Αναγν. άρθρου: 310312 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.

Για να συνεχίσετε τη λήψη ενημερώσεων ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows XP με Service Pack 3 (SP3). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτήν την ιστοσελίδα της Microsoft: Η υποστήριξη λήγει για κάποιες εκδόσεις των Windows

Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του εργαλείου "Εκκαθάριση Δίσκου" (Disk Cleanup) στα Windows XP.

Περισσότερες πληροφορίες

Το εργαλείο "Εκκαθάριση Δίσκου" (Disk Cleanup) σας βοηθά να ελευθερώσετε χώρο στον σκληρό σας δίσκο, κάνοντας αναζήτηση στο δίσκο σας για αρχεία που μπορείτε να διαγράψετε με ασφάλεια. Μπορείτε να επιλέξετε να διαγραφούν μερικά ή όλα τα αρχεία. Χρησιμοποιήστε την Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup) για να εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εργασίες για να ελευθερώσετε χώρο στον σκληρό σας δίσκο:
 • Κατάργηση προσωρινών αρχείων Internet.
 • Κατάργηση αρχείων προγραμμάτων των οποίων έχει γίνει λήψη. Για παράδειγμα, στοιχεία ελέγχου ActiveX και βοηθητικές εφαρμογές Java των οποίων έχει γίνει λήψη από το Internet.
 • Αδειάστε τον Κάδο Ανακύκλωσης.
 • Κατάργηση προσωρινών αρχείων των Windows.
 • Κατάργηση προαιρετικών στοιχείων των Window που δεν χρησιμοποιείτε.
 • Κατάργηση εγκατεστημένων προγραμμάτων που δεν χρησιμοποιείτε πια.
Μπορείτε να ξεκινήσετε την Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup) κάνοντας κάποιο από τα ακόλουθα:
 • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, στην επιλογή Εκτέλεση. Στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε cleanmgr και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  -ή-
 • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα, έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση Δίσκου.

  -ή-
 • Στο παράθυρο Εξερεύνηση των Windows ή Ο Υπολογιστής μου, κάντε δεξί κλικ στο δίσκο στον οποίο θέλετε να ελευθερώσετε χώρο, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά, και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση δίσκου.

Κατάργηση αρχείων αποθηκευμένων στον σκληρό σας δίσκο

Για να καταργήσετε αποθηκευμένα αρχεία που δεν χρησιμοποιείτε πια από τον σκληρό σας δίσκο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο δίσκο στον οποίο θέλετε να ελευθερώσετε χώρο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση Δίσκου.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκκαθάριση Δίσκου (αν δεν είναι ήδη επιλεγμένη), έπειτα κάντε κλικ για να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στα αρχεία που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Κατάργηση στοιχείων των Windows

Για να καταργήσετε στοιχεία των Windows που δεν χρησιμοποιείτε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο δίσκο στον οποίο θέλετε να ελευθερώσετε χώρο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση Δίσκου.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Περισσότερες επιλογές και κατόπιν, στην περιοχή Στοιχεία των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση.

  Ξεκινά ο "Οδηγός στοιχείων των Windows".
 5. Στη λίστα Στοιχεία, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα στο στοιχείο ή τα στοιχεία που θέλετε να καταργήσετε.
  • Εάν το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο στοιχείο εμφανίζεται σκιασμένο, αυτό δηλώνει ότι μόνο ορισμένα από τα δευτερεύοντα στοιχεία του είναι εγκατεστημένα.

   Εάν θέλετε να καταργήσετε ένα δευτερεύον στοιχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες, έπειτα κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα στα δευτερεύοντα στοιχεία που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 7. Στην οθόνη "Ολοκλήρωση του Οδηγού στοιχείων των Windows", κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Κατάργηση προγραμμάτων που έχουν εγκατασταθεί

Για να καταργήσετε προγράμματα που δεν χρησιμοποιείτε πια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο δίσκο στον οποίο θέλετε να ελευθερώσετε χώρο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση Δίσκου.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Περισσότερες επιλογές και κατόπιν, στην περιοχή Εγκατεστημένα προγράμματα (Installed programs), κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
 5. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα (Currently installed programs), κάντε κλικ στο πρόγραμμα που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΚατάργησηΑλλαγή/Κατάργηση).
 6. Εάν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την κατάργηση του προγράμματος, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.
 7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 για να καταργήσετε άλλα προγράμματα που δεν χρησιμοποιείτε πια και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Κατάργηση σημείων επαναφοράς

Για να καταργήσετε όλα τα σημεία επαναφοράς εκτός από το πιο πρόσφατο σημείο επαναφοράς, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο δίσκο στον οποίο θέλετε να ελευθερώσετε χώρο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση Δίσκου.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Περισσότερες επιλογές και κατόπιν, στην περιοχή Επαναφορά Συστήματος (System Restore), κάντε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να καταργήσετε όλα τα σημεία επαναφοράς εκτός από το πιο πρόσφατο.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης στοιχείων των Windows και προγραμμάτων στα Windows XP, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
307894 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Προσθήκη ή κατάργηση ενός στοιχείου των Windows στα Windows XP
307895 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Αλλαγή ή κατάργηση προγράμματος σε υπολογιστή με Windows XP
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση για ανεπαρκή χώρο στο δίσκο στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
285107 Περιγραφή της ειδοποίησης για ανεπαρκή χώρο στο δίσκο στα Windows XP
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της χρήσης του χώρου στο δίσκο από την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
300044 Τρόπος χειρισμού της χρήσης του χώρου στο δίσκο από το εργαλείο "Επαναφορά Συστήματος" (System Restore)
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 310312 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo KB310312

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com