Jak dodać więcej energii do konsoli odzyskiwania przy użyciu zasady grupy w systemie Windows XP Professional

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 310497 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób używania zasady grupy zwiększanie możliwości konsoli odzyskiwania. System Windows XP zapewnia zasady grupy, który umożliwia podłączanie zasilania do poleceń, które są dostępne w konsoli odzyskiwania. W normalnych warunkach konsoli odzyskiwania nakłada ograniczenia na środowisko, w którym prowadzi działalność.


Aby dodać do konsoli odzyskiwania energii za pomocą zasady grupy

Jeśli pre-install konsoli odzyskiwania na komputerze należy poprawić ustawienia środowiska Dodawanie zasilania do operacji dostępnych plików za pomocą zasady grupy. Aby to zrobić:
  1. Uruchamianie przystawki zasady grupy Microsoft Management Console (MMC).
  2. Wybierz Opcje zabezpieczeń obiekt w Konsoli okienka, aby wyświetlić zasady zabezpieczeń w okienku szczegółów.
  3. W Szczegóły okienko, kliknij dwukrotnie ikonę Konsola odzyskiwania: Zezwalaj na kopiowanie na dyskietkę oraz dostęp do wszystkich dysków i folderów zasady.
  4. Kliknij przycisk Włączone, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Zamknij konsolę MMC. W przypadku, gdy chcesz dokonać zmian, można zapisać konsolę.
Uwaga Ta zasada ustawia
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole
klucz rejestru DWORD "setcommand" wartość na 1.

Po włączeniu tej zasady grupy po wprowadzeniu konsoli odzyskiwania, można zmienić ustawienia środowiska z zestaw polecenia przy użyciu zestawu Zmienna = PRAWDA lub FAŁSZ Składnia.

Uwaga: Należy upewnić się, że należy użyć spacji po każdej stronie znaku równości. W przeciwnym razie, zestaw polecenie generuje komunikat o błędzie "Błąd składni" i nie działa.

Następujące zmienne zdefiniować domyślne środowisko. Zmienne wartość TRUE, rozszerzenie zakresu ustawienia środowiska i mają następujące znaczenie:
  • AllowWildCards = TRUE Włącz obsługę symboli wieloznacznych dla niektórych poleceń (takich jak del polecenie)
  • AllowAllPaths = TRUE Umożliwia dostęp do wszystkich plików i folderów na komputerze
  • AllowRemovableMedia = TRUE Zezwalaj na pliki do skopiowania na nośnik wymienny, taki jak dyskietka
  • NoCopyPrompt = TRUE Nie Monituj przy zastępowaniu istniejącego pliku
Aby wyświetlić bieżące ustawienia środowiska naturalnego, należy wpisać: zestaw bez parametrów wiersza polecenia.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314058Opis konsoli odzyskiwania XP systemu Windows
216417 Jak zainstalować konsolę odzyskiwania systemu Windows

Właściwości

Numer ID artykułu: 310497 - Ostatnia weryfikacja: 23 czerwca 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbhowtomaster kbmt KB310497 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:310497

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com