วิธีการเพิ่มรายการลงในเมนู "ส่งไปยัง" ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 310270 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้คำสั่ง ส่งไปยัง รวมทั้งวิธีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของโฟลเดอร์ SendTo

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยการใช้คำสั่ง ส่งไปยัง คุณสามารถส่งแฟ้มอย่างรวดเร็วไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ รวมทั้งฟลอบปีดิสก์ เดสก์ท็อปของคุณ บุคคลอื่นที่ใช้อีเมล หรือโฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน' โฟลเดอร์ SendTo มีทางลัดสำหรับปลายทางที่แสดงอยู่บนเมนู ส่งไปยัง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนมีโฟลเดอร์ SendTo และสามารถกำหนดเนื้อหาของโฟลเดอร์เองได้

เมื่อคุณเพิ่มปลายทางใหม่ลงในโฟลเดอร์ SendTo ปลายทางเหล่านั้นจะปรากฏบนเมนู ส่งไปยัง เมื่อคุณคลิกขวาที่แฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง แล้วชี้ไปที่ ส่งไปยัง

วิธีการใช้คำสั่ง 'ส่งไปยัง'

ใน Windows Explorer หรือ My Computer คลิกขวาที่แฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง แล้วชี้ไปที่ ส่งไปยัง บนเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้น คลิกปลายทางที่คุณต้องการส่งแฟ้มของคุณ แฟ้มดังกล่าวจะเปิดใช้งานหรือส่งออกไปยังปลายทางที่คุณเลือก

ปลายทางบนเมนู ส่งไปยัง อาจรวมถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้
 • ดิสก์ไดรฟ์ (ภายในเครื่องหรือเครือข่าย)
 • เครื่องพิมพ์โทรสาร
 • เครื่องพิมพ์
 • โปรแกรมที่ทำงานบน Windows
 • โฟลเดอร์ที่บีบอัด (zipped)
 • เดสก์ท็อป
 • ผู้รับอีเมล
 • โฟลเดอร์ 'เอกสารของฉัน'

การเพิ่มปลายทางลงในเมนู 'ส่งไปยัง'

โดยค่าเริ่มต้น เมนู ส่งไปยัง ใน Windows XP จะแสดงรายการคำสั่งต่างๆ (ปลายทาง) ต่อไปนี้
 • โฟลเดอร์ที่บีบอัด (zipped)
 • เดสก์ท็อป (สร้างทางลัด)
 • ผู้รับอีเมล
 • เอกสารของฉัน
 • ฟลอปปี 3 1/2 (A:)
 • ซีดีไดรฟ์
เมื่อต้องการเพิ่มปลายทางลงในเมนู ส่งไปยัง คุณต้องเพิ่มทางลัดลงในโฟลเดอร์ SendTo โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ sendto แล้วคลิก ตกลง
 3. เพิ่มปลายทาง โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้
  • ใช้วิธีการลากแล้วปล่อยเพื่อย้ายรายการที่คุณต้องการไปยังโฟลเดอร์ SendTo โดย คลิกขวา แล้วคลิก สร้างทางลัดที่นี่
   หรือ
  • ชี้ไปที่ สร้าง บนเมนู แฟ้ม แล้วคลิก ทางลัด

   ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการสร้างทางลัด
  ทางลัดใหม่จะถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ SendTo และแสดงอยู่ในเมนู ส่งไปยัง
หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ SendTo คุณยังสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ได้อีกด้วย
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน
 2. คลิกสองครั้งที่ไดรฟ์ซึ่งติดตั้ง Windows (โดยปกติคือไดรฟ์ C เว้นแต่คุณมีไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งไดรฟ์)
 3. ถ้าคุณไม่สามารถดูรายการต่างๆ บนไดรฟ์เมื่อคุณเปิดไดรฟ์นั้นๆ ภายใต้ งานของระบบ ให้คลิก แสดงเนื้อหาของไดรฟ์นี้
 4. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ Documents and Settings
 5. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ของผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนเมนู SendTo (โดยปกติจะเป็นโฟลเดอร์ของคุณเอง)
 6. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ SendTo
 7. โดยค่าเริ่มต้นแล้ว โฟลเดอร์ SendTo จะถูกซ่อนไว้ ถ้าโฟลเดอร์นี้ไม่ปรากฏให้เห็น บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์ จากนั้น บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก แสดงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้
หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งลงในเมนู SendTo ของผู้ใช้คนอื่นๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำอีก คุณสามารถคัดลอกทางลัดนั้นลงในโฟลเดอร์ SendTo ของผู้ใช้อื่นๆ ได้ทันที

การเอาปลายทางออกจากเมนู 'ส่งไปยัง'

เมื่อต้องการเอาปลายทางออกจากเมนู ส่งไปยัง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ sendto แล้วคลิก ตกลง
 3. คลิกขวาที่ทางลัดที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ลบ ทางลัดนั้นจะถูกลบทิ้ง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง ส่งไปยัง ให้คลิก เริ่ม คลิก บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ พิมพ์ คำสั่งส่งไปยัง ในกล่อง ค้นหา แล้วกด ENTER เพื่อดูหัวข้อที่ส่งคืน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310270 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2550 - Revision: 1.3
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbinfo KB310270

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com