Straipsnio ID: 310405 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Jei norite ir toliau gauti ?Windows? saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojat?s ?Windows XP? su 3 pakeitim? paketu (SP3). Daugiau informacijos rasite ?iame ?Microsoft? tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip i?jungti ir ?jungti ?Microsoft Windows XP Home Edition? arba ?Windows XP Professional Edition? sistemos atk?rimo priemon?.

Kai i?jungiate sistemos atk?rim?, ?Windows XP? pa?alina atk?rimo ta?kus, kurie seka ?Windows? pakeitimus. Kai i?jungiate sistemos atk?rim?, daugiau nebegalima gr??inti ?Windows XP? ? ankstesn? b?sen?.

Kai ?jungiate sistemos atk?rim?, ?Windows XP? sukuria atk?rimo ta?kus, kurie seka ?Windows? pakeitimus. Kai ?jungiate sistemos atk?rim?, galite gr??inti ?Windows? ? b?sen?, kuri? atitinka seniausias galimas atk?rimo ta?kas.

?is straipsnis skirtas pradedantiems ir vidutiniams kompiuterio vartotojams.

Kaip i?jungti arba ?jungti sistemos atk?rim?

Sistemos atk?rimo i?jungimo veiksmai

 1. Spustel?kite Prad?ti, de?iniuoju pel?s klavi?u spustel?kite Mano kompiuteris, tada ? Ypatyb?s.
 2. Dialogo lange Sistemos ypatyb?s spustel?kite skirtuk? Sistemos atk?rimas.
 3. Spustel?kite nor?dami pa?ym?ti ?ym?s langel? I?jungti sistemos atk?rim?. Arba spustel?kite, nor?dami pa?ym?ti ?ym?s langel? I?jungti sistemos atk?rim? visuose diskuose.
 4. Spustel?kite Gerai.
 5. Kai gaunate ?? prane?im?, spustel?kite Taip, nor?dami patvirtinti, kad norite i?jungti sistemos atk?rim?:
  Pasirinkote i?jungti sistemos atk?rim?. Jei t?site, visi atk?rimo ta?kai bus panaikinti ir negal?site sekti arba anuliuoti kompiuterio pakeitim?.

  Ar norite i?jungti sistemos atk?rim??
  Netrukus u?daromas dialogo langas Sistemos ypatyb?s.

Sistemos atk?rimo ?jungimo veiksmai

 1. Spustel?kite Prad?ti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris, tada ? Ypatyb?s.
 2. Dialogo lange Sistemos ypatyb?s spustel?kite skirtuk? Sistemos atk?rimas.
 3. Spustel?kite nor?dami i?valyti ?ym?s langel? I?jungti sistemos atk?rim?. Arba spustel?kite ?ym?s langel? I?jungti sistemos atk?rim? visuose diskuose.
 4. Spustel?kite Gerai.

  Netrukus u?daromas dialogo langas Sistemos ypatyb?s.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie sistemos atk?rimo priemon?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
306084 Kaip atkurti Windows XP operacin? sistem? ? ankstesn? b?sen? (angl? k.)
304449 Kaip ?Windows XP? komand? eilut?je paleisti sistemos atk?rimo priemon?
283073 Kaip i?jungti sistemos atk?rimo konfig?ravimo vartotojo s?saj?
Jei norite gauti daugiau informacijos apie sistemos atk?rimo priemon?s trik?i? ?alinim?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
302796 Kaip pa?alinti Windows XP sistemos atk?rimo priemon?s triktis (angl? k.)

Savyb?s

Straipsnio ID: 310405 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 27 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbceip kbexpertisebeginner kbhowto kbenv kbinfo KB310405

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com