หมายเลขบทความ (Article ID): 310049 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ


เมื่อคุณคลิกไฮเปอร์ลิงค์ใน Microsoft Outlook คุณจะได้รับหนึ่งในข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กันรุ่น Outlook ของคุณ:
การดำเนินการนี้ได้ถูกยกเลิกเนื่องจากข้อจำกัดที่ใช้บนคอมพิวเตอร์นี้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

นโยบายขององค์กรของคุณจะป้องกันไม่ให้เราดำเนินการนี้ให้คุณจนเสร็จสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์รับแจ้งปัญหาของคุณ

การแก้ไข

หากต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้คลิกที่ปุ่มหรือลิงก์ แก้ไขปัญหา จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา

สำหรับ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 20056
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

สำหรับ Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2003
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50388
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

หมายเหตุ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้อยู่กับคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกระบบแก้ไขปัญหา Fix it ไว้ในแฟลชไดรฟ์หรือแผ่น CD จากนั้นเรียกใช้ในคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา
 • เราขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการแสดงความคิดเห็นหรือรายงานปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดเขียนข้อคิดเห็นลงในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งอีเมลถึงเรา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsedข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ในการแกัไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีดังต่อไปนี้

หมายเหตุ ปฏิบัติตามวิธีเหล่านี้ตามลำดับ ตรวจสอบว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขหรือไม่หลังจากใช้แต่ละวิธีแล้ว

วิธีที่ 1: รีเซ็ตการตั้งค่า Internet Explorer
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed


Internet Explorer 10
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

คำเตือน: หากคุณกำลังใช้งาน Windows 8 โปรดดำเนินขั้นตอนในวิธีที่ 2
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. คลิกไอคอน เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 4. ในหน้าต่าง รีเซ็ตการตั้งค่า Internet Explorer เลือก ลบการตั้งค่าส่วนตัว จากนั้นคลิก รีเซ็ต
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับหน้าต่างการตั้งค่าการรีเซ็ต Internet Explorer
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 5. คลิก ปิด เมื่อเสร็จสิ้น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 6. ปิดและเริ่มต้น Internet Explorer ใหม่
 7. คลิกไอคอน เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 8. คลิกแท็บ โปรแกรม แล้วคลิก ตั้งค่าโปรแกรม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับโปรแกรมแท็บในตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 9. คลิก ตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นของคุณ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 10. ในรายการ โปรแกรม คลิก Microsoft Outlook จากนั้นคลิก ตั้งค่าโปรแกรมนี้เป็นค่าเริ่มต้น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 11. เลื่อนกลับไปยังด้านบนของรายการโปรแกรมค่าเริ่มต้น และเน้นที่ Internet Explorer แล้วคลิก ตั้งค่าโปรแกรมนี้เป็นค่าเริ่มต้น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 12. คลิก ตกลง แล้วปิดกล่องโต้ตอบ โปรแกรมเริ่มต้น
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 9
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. คลิกไอคอน เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับตัวเลือกขั้นสูงแท็บของอินเทอร์เน็ตต่างๆ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 4. ในหน้าต่าง รีเซ็ตการตั้งค่า Internet Explorer เลือก ลบการตั้งค่าส่วนตัว จากนั้นคลิก รีเซ็ต
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับการตั้งค่า Internet Explorer
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 5. คลิก ปิด เมื่อเสร็จสิ้น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 6. เริ่มต้น Internet Explorer ใหม่
 7. คลิกไอคอน เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 8. คลิกแท็บ โปรแกรม แล้วคลิก ตั้งค่าโปรแกรม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับโปรแกรมแท็บในตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 9. คลิก ตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นของคุณ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 10. ในรายการ โปรแกรม คลิก Microsoft Outlook จากนั้นคลิก ตั้งค่าโปรแกรมนี้เป็นค่าเริ่มต้น
 11. คลิก ตกลง แล้วปิดกล่องโต้ตอบ โปรแกรมเริ่มต้น
 12. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต คลิกแท็บ โปรแกรม แล้วคลิก ทำให้เป็นค่าเริ่มต้น ใต้ เว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้น
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 13. คลิก ตกลง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 8 และ Internet Explorer 7
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่
 4. คลิกแท็บ โปรแกรม แล้วคลิก ตั้งค่าโปรแกรม
 5. คลิก ตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้น
 6. เลือก Microsoft Outlook จากนั้นคลิก ตั้งค่าโปรแกรมนี้เป็นค่าเริ่มต้น
 7. คลิก ตกลง แล้วปิดกล่องโต้ตอบ โปรแกรมเริ่มต้น
 8. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต คลิกที่แท็บ โปรแกรม แล้วคลิก ทำให้เป็นค่าเริ่มต้น ที่ใต้ เว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้น
 9. คลิก ตกลง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Internet Explorer 6
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. ในเมนู Tools ให้คลิกที่ Internet Options
 3. คลิกแท็บ โปรแกรม จากนั้นคลิก รีเซ็ตการตั้งค่าเว็บ
 4. ภายใต้ โปรแกรมอินเทอร์เน็ต ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกโปรแกรมอีเมลที่ถูกต้อง
 5. เลือกช่องกาเครื่องหมาย Internet Explorer ควรตรวจสอบเพื่อดูว่านี่คือเบราว์เซอร์ค่าเริ่มต้นหรือไม่
 6. คลิก Apply และคลิก OK

