วิธีการส่งอีเมลโดยทางโปรแกรม โดยใช้ System.Web.Mail ใน Visual 2005 c# หรือ Visual .NET c#

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 310273 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีใช้นี้System.Web.Mailnamespace เพื่อส่งข้อความอีเมลใน Microsoft Visual c# .NET

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio 2005 หรือ Microsoft Visual Studio .NET ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกProject. คลิกแสดงโครงการ c#คลิกการแอพลิเคชันของคอนโซลต้นแบบ แล้วคลิกตกลง. โดยค่าเริ่มต้น Class1.cs ถูกสร้างขึ้น

  หมายเหตุ:ใน Visual Studio 2005 คลิกvisual c#แทนแสดงโครงการ c#. โดยค่าเริ่มต้น Program.cs ถูกสร้างขึ้น
 2. เพิ่มการอ้างอิงไปยังSystem.Web.dllnamespace โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในการProjectเมนู คลิกเพิ่มการอ้างอิง.
  2. ในการ.NETแท็บ ค้นหาSystem.Web.dllแล้ว คลิกเลือก.

   หมายเหตุ:ใน visual Studio 2005 คุณไม่จำเป็นต้องคลิกเลือก.
  3. คลิกตกลงในการเพิ่มการอ้างอิงกล่องโต้ตอบเพื่อยอมรับการเลือกของคุณ ถ้าคุณได้รับการพรอมต์เพื่อสร้าง wrappers สำหรับไลบรารีที่คุณเลือก คลิกใช่.
 3. ในหน้าต่างรหัส แทนรหัสทั้งหมดด้วย:
  using System;
  using System.Web.Mail;
  
  namespace WebMail
  {
    class Class1
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        try 
        {
          MailMessage oMsg = new MailMessage();
          // TODO: Replace with sender e-mail address.
          oMsg.From = "sender@somewhere.com";
          // TODO: Replace with recipient e-mail address.
          oMsg.To = "recipient@somewhere.com";
          oMsg.Subject = "Send Using Web Mail";
          
          // SEND IN HTML FORMAT (comment this line to send plain text).
          oMsg.BodyFormat = MailFormat.Html;
          
          // HTML Body (remove HTML tags for plain text).
          oMsg.Body = "<HTML><BODY><B>Hello World!</B></BODY></HTML>";
          
          // ADD AN ATTACHMENT.
          // TODO: Replace with path to attachment.
          String sFile = @"C:\temp\Hello.txt"; 
          MailAttachment oAttch = new MailAttachment(sFile, MailEncoding.Base64);
   
          oMsg.Attachments.Add(oAttch);
  
          // TODO: Replace with the name of your remote SMTP server.
          SmtpMail.SmtpServer = "MySMTPServer";
          SmtpMail.Send(oMsg);
  
          oMsg = null;
          oAttch = null;
        }
        catch (Exception e)
        {
          Console.WriteLine("{0} Exception caught.", e);
        }
      }
    }
  } 
  					
 4. ปรับเปลี่ยนรหัสที่คุณเห็น "TODO"
 5. กด F5 เพื่อสร้างและเรียกใช้โปรแกรม
 6. ตรวจสอบว่า ข้อความอีเมลที่มีการส่ง และรับ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310273 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C# 2005
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB310273 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310273

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com