כיצד לפתור בעיות בהתקנת Windows XP בעת השדרוג מ-Windows 98 או מ-Windows Millennium Edition

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 310064 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מבוא

השתמש בהליכים המתוארים במאמר זה כדי לפתור בעיות בעת השדרוג ל-Microsoft Windows XP מאחת הגירסאות הבאות של Microsoft Windows:
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition? (Me)
מסופקות פעולות שירות לפתרון בעיות עבור בעיות כלליות ועבור כל אחת מהבעיות הספציפיות הבאות:
 • מתקבלת שגיאה של העתקת קובץ בזמן שתוכנית ההתקנה פועלת.
 • תוכנית ההתקנה מפסיקה להגיב.
 • המחשב מפסיק להגיב ומופיע מסך שחור.
 • מתקבלת הודעת עצירה בעת ההפעלה של תוכנית ההתקנה.


פתרון בעיות כללי

אם נתקלת בבעיות בעת ההפעלה של תוכנית ההתקנה, בצע אתחול נקי של המחשב. פתרון בעיות באמצעות אתחול נקי מתייחס לשיטות להפחתת התנהגויות שמקורן בסביבת המחשב שלך. רבות מההתנהגויות שמתרחשות בעת הפעלת מערכת Windows או התוכניות שבה, מתרחשות בעקבות התנגשות בין מנהלי התקנים, תוכניות שוכנות זיכרון (TSR) או הגדרות נוספות שמופעלות בעת הפעלת המחשב.

לקבלת מידע נוסף על אופן ביצועו של אתחול 'נקי' במחשב מבוסס Windows Me, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
267288 כיצד לבצע אתחול 'נקי' ב-Windows Millennium Edition (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על אופן ביצועו של אתחול 'נקי' במחשב Windows 98 או Windows 98 Second Edition, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
192926 כיצד לבצע אתחול 'נקי' ב-Windows 98 לשם פתרון בעיות
בנוסף, אם מותקנת במחשב תוכנת אנטי-וירוס, פעולות האתחול ה'נקי' אליהן מתייחסים מאמרים אלה עלולות להפוך זמנית את תוכנת האנטי-וירוס ללא זמינה; אולם ייתכן שתרצה להסיר את התוכנה כדי למנוע התנגשויות פוטנציאליות בעת ההפעלה של תוכנית ההתקנה. כמו כן ייתכן שרצוי לפנות ליצרן התוכנה לפני שמסירים את תוכנת האנטי-וירוס כדי לא להשאיר את המחשב פגיע לווירוסים. אחרי השלמת הליך ההתקנה של Windows XP, באפשרותך להתקין מחדש את תוכנת האנטי-וירוס אם זו תואמת ל-Windows XP.

שים לב ייתכן שיהיה עליך לפנות ליצרן התוכנה כדי לברר אם התוכנה תואמת ל-Windows XP או כדי להשיג גירסה של התוכנה התואמת ל-Windows XP.

מתקבלת שגיאת העתקת קובץ בזמן שתוכנית ההתקנה פועלת

בעת ניסיון להתקין את Windows XP, עלולות להתקבל הודעות השגיאה הבאות:
 • c:\$win_nt$.~ls\i386\asms\1000\msft\windows\gdiplus\gdiplus.cat is corrupt; it contains all zero's (הקובץ c:\$win_nt$.~ls\i386\asms\1000\msft\windows\gdiplus\gdiplus.cat פגום; הוא מכיל אפסים בלבד)
 • Setup cannot copy the file file_name (??לתוכנית ההתקנה אין אפשרות להעתיק את הקובץ: שם_הקובץ). Press X to retry, Y to abort (לחץ על X כדי לנסות שוב, Y כדי לבטל)

