Straipsnio ID: 310433 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei ?iame straipsnyje neaptartos su aparat?ra susijusios problemos, daugiau straipsni? apie aparat?r? ie?kokite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?omas elektros ir elektronikos in?inerijos instituto (Institute of Electrical and Electronic Engineers ? IEEE) 1394 standartas ir ai?kinama, kaip naudoti IEEE 1394 su Microsoft Windows XP.

PASTABA: Apple kompiuterio FireWire yra ?prastas IEEE 1394 standarto pritaikymas.

DAUGIAU INFORMACIJOS

IEEE 1394 galimyb?s

IEEE 1394 standarte nustatyta greita nuoseklioji s?saja, naudojama norint prie kompiuterio prijungti periferinius ?renginius, pvz., spausdintuvus, skaitytuvus ir fotoaparatus. ?prastos IEEE 1394 standarto savyb?s:
 • Paprasta ki?tuko ir lizdo jungtis. ?i jungtis i? pa?i?ros pana?i ? USB (universal serial bus) jungtis, ta?iau USB ir IEEE 1394 nesuderinami.
 • Talpa leid?ia prie vieno prievado nuosekliuoju b?du prijungti iki 63 ?rengini?.
 • Duomenys perduodami 400 megabit? (MB) per sekund? grei?iu. (Dabar did?iausias greitis yra 200 MB per sekund?.)
 • Plonas vielos kabelis.
 • Geros ?plug and play? galimyb?s. (Nereikia i?jungti kompiuterio, norint naudoti periferinius ?renginius.)
 • Suteikiama galimyb? keliais skirtingais b?dais sujungti ?renginius, nenaudojant nutraukim? ar sud?tingo nustatymo.
 • IEEE 1394 standart? atitinkan?ius ?renginius galima sujungti nenaudojant kompiuterio (pvz., dubliuojant vaizdo juostas).
 • Nesinchroninis partijoms arba duomen? paketams perduoti ir saugoti skirtas ry?ys.
 • Izochroninis tiesioginio garso ir vaizdo perdavimo ry?ys, taip pat skirtas visoms programoms, kurios geriau pritaikytos duomenims transliuoti.
 • Galima prijungti ?renginius, esan?ius net 4,5 metro (ma?daug 15 p?d?) atstumu.

IEEE 1394 su Windows XP

Windows XP ?taisytas IEEE 1394 palaikymas. Jei norite naudoti visas IEEE 1394 standarto galimybes, kompiuteryje turi b?ti ?diegtas IEEE 1394 adapteris. Jei kompiuteryje yra FireWire adapteris, jis suderinamas su IEEE 1394. Kai kurios kompiuterio, kuriame ?diegta Windows XP su IEEE 1394 standartu, galimyb?s:
 • Greitas tinklo ry?ys sujungiant du ar daugiau kompiuteri? (nereikia papildomos aparat?ros ar programin?s ?rangos).
 • Abipusis 50 Mbps pralaidumas su ?vairiu skaitmeniniu pralaidumu, skirtu reiklioms garso bei vaizdo programoms.
 • TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), esanti IEEE 1394. ?i priemon? leid?ia labai lengvai naudoti vien? interneto ry??, kai vienas kompiuteris prijungiamas prie interneto ir prie jo prijungiama daugiau kompiuteri?. Windows XP ?taisyta bendro ry?io naudojimo priemon? teikia b?tin? programin?s ?rangos palaikym?.

  PASTABA: Nepalaikomas Internetwork Packet Exchange (IPX) ir kiti tinklo protokolai.
 • Galimyb? IEEE 1394 tvarkykles naudoti periferiniuose ?renginiuose. ?ias tvarkykles teikia ?rengini? gamintojai.

Pastabos

 • Windows XP visi?kai palaiko IEEE 1394; jums nereikia diegti jokios programin?s ?rangos. Jei reikia diegti adapter?, papras?iausiai prijunkite j? prie laisvo adapteriui skirto lizdo ir Windows XP atliks ?diegt?.
 • Jei norite ?diegti IEEE 1394 ?rengin?, kompiuteryje turi b?ti IEEE 1394 adapteris. Jei yra, tereikia ?jungti ?rengin?.
 • IEEE 1394 tvarkykles, kuri? galb?t prireiks, gausite i? gamintojo. Daugumai IEEE 1394 ?rengini? nereikia speciali? tvarkykli?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 310433 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 1 d. - Per?i?ra: 2.2
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbhardware kbenv kbproductlink KB310433

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com