Artikel-id: 310147 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I denna artikel beskrivs hur du ändrar standardplatsen för mappen Mina dokument i Microsoft Windows XP.

Mer Information

Mappen Mina dokument är din egen personliga mapp, där du kan spara dokument, bilder och andra personliga filer. När datorn används av mer än en person skapas en mapp med beteckningen Mina dokument för varje användare.

Som standard är målet för mappen Mina dokument eller dess faktiska placering C:\Documents and Settings\användarnamn\Mina dokument, där C är enheten som Windows är installerad på och användarnamn är den inloggade användaren. Du kan ändra målet om du vill att Mina dokument ska peka på en annan sökväg till mappen.

Ändra standardplatsen för mappen Mina dokument

Så här ändrar du standardplatsen för mappen Mina dokument
 1. Klicka på Start och peka sedan på Mina dokument.
 2. Högerklicka på Mina dokument och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Mål.
 4. Gör något av följande i rutan Mål:
  • Skriv önskad sökväg och klicka sedan på OK. Sökvägen kan exempelvis vara D:\Mina filer.

   Om mappen inte finns visas dialogrutan Skapa mapp. Skapa mappen genom att klicka på Ja, och klicka sedan på OK.

   eller
  • Klicka på Flytta, klicka på den mapp där du vill spara dokumenten och klicka sedan två gånger påOK.

   Om du behöver skapa en ny mapp klickar du på Skapa ny mapp. Skriv ett namn på mappen, och klicka sedan två gånger på OK.
 5. Klicka på Ja i rutan Flytta dokument om du vill flytta dina dokument till den nya platsen, eller klicka på Nej om dokumenten ska vara kvar på den ursprungliga platsen.

Återställa mappen Mina dokument till dess ursprungliga plats

Så här återställer du mappen Mina dokument till standardplatsen
 1. Klicka på Start och peka sedan på Mina dokument.
 2. Högerklicka på Mina dokument och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på Återställ standardvärden och sedan på OK.
 4. Klicka på Ja i rutan Flytta dokument om du vill flytta dina dokument till den nya platsen, eller klicka på Nej om dokumenten ska vara kvar på den ursprungliga platsen.

Ta bort mappen Mina dokument från Start-menyn

Gör följande om du inte vill att Mina dokument ska visas på Start-menyn:
 1. Högerklicka på Start och klicka sedan på Egenskaper. Om Start-menyn redan visas högerklickar du i ett tomt område på den och klickar sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på Anpassa.
 3. Klicka på fliken Avancerat.
 4. Klicka på Visa inte det här objektet i listan Objekt på Start-menyn, under Mina dokument, och sedan två gånger på OK.

  Nästa gång du klickar på Start visas mappen Mina dokument inte längre på Start-menyn.
Obs! Om du tar bort mappen Mina dokument från Start-menyn, innebär inte det att du tar bort de filer som har sparats på platsen för mappen Mina dokument.

Visa mappen Mina dokument på Start-menyn

Om du vill att Mina dokument ska visas på Start-menyn gör du så här:
 1. Högerklicka på Start och klicka sedan på Egenskaper. Om Start-menyn redan visas högerklickar du i ett tomt område på den och klickar sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på Anpassa.
 3. Klicka på fliken Avancerat.
 4. Klicka på Visa som länk eller Visa som meny i listan Objekt på Start-menyn, under Mina dokument, och sedan två gånger på OK.

  Nästa gång du klickar på Start visas mappen Mina dokumentStart-menyn.

Referenser

Om du vill veta mer om hur du arbetar med mappen Mina dokument klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
298399 HOW TO: Set the My Documents Folder as 'Private'
Om du vill veta mer om Start-menyn i Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
279767 Description of the Start Menu in Windows XP (Beskrivning av Start-menyn i Windows XP)
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 310147 - Senaste granskning: den 26 februari 2014 - Revision: 1.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
Nyckelord: 
kbinfo KB310147

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com