כיצד לשנות את מיקום ברירת המחדל של התיקיה 'המסמכים שלי'

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 310147 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד לשנות את מיקום ברירת המחדל של התיקיה 'המסמכים שלי' ב- Microsoft Windows XP.

מידע נוסף

התיקיה 'המסמכים שלי' היא התיקיה האישית שלך שבה באפשרותך לאחסן את המסמכים, הפריטים הגרפיים וקבצים אישיים אחרים שלך. כאשר יותר מאדם אחד משתמש במחשב, Windows יוצר תיקיה בשם 'המסמכים שלי' עבור כל משתמש במחשב.

כברירת מחדל, מיקום היעד או המיקום בפועל של התיקיה 'המסמכים שלי' הוא C:\Documents and Settings\user name\My Documents, כאשר C הוא הכונן שבו מותקן Windows ו- user name הוא המשתמש המחובר כעת. באפשרותך לשנות את היעד אם ברצונך שהתיקיה המסמכים שלי תצביע למיקום תיקיה שונה.

שינוי מיקום ברירת המחדל של התיקיה 'המסמכים שלי'

כדי לשנות את מיקום ברירת המחדל של התיקיה 'המסמכים שלי', בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן הצבע על המסמכים שלי.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המסמכים שלי ולאחר מכן על מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסיה יעד.
 4. בתיבה יעד, בצע אחת מהאפשרויות הבאות:
  • הקלד את הנתיב למיקום התיקיה הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור. לדוגמה, D:\My Stuff.

   אם התיקיה לא קיימת, תיבת הדו-שיח יצירת הודעה מוצגת. לחץ על כן כדי ליצור את התיקיה ולאחר מכן לחץ על אישור.

   ? או ?
  • לחץ על העבר, לחץ על התיקיה שבה ברצונך לאחסן את המסמכים ולאחר מכן לחץ על אישור פעמיים.

   אם עליך ליצור תיקיה חדשה, לחץ על צור תיקיה חדשה. הקלד שם עבור התיקיה, ולאחר מכן לחץ על אישור פעמיים.
 5. בתיבה העברת מסמכים, לחץ על כן כדי להעביר את המסמכים למיקום החדש, או לחץ על לא כדי להשאיר את המסמכים במיקום המקורי.

שחזור התיקיה 'המסמכים שלי' למיקום ברירת המחדל

על מנת לשחזר את התיקיה 'המסמכים שלי' למיקום ברירת המחדל שלה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן הצבע על המסמכים שלי.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המסמכים שלי ולאחר מכן על מאפיינים.
 3. לחץ על שחזר ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. בתיבה העברת מסמכים, לחץ על כן כדי להעביר את המסמכים למיקום החדש, או לחץ על לא כדי להשאיר את המסמכים במיקום המקורי.

הסר את התיקיה 'המסמכים שלי' מתפריט התחלה

אם ברצונך להציג את התיקיה המסמכים שלי בתפריט התחלה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התחל ולאחר מכן לחץ על מאפיינים. לחלופין, כאשר התפריט התחל כבר מוצג, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בתפריט התחל ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 2. לחץ על התאמה אישית.
 3. לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
 4. ברשימה פריטי תפריט התחלה, תחת המסמכים שלי, לחץ על אל תציג פריט זה ולאחר מכן לחץ על אישור פעמיים.

  בפעם הבאה שתלחץ על התחל, התיקיה המסמכים שלי לא תוצג עוד בתפריט התחלה.
הערה: הסרת התיקיה 'המסמכים שלי' מתפריט התחלה אינה מסירה את הקבצים המאוחסנים במיקום היעד של התיקיה 'המסמכים שלי'.

הצגת התיקיה 'המסמכים שלי' בתפריט התחלה

כדי להציג את התיקיה המסמכים שלי בתפריט התחלה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התחל ולאחר מכן לחץ על מאפיינים. לחלופין, כאשר התפריט התחל כבר מוצג, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בתפריט התחל ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 2. לחץ על התאמה אישית.
 3. לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
 4. ברשימה פריטי תפריט התחלה, תחת המסמכים שלי, לחץ על הצג כקישור או על הצג כתפריט ולאחר מכן לחץ על אישור פעמיים.

  בבפעם הבאה שתלחץ על התחל, התיקיה המסמכים שלי תוצג בתפריט התחל.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על העבודה עם התיקיה 'המסמכים שלי', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
298399 כיצד לבצע: הגדרת התיקיה 'המסמכים שלי' כ'פרטית' (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על התפריט 'התחל' במערכת Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
279767 תיאור של התפריט 'התחל' במערכת
Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 310147 - Last Review: שבת 01 דצמבר 2007 - Revision: 2.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
מילות מפתח 
kbinfo KB310147

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com