  หมายเหตุ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้เมื่อ Internet Explorer เริ่มต้นขึ้น:
  Internet Explorer is not currently your default browser. Would you like to make it your default browser?
  หากคุณได้รับข้อความนี้ ให้คลิก ใช่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีที่ 2: ส่งออกและนำเข้าคีย์รีจิสตรีจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

หัวข้อนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาขั้นสูง ให้สอบถามผู้ดูแลระบบของคุณ หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

หมายเหตุ ใช้วิธีนี้ในกรณีที่คำแนะนำก่อนหน้านี้สำหรับเบราว์เซอร์ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เท่านั้น ส่งออกคีย์รีจิสตรีจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 1. คลิกที่ เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 3. ค้นหาตำแหน่ง จากนั้นคลิกคีย์ย่อยรีจิสตรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\htmlfile\shell\open\command
 4. ในเมนู แฟ้ม หรือ รีจิสทรี (ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ) ให้คลิก ส่งออก
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 5. หมายเหตุ ตำแหน่งที่จะมีการจัดเก็บแฟ้ม สามารถจัดเก็บแฟ้มรีจิสตรีไปยังฮาร์ดดิสก์หรือฟล็อปปี้ดิสก์ได้โดยตรง
 6. พิมพ์ชื่อแฟ้มเฉพาะ แล้วคลิก บันทึก
 7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
การนำเข้าคีย์รีจิสทรี
 1. คัดลอกคีย์รีจิสทรีที่ส่งออกแล้วไปไว้บนเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา
 2. ดับเบิลคลิกแฟ้ม .reg

  คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้:

  Windows 7 - คุณแน่ใจว่าต้องการเพิ่มข้อมูลในไดรฟ์: ตำแหน่งที่จะคัดลอกแฟ้มมาวางไว้\ชื่อแฟ้ม.reg ลงในรีจิสทรี

  Windows 8 - การเพิ่มข้อมูลสามารถเปลี่ยนหรือลบค่าโดยไม่ตั้งใจและเป็นเหตุให้ส่วนประกอบต่างๆ หยุดการทำงานอย่างถูกต้อง หากคุณไม่เชื่อถือแหล่งข้อมูลนี้ใน C:Users\<yourlogon>Desktop\regkey.reg อย่าเพิ่มลงในรีจิสตรี
 3. คลิก ใช่ แล้วคลิก ตกลง
ตรวจสอบว่าค่าสายอักขระ (ค่าเริ่มต้น) ของคีย์ "HKEY_CLASSES_ROOT \.html" คือ "htmlfile"
 1. คลิกที่ เริ่มต้น แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง
 3. ค้นหาตำแหน่ง จากนั้นคลิกคีย์ย่อยรีจิสตรีต่อไปนี้:
  HKEY_CLASSES_ROOT \.html
 4. ตรวจสอบว่าค่าของ สายอักขระ (ค่าเริ่มต้น) คือ "htmlfile" หากไม่ใช่ "htmlfile" ให้คลิกขวา (ค่าเริ่มต้น) คลิก ปรับเปลี่ยน ป้อน htmlfile ในกล่องข้อมูลค่า แล้วคลิก ตกลง
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding start
  ดูรูปภาพ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets head folding end

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding start collapsed
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  assets folding end collapsed
 5. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310049 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2557 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbfixme kbregistry kberrmsg kbnofix kbprb kbmsifixme kbsmbportal kbvideocontent KB310049

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com