Straipsnio ID: 310312 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip Windows XP sistemoje naudoti disko valymo ?rank?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Disko valymo ?rankis j?s? stand?iajame diske ie?kodamas rinkmen?, kurias galima saugiai panaikinti, padeda jame atlaisvinti vietos. Galite pasirinkti, ar naikinsite kai kurias, ar visas rinkmenas. Naudokite disko valymo ?rank?, nor?dami atlaisvinti vietos stand?iajame diske ir atlikti bet kuri? i? i?vardyt? u?duo?i?:
 • Pa?alinti laikin?sias interneto rinkmenas.
 • Pa?alinti atsisi?st? program? rinkmenas. Pavyzd?iui, internetu atsisi?stus ActiveX valdiklius ir Java program?les.
 • I?tu?tinti ?iuk?lin?.
 • Pa?alinti laikin?sias Windows rinkmenas.
 • Pa?alinti pasirinktinius nenaudojamus Windows komponentus.
 • Pa?alinti ?diegtas nebenaudojamas programas.
Nor?dami prad?ti disko valym?, atlikite bet kur? i? ?i? veiksm?:
 • Spustel?kite Prad?ti, tada ? Vykdyti. Lauke Atidaryti ?ra?ykite cleanmgr, tada spustel?kite Gerai.

  - arba -
 • Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Visos programos, Reikmenys, Sistemos ?rankiai, tada spustel?kite Disko valymas.

  - arba -
 • Windows Explorer nar?ykl?je arba aplanke Mano kompiuteris de?iniu pel?s mygtuku spustel?kite disk?, kuriame norite atlaisvinti vietos, tada spustel?kite Ypatyb?s, skirtuk? Bendra ir spustel?kite Disko valymas.

Pa?alinti stand?iajame diske saugomas rinkmenas

Nor?dami pa?alinti stand?iajame diske saugomas rinkmenas, kuri? nebenaudojate, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Mano kompiuteris.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite disk?, kuriame norite atlaisvinti vietos, ir spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Spustel?kite skirtuk? Bendra, tada ? Disko valymas.
 4. Spustel?kite skirtuk? Disko valymas (jei jis dar nepasirinktas), tada pa?ym?kite ?ym?s langelius ties rinkmenomis, kurias norite pa?alinti ir spustel?kite Gerai.
 5. Nor?dami t?sti, spustel?kite Taip, tada ? Gerai.

Pa?alinti Windows komponentus

Jei norite pa?alinti nenaudojamus Windows komponentus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Mano kompiuteris.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite disk?, kuriame norite atlaisvinti vietos, ir spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Spustel?kite skirtuk? Bendra, tada ? Disko valymas.
 4. Spustel?kite skirtuk? Daugiau parink?i?, tada srityje Windows komponentai spustel?kite I?valyti.

  ?jungiamas Windows komponent? vedlys.
 5. S?ra?e Komponentai i?valykite ?ym?s langel? ties komponentu (-ais), kur? norite pa?alinti.
  • U?spalvintas ?ym?s langelis ?alia komponento rodo, kad ?diegtos tik kai kurios komponento dalys.

   Jei norite pa?alinti komponento dal?, spustel?kite Informacija, tada i?valykite ?ym?s langel? ties komponento dalies (-i?), kuri? norite pa?alinti, pavadinimu ir spustel?kite Gerai.
 6. Spustel?kite Toliau.
 7. Paskutiniame Windows komponent? vedlio puslapyje spustel?kite Baigti.
 8. Nor?dami t?sti, spustel?kite Gerai, tada ? Taip, tada v?l spustel?kite Gerai.

Pa?alinti ?diegtas programas

Jei norite pa?alinti nebenaudojamas programas, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Mano kompiuteris.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite disk?, kuriame norite atlaisvinti vietos, ir spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Spustel?kite skirtuk? Bendra, tada ? Disko valymas.
 4. Spustel?kite skirtuk? Daugiau parink?i?, tada srityje ?diegtos programos spustel?kite I?valyti.

  Rodomas dialogo langas Prid?ti arba pa?alinti programas.
 5. S?ra?e ?iuo metu ?diegtos programos pa?ym?kite norim? pa?alinti program? ir spustel?kite Pa?alinti (arba Keisti/Pa?alinti).
 6. Jei b?site paraginti patvirtinti, kad norite ?alinti program?, spustel?kite Taip.
 7. Nor?dami pa?alinti kitas nebenaudojamas programas, pakartokite 5 ir 6 veiksmus, tada spustel?kite U?daryti.
 8. Nor?dami t?sti, spustel?kite Gerai, tada ? Taip, tada v?l spustel?kite Gerai.

Pa?alinti atk?rimo ta?kus

Jei norite pa?alinti visus atk?rimo ta?kus, i?skyrus neseniai sukurtus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Mano kompiuteris.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite disk?, kuriame norite atlaisvinti vietos, ir spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Spustel?kite skirtuk? Bendra, tada ? Disko valymas.
 4. Spustel?kite skirtuk? Daugiau parink?i?, tada srityje Sistemos atk?rimas spustel?kite I?valyti.
 5. Nor?dami pa?alinti visus, i?skyrus pat? naujausi?, atk?rimo ta?kus, spustel?kite Taip.
 6. Nor?dami t?sti spustel?kite Gerai, tada ? Taip, tada v?l spustel?kite Gerai.

NUORODOS

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip Windows XP sistemoje prid?ti arba pa?alinti Windows komponentus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
307894 KAIP: Windows XP sistemoje prid?ti arba pa?alinti Windows komponentus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
307895 KAIP: Pakeisti arba pa?alinti program? Windows XP sistemos kompiuteryje (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite papildomos informacijos apie prane?im? d?l laisvos vietos diske tr?kumo Windows XP sistemoje, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer?, kad gal?tum?te per?i?r?ti Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
285107 Apra?as apie prane?im? d?l laisvos vietos diske tr?kumo Windows XP sistemoje (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite papildomos informacijos, kaip sistemos atk?rimo ?rankis reguliuoja disko vietos naudojim?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer?, kad gal?tum?te per?i?r?ti Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
300044 Kaip sistemos atk?rimo ?rankis reguliuoja disko vietos naudojim? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 310312 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 1 d. - Per?i?ra: 1.1
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbinfo KB310312

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com