Identifikator ?lanka: 310405 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows

Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako se isklju?uje i uklju?uje funkcija ?Oporavak sistema? u operativnom sistemu Microsoft Windows XP Home Edition ili Windows XP Professional Edition.

Kada isklju?ite alatku ?Oporavak sistema?, Windows XP uklanja ta?ke vra?anja koje prate promene u operativnom sistemu Windows. Nakon isklju?ivanja alatke ?Oporavak sistema?, vi?e ne mo?ete da vratite Windows XP u ranije vreme.

Kada uklju?ite alatku ?Oporavak sistema?, Windows XP kreira ta?ke vra?anja radi pra?enja promena u operativnom sistemu Windows. Nakon uklju?ivanja alatke ?Oporavak sistema?, mo?ete da vratite Windows u vreme najranije dostupne ta?ke vra?anja.

Ovaj ?lanak namenjen je korisnicima ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.

Na?in isklju?ivanja ili uklju?ivanja alatke ?Oporavak sistema?

Koraci za isklju?ivanje alatke ?Oporavak sistema?

 1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Moj ra?unar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. U dijalogu Svojstva sistema izaberite karticu Oporavak sistema.
 3. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Isklju?i alatku ?Oporavak sistema?. Tako?e mo?ete kliknuti da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Isklju?i alatku ?Oporavak sistema? na svim disk jedinicama.
 4. Kliknite na dugme U redu.
 5. Kada dobijete slede?u poruku, kliknite na dugme Da da biste potvrdili da ?elite da isklju?ite alatku ?Oporavak sistema?:
  Odabrali ste da isklju?ite alatku ?Oporavak sistema?. Ako nastavite, sve postoje?e ta?ke vra?anja bi?e izbrisane i ne?ete mo?i da pratite ili opozovete promene na ra?unaru.

  ?elite li da isklju?ite alatku ?Oporavak sistema??
  Nakon nekoliko trenutaka, dijalog Svojstva sistema se zatvara.

Koraci za uklju?ivanje alatke ?Oporavak sistema?

 1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Moj ra?unar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. U dijalogu Svojstva sistema izaberite karticu Oporavak sistema.
 3. Kliknite da biste opozvali izbor u polju za potvrdu Isklju?i alatku ?Oporavak sistema?. Tako?e mo?ete kliknuti na polje za potvrdu Isklju?i alatku ?Oporavak sistema? na svim disk jedinicama.
 4. Kliknite na dugme U redu.

  Nakon nekoliko trenutaka, dijalog Svojstva sistema se zatvara.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o alatki ?Oporavak sistema? kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
306084 Vra?anje operativnog sistema u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows XP
304449 Pokretanje alatke ?Oporavak sistema? na komandnoj liniji u operativnom sistemu Windows XP
283073 Kako onemogu?iti korisni?ki interfejs konfiguracije alatke ?Oporavak sistema?
Za vi?e informacija o re?avanju problema u vezi sa alatkom ?Oporavak sistema? kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
302796 Re?avanje problema sa alatkom ?Oporavak sistema? u operativnom sistemu Windows XP

Svojstva

Identifikator ?lanka: 310405 - Poslednji pregled: 27. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbceip kbexpertisebeginner kbhowto kbenv kbinfo KB310405

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com