ID článku: 310147 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje postup při změně výchozího umístění složky Dokumenty v systému Microsoft Windows XP.

Další informace

Složka Dokumenty je vaše vlastní osobní složka, do níž můžete ukládat dokumenty, grafiku a další osobní soubory. Pokud s počítačem pracuje více osob, systém Windows vytvoří v počítači pro každého uživatele samostatnou složku Dokumenty.

Cílem neboli skutečným umístěním složky Dokumenty je podle výchozího nastavení adresář C:\Documents and Settings\jméno uživatele\Dokumenty, kde C je jednotka, na kterou byl nainstalován systém Windows, a jméno uživatele je jméno aktuálně přihlášeného uživatele. Chcete-li, aby složka Dokumenty odkazovala na jiné umístění, můžete její cíl změnit.

Změna výchozího umístění složky Dokumenty

Chcete-li změnit výchozí umístění složky Dokumenty, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a přejděte na položku Dokumenty.
 2. Klepněte na položku Dokumenty pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Cíl.
 4. V poli Cíl proveďte jednu z následujících akcí:
  • Zadejte cestu k požadovanému umístění složky a poté klepněte na tlačítko OK. Příklad: D:\Moje dokumenty.

   Pokud zadaná složka neexistuje, zobrazí se dialogové okno Vytvořit složku. Klepnutím na tlačítko Ano složku vytvořte a poté klepněte na tlačítko OK.

   nebo
  • Klepněte na tlačítko Přesunout, klepněte na složku, do níž mají být vaše dokumenty uloženy, a poté klepněte dvakrát na tlačítko OK.

   Pokud potřebujete vytvořit novou složku, klepněte na tlačítko Vytvořit novou složku. Zadejte název složky a poté klepněte dvakrát na tlačítko OK.
 5. V rámečku Přesunout dokumenty klepněte na tlačítko Ano, pokud chcete dokumenty přesunout do nového umístění, nebo na tlačítko Ne, chcete-li dokumenty ponechat na původním místě.

Obnovení původního umístění složky Dokumenty

Chcete-li obnovit původní umístění složky Dokumenty, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a přejděte na položku Dokumenty.
 2. Klepněte na položku Dokumenty pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na tlačítko Obnovit výchozí a poté na tlačítko OK.
 4. V rámečku Přesunout dokumenty klepněte na tlačítko Ano, pokud chcete dokumenty přesunout do nového umístění, nebo na tlačítko Ne, chcete-li dokumenty ponechat na původním místě.

Odebrání složky Dokumenty z nabídky Start

Pokud nechcete, aby se složka Dokumenty zobrazovala v nabídce Start, postupujte takto:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a poté vyberte příkaz Vlastnosti. Pokud je nabídka Start již zobrazena, můžete také klepnout pravým tlačítkem myši na prázdnou plochu v nabídce Start a poté klepnout na tlačítko Vlastnosti.
 2. Klepněte na tlačítko Vlastní.
 3. Klepněte na kartu Upřesnit.
 4. V seznamu Položky nabídky Start klepněte ve skupině Dokumenty na přepínač Položku nezobrazovat a poté klepněte dvakrát na tlačítko OK.

  Při příštím klepnutí na tlačítko Start se již složka Dokumenty v nabídce Start nezobrazí.
POZNÁMKA: Při odebrání složky Dokumenty z nabídky Start nebudou odebrány soubory uložené v cílovém umístění složky Dokumenty.

Zobrazení složky Dokumenty v nabídce Start

Chcete-li zobrazit složku Dokumenty v nabídce Start, postupujte takto:
 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a poté vyberte příkaz Vlastnosti. Pokud je nabídka Start již zobrazena, můžete také klepnout pravým tlačítkem myši na prázdnou plochu v nabídce Start a poté klepnout na tlačítko Vlastnosti.
 2. Klepněte na tlačítko Vlastní.
 3. Klepněte na kartu Upřesnit.
 4. V seznamu Položky nabídky Start klepněte ve skupině Dokumenty na přepínač Zobrazit jako odkaz nebo Zobrazit jako nabídku, a poté klepněte dvakrát na tlačítko OK.

  Při příštím klepnutí na tlačítko Start se v nabídce Start zobrazí složka Dokumenty.

Odkazy

Další informace o práci se složkou Dokumenty naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
298399 POSTUPY: Nastavení složky Dokumenty jako soukromé složky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o nabídce Start v systému Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
279767 Popis nabídky Start v systému Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 310147 - Poslední aktualizace: 23. září 2011 - Revize: 4.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
Klíčová slova: 
kbinfo KB310147

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com