Artikel-id: 310516 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Viktigt! Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar i registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du redigerar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd säkerhetskopierar du registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
I den här artikeln beskrivs hur du lägga till, ändra eller ta bort registerundernycklar och registervärden med hjälp av en-fil (Registration Entries). I Regedit.exe används REG-filer för att importera och exportera registerundernycklar och registervärden. Du kan använda dessa REG-filer för att distribuera registerändringar till flera Windows-baserade datorer. När du kör en REG-fil Filinnehållet slås samman i det lokala registret. Därför måste du distribuera REG-filer med försiktighet.

Syntaxen för.REG-filer

En REG-fil har följande syntax:

Registereditorversion
Tom rad
[RegistryPath1]
"Dataobjektnamn1"="Datatyp1:Datavärde1"
Dataobjektnamn2"="Datatyp2:Datavärde2"
Tom rad
[RegistryPath2]
"Dataobjektnamn3"="Datatyp3:Datavärde3"

var:

Registereditorversion är "Windows Registry Editor Version 5.00" för Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003, eller "REGEDIT4" för Windows 98 och Windows NT 4.0. "REGEDIT4"-huvudet fungerar också på datorer med Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003.

Tom rad är en tom rad. Anger början på en ny registersökväg. Varje nyckel eller undernyckel är en ny registersökväg. Om du har flera nycklar i REG-filen kan tomma rader hjälpa dig att granska och felsöka innehållet.

Registersökvägx är sökvägen till undernyckeln med det första värdet du importerar. Omge sökvägen inom hakparenteser, och skilj varje nivå i hierarkin med ett omvänt snedstreck. Till exempel:
[
HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System
]
En REG-fil kan innehålla flera Registersökvägar.Om botten av hierarkin i sökvägen inte finns i registret skapas en ny undernyckel. Innehållet i registerfilerna skickas till registret i den ordning du anger dem. Om du vill skapa en ny undernyckel med en annan undernyckel under den måste du därför ange raderna i rätt ordning.

Dataobjektnamnx är namnet på dataobjektet du vill importera. Om ett dataobjekt i filen inte finns i registret läggs det i REG-filen (med värdet av dataobjektet). Om ett dataobjekt finns skrivs det befintliga värdet värdet i din REG-fil. Citattecken omger du namnet på dataobjektet. Ett likhetstecken (=) följer omedelbart efter namnet på dataobjektet.

Datatypx är datatypen för registervärdet och följer omedelbart efter likhetstecknet. För alla datatyper än REG_SZ (ett strängvärde) efter ett kolon omedelbart datatyp. Om datatypen är REG_SZ, ingå inte datavärde eller kolon. I det här fallet antar Regedit.exe REG_SZ för datatypen. Följande tabell innehåller typiska registerdatatyper:
Dölj tabellenVisa tabellen
DatatypDatatyp i REG-fil
REG_BINARYhexadecimalt
REG_DWORDDWORD
REG_EXPAND_SZhexadecimal(2)
REG_MULTI_SZhexadecimal(7)
Mer information om registerdatatyper klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
DataValuex omedelbart efter kolonet (eller likhetstecknet med REG_SZ) och måste vara i rätt format (till exempel sträng eller hexadecimalt). Använd hexadecimalt format för binära dataobjekt.

Obs! Du kan ange flera dataobjektrader för samma registersökväg.

Observera registerfilen ska innehålla en tom rad längst ned i filen.Lägga till registerundernycklar eller lägga till och ändra registervärden

Om du vill lägga till en registerundernyckel eller lägga till eller ändra ett registervärde, gör du lämpliga ändringar i registret och exporterar sedan lämplig undernyckel eller undernycklar. Exporterade registerundernycklar sparas automatiskt som REG-filer. Om du vill göra ändringar i registret och exporterar dina ändringar till en REG-fil gör du följande:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit i den öppen rutan och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och klicka på undernyckeln som innehåller registret objektet eller objekten som du vill ändra.
 3. Klicka på filenoch klicka sedan på Exportera.

  Det här steget säkerhetskopieras undernyckeln innan du gör några ändringar. Du kan importera filen till registret senare om ändringarna orsakar några problem.
 4. Skriv ett filnamn för att spara REG-filen med de ursprungliga registerposterna i rutan filnamn och klicka sedan på Spara.

  Obs! Använd ett namn som påminner dig om innehållet, till exempel en hänvisning till namnet på undernyckeln.
 5. Lägga till eller ändra registerposter som du vill använda i rutan till höger.
 6. Upprepa steg 3 och 4 om du vill exportera undernyckeln igen, men Använd ett annat filnamn för REG-filen. Du kan använda den här REG-filen för att ändra registret på en annan dator.
 7. Testa ändringarna på den lokala datorn. Dubbelklicka på filen som innehåller säkerhetskopian av den ursprungliga informationen i registret så att registret återställs till sitt ursprungliga tillstånd om de orsakar ett problem. Om ändringarna fungerar som förväntat kan du distribuera REG-filen du skapade i steg 6 till andra datorer med hjälp av metoderna i den "Distribuera registerändringar"i denna artikel.

Ta bort registernycklar och registervärden

Om du vill ta bort en registernyckel med en REG-fil skriver du ett bindestreck (-) framför den Registersökväg i REG-filen. Om du exempelvis vill ta bort undernyckeln Test från följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
skriver du ett bindestreck framför följande registernyckel i REG-filen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
I följande exempel har en REG-fil som kan utföra den här uppgiften.
[
-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
]
Om du vill ta bort ett registervärde med en REG-fil skriver du ett bindestreck (-) efter likhetstecknet följer de Dataobjektnamn i REG-filen. Till exempel för att ta bort registervärdet TestValue från följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
skriver du ett bindestreck efter "TestValue" = i REG-filen. I följande exempel har en REG-fil som kan utföra den här uppgiften.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test

"TestValue" =-
Använd Regedit.exe för att exportera registernyckeln du vill ta bort om du vill skapa en REG-fil och Använd sedan Anteckningar för att redigera REG-filen och infoga bindestrecket.

Byta namn på registernycklar och registervärden

Ta bort en nyckel eller ett värde om du vill byta namn på en nyckel eller ett värde, och sedan skapa en ny nyckel eller ett värde med det nya namnet.

Distribuera registerändringar

Du kan skicka en REG-fil till användare i ett e-postmeddelande, placera en REG-fil på en nätverksresurs och hänvisa användarna till nätverksresursen för att köra den, eller du kan lägga till ett kommando i användarnas inloggningsskript så att REG-filen importeras automatiskt när de loggar in.När användarna kör REG-filen visas följande meddelanden:
Registereditorn
Är du säker på att du vill lägga till informationen i sökväg till REG-filen i registret?
Om användaren klickar på Javisas följande meddelande:
Registereditorn
Informationen i sökväg till REG-filen har registrerats.
Regedit.exe stöder en kommandoradsväxel /s att inte visa dessa meddelanden. Till exempel om du vill köra REG-fil (med växeln /s ) utan från en kommandofil för inloggningsskript, använder du följande syntax:
Regedit.exe /s sökväg till REG-filen
Du kan också använda grupprincip eller Systemprincip för att distribuera registerändringar i nätverket. Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms954395.aspx
Obs! Om ändringarna fungerar, kan du skicka filen till rätt användare i nätverket.

Egenskaper

Artikel-id: 310516 - Senaste granskning: den 30 september 2013 - Revision: 5.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Professional for Embedded Systems
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Ultimate for Embedded Systems
Nyckelord: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB310516 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 310516

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com