วิธีการเอารายการออกจากพื้นที่แจ้งเตือนใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 310429 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการเอารายการออกจากพื้นที่แจ้งเตือน ไม่ถูกต้องในพื้นที่แจ้งเตือนถูกเรียก "ถาดระบบ" โดยหลายคน บริษัทซอฟต์แวร์หลายออกแบบโปรแกรมเหล่านั้นเพื่อที่จะแสดงไอคอนในพื้นที่แจ้งเตือนเพื่อเพิ่มสำหรับการเข้าถึงและการแสดงผลของผลิตภัณฑ์ของตน แม้ว่าไอคอนพื้นที่แจ้งเตือนเสนอวิธีการสะดวกในการเข้าถึงและการควบคุมโปรแกรม คุณอาจไม่ได้ใช้ไอคอนเหล่านี้บางอย่าง นอกจากนี้ยัง needlessly เหล่านั้นอาจใช้พื้นที่ว่างในพื้นที่แจ้งเตือน

ซ่อนไอคอนการแจ้งเตือนขณะการอนุญาตให้โปรแกรมของโฮสต์ที่จะเรียกใช้ในพื้นหลัง

หลายโปรแกรมที่ให้เป็นตัวควบคุมในพื้นที่แจ้งเตือนให้เลือกการซ่อนไอคอนการแจ้งเตือนโดยไม่ต้องการหยุดโปรแกรมที่แท้จริง ตัวอย่างการทั่วไปสามนี้รวมถึงนาฬิการะบบ การควบคุมระดับเสียง และสถานะของเครือข่าย
 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้นาฬิกาปรากฏในพื้นที่แจ้งเตือน:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกเมนูเริ่มและแถบงาน.
  2. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นแสดงนาฬิกากล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ไอคอนการเชื่อมต่อเครือข่ายจะปรากฏในพื้นที่แจ้งเตือน:
  1. คลิกขวาตำแหน่งเครือข่ายของฉันแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อเครือข่าย และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  3. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นแสดงไอคอนในแถบงานเมื่อมีการเชื่อมต่อกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ตัวควบคุมระดับเสียงปรากฏในพื้นที่แจ้งเตือน:
  1. คลิกสองครั้งที่เครื่องมือเสียงและมัลติมีเดียใน'แผงควบคุม'
  2. ในการเสียงแท็บ ภายใต้ไดรฟ์ข้อมูลเสียงคลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นแสดงตัวควบคุมระดับเสียงบนแถบงานกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

ออกจากโปรแกรมพื้นที่การแจ้งเตือน

โปรแกรมบางโปรแกรม (เช่นโปรแกรมส่งข้อความ) ต่อไปที่เรียกใช้โปรแกรมพื้นที่แจ้งเตือนแม้หลังจากที่คุณออกจากโปรแกรมหลัก ในกรณีเช่น คุณจำเป็นต้องปิดโปรแกรมพื้นที่แจ้งเตือนได้อาจ โดยการใช้การexitคำสั่งที่อาจมีอยู่แล้วภาย ในโปรแกรมพื้นที่แจ้งเตือน หรือ โดยการจบกระบวนการโดยใช้ตัวจัดการงาน

เมื่อต้องการออกจากโปรแกรมพื้นที่แจ้งเตือน โดยใช้ไอคอนการแจ้งเตือน:
 1. คลิกขวาที่ไอคอนการแจ้งเตือนที่คุณต้องการเอาออก
 2. หากปรากฏเมนู คลิกexitหรือปิด.
หมายเหตุ::หากโปรแกรมพื้นที่แจ้งเตือนยังคงอยู่หลังจากที่คุณออกจากโปรแกรมหลัก และคุณไม่สามารถปิดโปรแกรมประยุกต์ของพื้นที่แจ้งเตือน โดยใช้ไอคอนการแจ้งเตือน

คุณสามารถออกจากโปรแกรมพื้นที่แจ้งเตือน โดยใช้ตัวจัดการงาน:
 1. กด CTRL + ALT + DELETE และจากนั้น คลิกตัวจัดการงาน.
 2. ในการกระบวนการแท็บ คลิกชื่อของกระบวนการสำหรับโปรแกรมที่คุณต้อง การปิด แล้ว คลิกกระบวนการสิ้นสุด.

  หมายเหตุ:: ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าแฟ้ม.exe เรียกใช้โปรแกรมที่คุณต้องการออกจาก ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรม
 3. ออกจากตัวจัดการงาน ไอคอนของโปรแกรมไม่ควรปรากฏในพื้นที่แจ้งเตือน

ป้องกันไม่ให้โปรแกรมเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อ Windows เริ่มทำงาน

โปรแกรมบางโปรแกรมที่ใช้ไอคอนการแจ้งเตือนเริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อ Windows เริ่มทำงาน เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้โปรแกรมเริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อ Windows เริ่มทำงาน ใช้อย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

ใช้ของโปรแกรมตัวเลือก/กำหนดลักษณะเมนูหรือคำสั่ง

 1. ถ้าโปรแกรมมีแถบเมนู เรียกดูเมนูเพื่อดูว่ามีตัวเลือกหรือกำหนดลักษณะคำสั่งที่มีอยู่ และถ้าไม่ คลิกที่โปรแกรมนั้น
 2. ดูการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อดูว่า มีวิธีการป้องกันไม่ให้โปรแกรมเริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อ Windows เริ่มทำงาน ถ้ามีการตั้งค่าที่มีอยู่ เปิดใช้งานการตั้งค่านั้น
 3. ปิดโปรแกรม
การเอาทางลัดของโปรแกรมออกจากโฟลเดอร์การเริ่มต้น

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เริ่มต้น.
 2. คลิกขวาทางลัดโปรแกรม และจากนั้น คลิกลบ.
ลบค่าสายอักขระที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมจากรีจิสทรี

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe) เพื่อค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
ถ้าโปรแกรมปรากฏในบานหน้าต่างรายละเอียด (ด้านขวา), คลิกขวาที่โปรแกรม และจากนั้น คลิกลบ. ออกจากโปรแกรม Registry Editor

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310429 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbhowtomaster kbui kbmt KB310429 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310429

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com