  שים לב file_name (שם_הקובץ) הוא מציין מיקום עבור הקובץ שאין באפשרותה של תוכנית ההתקנה להעתיק,
 • INF File Textsetup.sif is corrupt or missing Status 14 SETUP CANNOT CONTINUE (קובץ ה-INF? Textsetup.sif פגום או חסר סטטוס 14 לתוכנית ההתקנה אין אפשרות להמשיך).
התנהגות זו עשויה להתרחש בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 • תקליטור Windows XP שרוט, מוכתם או מלוכלך. נקה את תקליטור Windows XP בעזרת מטלית רכה, הכנס אותו לכונן התקליטורים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 • כונן התקליטורים לא פועל כהלכה או שרעידות התקליטור לא מאפשרות ללייזר לקרוא את הנתונים באופן מדויק. למידע נוסף על בעיה זו עיין בתיעוד החומרה או פנה ליצרן התקליטור.
 • אם אתה משתמש במספר כונני תקליטורים, ייתכן שהמחשב מנסה לאתר קבצים בכונן הלא נכון. אם החומרה מצוידת בתכונה שמאפשרת להפוך כונני תקליטורים שאינם בשימוש ללא-זמינים, הפוך את הכוננים שאינך משתמש בהם ללא-זמינים.
 • המחשב מואץ (over-clocked) כיוון שההאצה היא עתירת זיכרון, עלולות להתרחש שגיאות פענוח כאשר מחלצים קבצים מתקליטור Windows XP.
 • נסה להשתמש בתזמוני ברירת המחדל של השעון עבור לוח האם והמעבד. לקבלת מידע נוסף על אופן הביצוע של פעולה זו, עיין בתיעוד המחשב או פנה ליצרן לוח האם.
 • יש נזק או חוסר התאמה בזיכרון הגישה האקראית (RAM) או בזיכרון המטמון של המחשב. לדוגמה, ייתכן שאתה משתמש בשילוב של RAM נדיף מורחב (EDO) ו-RAM שאינו מסוג EDO, או במהירויות RAM שונות.

  שגיאות פענוח עלולות להתרחש אפילו כאשר Windows פועל כהלכה, לכאורה. שגיאות אלה מתרחשות עקב העומס הנוסף המופעל על המחשב כאשר Windows מנסה לחלץ קבצים ולגשת לדיסק הקשיח.

  כדי לברר כיצד להפוך את זיכרון המחשב ללא-זמין בזמן ההפעלה של תוכנית ההתקנה, עיין בתיעוד החומרה או פנה ליצרן החומרה.
 • Ultra direct memory access? (DMA) מופעל בהגדרות CMOS של המחשב והנתונים עוברים במהירות גבוהה מדי.
 • עבור ממצב DMA למצב Processor Input/Output? (PIO) כדי להאט את קצב העברת הנתונים. אם זה לא פותר את הבעיה, הקטן את הגדרות מצב PIO. ככל שהגדרות PIO גבוהות יותר, כך העברת הנתונים מהירה יותר.
 • אתה משתמש במנהל זיכרון של ספק חיצוני.
 • במחשב שלך קיים וירוס.
אם תמשיך לקבל את הודעת השגיאה הזו, העתק את התיקייה i386 מכונן התקליטורים אל הדיסק הקשיח המקומי ולאחר מכן נסה להפעיל את תוכנית ההתקנה מהדיסק הקשיח.

תוכנית ההתקנה של Windows XP מפסיקה להגיב

לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
315323 תוכנית ההתקנה של Windows XP מפסיקה להגיב (נתקעת) בשלב ההכנה להתקנה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

המחשב מפסיק להגיב ומופיע מסך שחור בזמן השדרוג

כאשר מנסים לשדרג אל Windows XP, המחשב עלול להפסיק להגיב או 'להיתקע' ומסך שחור עלול להופיע.

התנהגות זו עשויה להיגרם עקב חומרה או תוכנה שאינן תואמות ל-Windows XP.

