázok karty Programy v okne Možnosti siete Internet
 9. Kliknite na položku Nastaviť predvolené programy.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
 10. V zozname Programy kliknite na položku Microsoft Outlook a potom kliknite na položku Nastaviť tento program ako predvolený.
 11. Kliknite na tlačidlo OK a potom zatvorte dialógové okno Predvolené programy.
 12. V dialógovom okne Možnosti siete Internet kliknite na kartu Programy a potom na tlačidlo Predvoliť v časti Predvolený webový prehľadávač.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
 13. Kliknite na tlačidlo OK.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Internet Explorer 8 a Internet Explorer 7
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Rozšírené a potom kliknite na tlačidlo Obnoviť.
 4. Kliknite na kartu Programy a potom kliknite na tlačidlo Nastaviť programy.
 5. Kliknite na položku Nastaviť predvolené programy.
 6. Vyberte položku Microsoft Outlook a potom kliknite na položku Nastaviť tento program ako predvolený.
 7. Kliknite na tlačidlo OK a potom zatvorte dialógové okno Predvolené programy.
 8. V dialógovom okne Možnosti siete Internet kliknite na kartu Programy a potom na tlačidlo Predvoliť v časti Predvolený webový prehľadávač.
 9. Kliknite na tlačidlo OK.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Internet Explorer 6
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
 1. Spustite program Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 3. Kliknite na kartu Programy a potom kliknite na položku Obnoviť webové nastavenie.
 4. V časti Internetové programy skontrolujte, či je vybratý správy e-mailový program.
 5. Začiarknite políčko Internet Explorer má skontrolovať, či je predvoleným prehľadávačom.
 6. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Po spustení programu Internet Explorer sa môže zobraziť nasledujúce hlásenie:
  Program Internet Explorer nie je predvoleným prehľadávačom. Chcete ho nastaviť ako predvolený prehľadávač?
  Ak sa zobrazí toto hlásenie, kliknite na tlačidlo Áno.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Postup 2: Exportovanie a importovanie kľúča databázy Registry z iného počítača

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding start collapsed
Táto časť je určená pre pokročilých používateľov počítača. Ak potrebujete pomoc pri riešení problémov pre pokročilých používateľov, obráťte sa na správcu systému alebo kontaktujte oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Poznámka: Tento postup použite len v prípade, ak sa problém nevyriešil pomocou predchádzajúcich pokynov pre jednotlivé prehľadávače.

Krok 1: Exportovanie kľúča databázy Registry z iného počítača
 1. V počítači, v ktorom nedochádza k tomuto problému, kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte reťazec regedit a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\htmlfile\shell\open\command
 4. V ponuke Súbor alebo Databáza Registry (v závislosti od operačného systému) kliknite na položku Exportovať.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
 5. Poznačte si umiestnenie, do ktorého sa súbor uloží. Súbor databázy Registry možno uložiť priamo na pevný disk alebo na disketu.
 6. Zadajte jedinečný názov súboru a potom kliknite na položku Uložiť.
 7. Ukončite Editor databázy Registry.
Krok 2: Importovanie kľúča databázy Registry
 1. Exportovaný kľúč databázy Registry skopírujte na pracovnú plochu problémového počítača.
 2. Dvakrát kliknite na súbor .reg.

  Môže sa zobraziť nasledujúce hlásenie:

  Windows 8.1 a Windows 8
  Pridanie informácií môže neúmyselne zmeniť alebo odstrániť hodnoty a spôsobiť, že súčasti prestanú správne pracovať. Ak nedôverujete zdroju informácií v súbore C:\Používatelia\<prihlasovacie_meno>Pracovná plocha\regkey.reg, nepridávajte ich do databázy Registry.
  Windows 7
  Naozaj chcete pridať informácie v súbore jednotka: umiestnenie, do ktorého bol súbor skopírovaný\názov súboru.reg do databázy Registry?
 3. Kliknite na tlačidlo Áno a potom na tlačidlo OK.
Krok 3: Overenie, či je hodnota String (Default) kľúča HKEY_CLASSES_ROOT \.html nastavená na hodnotu „htmlfile“
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte reťazec regedit a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_CLASSES_ROOT \.html
 4. Uistite sa, že položka String (Default) je nastavená na hodnotu „htmlfile“. Ak hodnota nie je htmlfile, kliknite pravým tlačidlom myši na položku (Default), kliknite na položku Upraviť, do poľa Údaj hodnoty zadajte reťazec htmlfile a potom kliknite na tlačidlo OK.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Snímka obrazovky k tomuto kroku
 5. Ukončite Editor databázy Registry.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
assets folding end collapsed

Vlastnosti

ID článku: 310049 - Posledná kontrola: 24. júna 2014 - Revízia: 9.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Kľúčové slová: 
kbfixme kbregistry kberrmsg kbnofix kbprb kbmsifixme kbsmbportal kbvideocontent KB310049

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com