วิธีจัดการสิทธิ์เมื่อคุณคัดลอก และย้ายแฟ้มและโฟลเดอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 310316 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ใน Microsoft Windows 2000 ใน Microsoft Windows Server 2003 และ ใน Windows XP คุณมีตัวเลือกการใช้ระบบแฟ้ม FAT32 หรือระบบแฟ้ม NTFS เมื่อคุณใช้ระบบไฟล์ NTFS คุณสามารถให้สิทธิ์กับแฟ้มและโฟลเดอร์ของคุณเพื่อควบคุมการเข้าถึงวัตถุเหล่านั้น เมื่อคุณคัดลอก หรือย้ายแฟ้มหรือโฟลเดอร์ในวอลุ่ม NTFS วิธีการที่ Windows Explorer จัดการกับสิทธิ์บนวัตถุจะ ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุถูกคัดลอก หรือย้ายภายในไดรฟ์ข้อมูล NTFS เดียวกัน หรือไปยังแตกต่างกันไดรฟ์ข้อมูล บทความนี้อธิบายวิธีที่ Windows Explorer จัดการสิทธิ์ในแฟ้มและโฟลเดอร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รับ โดยค่าเริ่มต้น วัตถุช่วงสิทธิ์จากวัตถุของหลัก อย่างใดอย่างหนึ่ง ณเวลาที่สร้าง หรือ เมื่อมีการคัดลอก หรือย้ายไปที่โฟลเดอร์หลัก ข้อยกเว้นเพียงกฎนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณย้ายวัตถุไปยังโฟลเดอร์อื่นบนไดรฟ์ข้อมูลเดียวกัน ในกรณีนี้ จะเก็บสิทธิ์เดิม

นอกจากนี้ หมายเหตุกฎต่อไปนี้:
 • กลุ่ม Everyone ไม่ได้รับการควบคุมทั้งหมดที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับรากของแต่ละไดรฟ์ NTFS
 • ปฏิเสธสิทธิ์เสมอนำก่อนหน้าผ่านการอนุญาตสิทธิ์
 • สิทธิ์ที่ชัดเจนดำเนินการก่อนหน้าผ่านสิทธิ์ที่สืบทอดมา
 • ถ้ามีการขัดสิทธิ NTFS แย้ง--ตัวอย่างเช่น ถ้าสิทธิ์กลุ่มและผู้ใช้ขัด--สิทธิ์ liberal มากที่สุดที่ใช้เวลาก่อนหน้า
 • สิทธิ์จะสะสม
 • เมื่อต้องการจัดเก็บสิทธิ์เมื่อแฟ้มและโฟลเดอร์ที่จะคัดลอก หรือย้าย ใช้อรรถประโยชน์ Xcopy.exe /O ที่หรือสวิตช์ /X

  สิทธิ์การเดิมของวัตถุจะถูกเพิ่มสิทธิ์ที่สืบทอดได้ในตำแหน่งที่ตั้งใหม่
 • เมื่อต้องการเพิ่มสิทธิ์เดิมของวัตถุที่ให้สิทธิ์ที่สืบทอดได้เมื่อคุณคัดลอก หรือย้ายวัตถุ ใช้อรรถประโยชน์ Xcopy.exe ด้วยสวิตช์ –O และ –X
 • เมื่อต้องการรักษาการสิทธิ์ที่มีอยู่โดยไม่ต้องการเพิ่มสิทธิ์ที่สืบทอดได้จากโฟลเดอร์หลัก ใช้อรรถประโยชน์ Robocopy.exe ซึ่งพร้อมใช้งานในทรัพยากร Kit การ Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากร Kit การ Windows 2000 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/default.mspx?mfr=true
คุณสามารถปรับเปลี่ยนวิธีที่ Windows Explorer จัดการกับสิทธิ์เมื่อวัตถุถูกคัดลอก หรือย้ายไปที่ไดรฟ์ข้อมูล NTFS อื่น เมื่อคุณคัดลอก หรือย้ายวัตถุกับไดรฟ์ข้อมูลอื่น วัตถุสืบทอดสิทธิ์ของโฟลเดอร์นั้นใหม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานการรักษาสิทธิเดิม แก้ไขรีจิสตรีต่อไปนี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง และกด enter
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า::ForceCopyAclwithFile
  ชนิดข้อมูล::dword
  ข้อมูลค่า::1
 4. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
คุณสามารถปรับเปลี่ยนวิธีที่ Windows Explorer จัดการกับสิทธิ์เมื่อมีย้ายวัตถุในวอลุ่ม NTFS เดียวกัน รักษาเพื่อตามที่กล่าวถึง เมื่อมีย้ายวัตถุภายในไดรฟ์ข้อมูลเดียวกัน วัตถุใช้สิทธิ์ที่เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้เพื่อให้วัตถุสืบทอดสิทธิ์จากโฟลเดอร์หลัก ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีเป็นดังนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว กด ENTER
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:

  ชื่อค่า::MoveSecurityAttributes
  ชนิดข้อมูล::dword
  ข้อมูลค่า::0
 4. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีบัญชีผู้ใช้ที่ใช้เพื่อย้ายวัตถุนั้นสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการตั้งค่า ถ้ามีสิทธิ์ในการกำหนดการ ไม่มีการให้สิทธิ์สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอนุญาตให้บัญชีผู้ใช้
หมายเหตุ:ค่ารีจิสทรี MoveSecurityAttributes ประยุกต์ใช้ กับ Windows XP และ Windows Server 2003 เท่านั้น ค่าไม่มีผลกับ Windows 2000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310316 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbinfo kbmt KB310316 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310316

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com