על מנת לעקוף התנהגות זו:
 1. המתן 10 עד 15 דקות במסך הנוכחי על מנת לוודא שהמחשב לא ממשיך בהליך ההתקנה.
 2. הפעל מחדש את המחשב כדי לראות אם הוא מפסיק להגיב שוב באותו מקום בזמן שתוכנית ההתקנה פועלת. לעתים, תוכנית ההתקנה עשויה להגיע לשלב מתקדם יותר מאשר בפעם הקודמת שהפסיקה להגיב. אם תוכנית ההתקנה אכן מגיעה לשלב מתקדם יותר, נסה להפעיל מחדש את המחשב מספר פעמים ותוכנית ההתקנה עשויה לסיים את פעולתה.
 3. הפעל מחדש את המחשב ובחר באפשרות Cancel Windows XP Setup (בטל את התקנת Windows XP) כדי לחזור אל Windows 98 או אל Windows Millennium Edition. אם האפשרות Cancel Windows XP Setup (בטל את התקנת Windows XP) אינה קיימת כאשר אתה מפעיל מחדש את המחשב, עבור לשלב 5.
 4. אחרי שתחזור ל-Windows 98 או ל-Windows Millennium Edition, הסר את כל תוכניות האנטי-וירוס ותוכניות מנהל האתחול (לדוגמה, GoBack) ולאחר מכן בצע אתחול 'נקי' של המחשב. על מנת לבצע אתחול 'נקי', עיין במאמר המתאים למערכת ההפעלה שברשותך, שהוזכר קודם לכן במאמר זה.
 5. אם השדרוג שוב מפסיק להגיב, ייתכן שקיימת בעיית חוסר תאימות של חומרה. באפשרותך לנסות להפוך את הפונקציות של ACPI ללא-זמינות. כאשר המחשב מתחיל לפעול מחדש, תקבל אפשרות להקיש F6 כדי להוסיף מנהלי התקן מסוג ממשק מערכת מחשבים קטנים (SCSI) של ספקים חיצוניים. במסך זה, הקש F7. לא מופיעה הודעה חזותית כלשהי.
 6. אם תוכנית ההתקנה ממשיכה להפסיק להגיב, הפוך חומרות לא נחוצות ללא-זמינות. הסר התקני USB, הסר כרטיסי רשת, כרטיסי קול וכרטיסים טוריים או הפוך אותם ללא-זמינים ולאחר מכן הפעל מחדש את תוכנית ההתקנה.
 7. אם תמשיך לקבל את הודעת השגיאה הזו, ייתכן שרצוי לעדכן את ה-BIOS בלוח האם. פנה ליצרן המחשב או בקר באתר האינטרנט של לוח האם כדי לקבל מידע על הדרך לעשות זאת.
 8. אם עדכון BIOS לא פותר את הבעיה, או אם אין באפשרותך להשיג גירסת BIOS מעודכנת עבור המחשב, ייתכן שרצוי להתקין את Windows XP עם שכבת הפשטת חומרה (HAL) של מחשב אישי תקני. לשם כך, הקש F7 כשתתבקש להקיש F6 בזמן שתוכנית ההתקנה של Windows XP פועלת. ספציפית, תתבקש להקיש F6 אחרי שתוכנית ההתקנה תפעיל מחדש את המחשב בפעם הראשונה. לקבלת מידע נוסף אודות הדרך לכפות את שכבת ה-HAL של מחשב אישי תקני, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  299340 כיצד לכפות שכבת הפשטת חומרה (HAL) בזמן שדרוג או התקנה של Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מתקבלת הודעת שגיאה או הודעת עצירה בזמן שתוכנית ההתקנה פועלת

אם מתקבלת אחת מהודעות השגיאה הבאות, עיין במאמר המתאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
311562 הודעת השגיאה An unexpected error (768) occurred at line 5118@ind:Xp\Client\Boot\Setup\Setup.c (??אירעה שגיאה לא צפויה 768 בשורה 5118@ind:Xp\Client\Boot\Setup\Setup.c) במהלך ההתקנה של מערכת Windows XP. ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית.
311564 הודעת השגיאה Stop 0x0000000A irql_not_less_or_equal במהלך השדרוג של מערכת Windows XP? (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
311442 הודעת שגיאה: Setup cannot continue (לתוכנית ההתקנה אין אפשרות להמשיך). Please contact Microsoft Technical Support (פנה לתמיכה הטכנית של Microsoft). (Error: שגיאה: 3E6h). ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית.
מוצרי ספק חיצוני הנזכרים במאמר זה מיוצרים על ידי חברות שאין להן תלות ב-Microsoft. חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ואם במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.


מאפיינים

Article ID: 310064 - Last Review: יום חמישי 15 יוני 2006 - Revision: 6.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
מילות מפתח 
kbhowtomaster kbenv kbtshoot kberrmsg kbsetup KB310064

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com