Artikel-id: 310312 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs användning av Diskrensning i Windows XP.

Mer Information

Diskrensning hjälper dig frigöra utrymme på hårddisken genom att filer som kan tas bort söks upp på disken. Du kan välja att ta bort vissa filer eller samtliga. Använd Diskrensning för att frigöra utrymme på hårddisken med följande åtgärder:
 • Ta bort temporära Internetfiler.
 • Ta bort hämtade programfiler. Detta är till exempel ActiveX-kontroller och Java-appletar som hämtas från Internet.
 • Töm Papperskorgen.
 • Ta bort temporära Windows-filer.
 • Ta bort valfria Windows-komponenter som inte används.
 • Ta bort installerade program som inte längre används.
Du kan starta Diskrenskning på följande sätt:
 • Klicka på Start och sedan på Kör. Skriv cleanmgr i rutan Öppna och klicka sedan på OK.

  eller
 • Klicka på Start, peka på Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och klicka sedan på Diskrensning.

  eller
 • Högerklicka på disken där du vill vill frigöra utrymme i Utforskaren eller Den här datorn och klicka på Egenskaper, fliken Allmänt och Diskrensning.

Ta bort lagrade filer från hårddisken

Så här tar du bort lagrade filer du inte längre använder från hårddisken:
 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Högerklicka på disken där du vill frigöra utrymme och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Diskrensning.
 4. Klicka på fliken Diskrensning (om den inte redan är markerad), markera kryssrutorna intill filerna du vill ta bort och klicka på OK.
 5. Fortsätt genom att klicka på Ja och klicka sedan på OK.

Ta bort Windows-komponenter

Så här tar du bort Windows-komponenter som du inte använder:
 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Högerklicka på disken där du vill frigöra utrymme och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Diskrensning.
 4. Klicka på fliken Fler alternativ och sedan på Rensa under Windows-komponenter.

  Guiden Windows-komponenter startar.
 5. Avmarkera kryssrutorna intill komponenterna du vill ta bort i listan Komponenter.
  • En nedtonad kryssruta intill en komponent anger att endast vissa delkomponenter är installerade.

   Så här tar du bort en delkomponent: klicka på Information, avmarkera kryssrutan intill delkomponenten och klicka på OK.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Klicka på Slutför på sidan Guiden Windows-komponenter slutförs.
 8. Klicka på OK, Ja om du vill fortsätta och sedan på OK.

Ta bort installerade program

Så här tar du bort program som du inte längre använder:
 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Högerklicka på disken där du vill frigöra utrymme och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Diskrensning.
 4. Klicka på fliken Fler alternativ och sedan på Rensa under Installerade program.

  Dialogrutan Lägg till eller ta bort program visas.
 5. Klicka på programmet du vill ta bort i rutan Installerade program och sedan på Ta bort (eller Ã?ndra/ta bort).
 6. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill ta bort programmet.
 7. Upprepa steg 5 och 6 för att ta bort andra program du inte längre använder och klicka på Stäng.
 8. Klicka på OK, Ja om du vill fortsätta och sedan på OK.

Ta bort återställningspunkter

Så här tar du bort alla återställningspunkter utom den senaste:
 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Högerklicka på disken där du vill frigöra utrymme och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Diskrensning.
 4. Klicka på fliken Fler alternativ och sedan på Rensa under Systemåterställning.
 5. Ta bort alla systemåterställningspunkter utom den senaste genom att klicka på Ja.
 6. Klicka på OK, Ja om du vill fortsätta och sedan på OK.

Referenser

Om du vill veta mer om hur du tar bort Windows-komponenter och program i Windows XP klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
307894 HOW TO: Add or Remove a Windows Component in Windows XP (Lägga till eller ta bort en Windows-komponent i Windows XP)
307895 HOW TO: Change or Remove a Program on a Windows XP-based Computer (Ändra eller ta bort ett program på en dator med Windows XP)
Om du vill veta mer om meddelandet om lite diskutrymme i Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
285107 Description of the Low Disk Space Notification in Windows XP (Meddelandet om lite diskutrymme i Windows XP)
Om du vill veta mer om hantering av diskutrymmesanvändning i Systemåterställning klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
300044 How the System Restore Tool Handles Hard-Disk Space Usage (Hantera användning av hårddiskutrymme med verktyget Systemåterställning)
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 310312 - Senaste granskning: den 26 februari 2014 - Revision: 1.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbinfo KB310312

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com