วิธีการเพิ่ม แก้ไข หรือลบคีย์ย่อยของรีจิสทรีและค่า โดยใช้แฟ้ม.reg

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 310516 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการเพิ่ม แก้ไข หรือลบคีย์ย่อยของรีจิสทรีและค่า โดยใช้แฟ้มรายการป้อนข้อมูลการลงทะเบียน (.reg) Regedit.exe ใช้แฟ้ม.reg เพื่อนำเข้า และส่งออกคีย์ย่อยของรีจิสทรีและค่า คุณสามารถใช้แฟ้ม.reg เหล่านี้เพื่อกระจายการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows หลายจากระยะไกล เมื่อคุณเรียกใช้แฟ้ม.reg ผสานเนื้อหาของแฟ้มลงในรีจิสทรีในเครื่อง ดังนั้น คุณต้องกระจายแฟ้ม.reg ด้วยความระมัดระวัง

ไวยากรณ์ของแฟ้ม Reg

แฟ้ม.reg มีไวยากรณ์ต่อไปนี้:

RegistryEditorVersion
บรรทัดว่าง
[RegistryPath1]
"DataItemName1"="DataType1:DataValue1"
DataItemName2"="DataType2:DataValue2"
บรรทัดว่าง
[RegistryPath2]
"DataItemName3"="DataType3:DataValue3"

ตำแหน่ง:

RegistryEditorVersion จะเป็น "ตัวแก้ไขรีจิสทรีของ Windows เวอร์ชั่น 5.00" สำหรับ Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 หรือ "REGEDIT4" สำหรับ Windows 98 และ Windows NT 4.0 นอกจากนี้หัวข้อ "REGEDIT4" ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000, Windows XP ใช้ Windows 2000 และใช้ Windows Server 2003

บรรทัดว่าง ไม่มีบรรทัดว่างเปล่า หมายเลขล็อตนี้ระบุจุดเริ่มต้นของเส้นทางรีจิสทรีใหม่ แต่ละคีย์หรือคีย์ย่อยคือ เส้นทางรีจิสทรีใหม่ ถ้าคุณมีคีย์จำนวนมากในแฟ้ม.reg บรรทัดว่างสามารถช่วยคุณตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเนื้อหา

RegistryPathx คือเส้นทางของคีย์ย่อยซึ่งมีค่าแรกที่คุณกำลังนำเข้า ใส่เส้นทางในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม และแยกแต่ละระดับของลำดับชั้น ด้วยเครื่องหมายแบคสแล ตัวอย่าง:
[
HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System
]
แฟ้ม.reg สามารถประกอบด้วยเส้นทางรีจิสทรีหลายถ้าไม่มีอยู่ด้านล่างของลำดับชั้นในคำสั่งเส้นทางในรีจิสทรี มีสร้างคีย์ย่อยใหม่ เนื้อหาของแฟ้มรีจิสทรีจะถูกส่งไปยังรีจิสทรีตามลำดับคุณป้อน ดังนั้น ถ้าคุณต้องการสร้างคีย์ย่อยใหม่ที่ มีคีย์ย่อยอื่นที่ด้านล่างนี้ คุณต้องป้อนบรรทัดในลำดับถูกต้อง

DataItemNamex คือชื่อของรายการข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้า ถ้าไม่มีรายการข้อมูลในแฟ้มของคุณอยู่ในรีจิสทรี แฟ้ม.reg นั้น (ด้วยค่าของรายการข้อมูล) ถ้าไม่มีรายการข้อมูล ค่าในแฟ้ม.reg ของคุณเขียนทับค่าที่มีอยู่ เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมชื่อของรายการข้อมูล เครื่องหมายเท่ากับ (=) ตามหลังชื่อของรายการข้อมูลทันที

DataTypex คือ ชนิดข้อมูลสำหรับค่ารีจิสทรี และทันทีตามหลังเครื่องหมายเท่านั้น สำหรับข้อมูลชนิดทั้งหมดนอกเหนือจาก REG_SZ (ค่าสตริง), เครื่องหมายจุดคู่ไปตามชนิดข้อมูลโดยทันที ถ้าชนิดข้อมูลคือ REG_SZ ไม่รวมค่าชนิดข้อมูลหรือเครื่องหมายจุดคู่ ในกรณีนี้ Regedit.exe สันนิษฐาน REG_SZ สำหรับชนิดข้อมูล ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดข้อมูลรีจิสทรีทั่วไป:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชนิดข้อมูลชนิดข้อมูลใน.reg
REG_BINARYเลขฐานสิบหก
REG_DWORDdword
REG_EXPAND_SZhexadecimal(2)
REG_MULTI_SZhexadecimal(7)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดข้อมูลรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256986 คำอธิบายเกี่ยวกับรีจิสทรีของ Microsoft Windows
DataValuex เครื่องหมายทวิภาค (หรือเครื่องหมายเท่ากับพร้อมกับ REG_SZ) และต้องอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น สตริงหรือเลขฐานสิบหก) ใช้รูปแบบเลขฐานสิบหกสำหรับรายการข้อมูลไบนารี

หมายเหตุ คุณสามารถป้อนบรรทัดรายการข้อมูลหลายบรรทัดสำหรับเส้นทางรีจิสทรี

หมายเหตุแฟ้มรีจิสทรีควรประกอบด้วยการเว้นบรรทัดที่ด้านล่างของแฟ้มเพิ่มคีย์ย่อยรีจิสทรี หรือการเพิ่ม และเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรี

เมื่อต้องการเพิ่มคีย์ย่อยรีจิสทรี หรือเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรี ทำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมในรีจิสทรี ทางแล้ว ส่งออกคีย์ย่อยที่เหมาะสมหรือคีย์ย่อย คีย์ย่อยของรีจิสทรีที่ส่งออกจะถูกบันทึกเป็นแฟ้ม.reg โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี และส่งออกการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังแฟ้ม.reg ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regedit ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 2. ค้นหา และคลิกคีย์ย่อยที่มีรายการรีจิสทรีหรือรายการที่คุณต้องการเปลี่ยน
 3. คลิกแฟ้มแล้ว คลิ กส่งออก

  ขั้นตอนนี้สำรองคีย์ย่อยก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คุณสามารถนำเข้าแฟ้มนี้กลับเข้าไปในรีจิสทรีภายหลังหากการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหา
 4. ในกล่องชื่อแฟ้มพิมพ์ชื่อแฟ้มที่จะใช้บันทึกแฟ้ม.reg พร้อมกับรายการรีจิสทรีต้นฉบับ และจากนั้น คลิกบันทึก

  หมายเหตุ ใช้ชื่อแฟ้มที่เตือนให้คุณเนื้อหา เช่นการอ้างอิงถึงชื่อของคีย์ย่อย
 5. ในบานหน้าต่างด้านขวา เพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนรายการรีจิสทรีคุณต้องการ
 6. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อส่งออกคีย์ย่อยอีกครั้ง แต่ใช้ชื่อแฟ้มที่แตกต่างกันสำหรับแฟ้ม.reg คุณสามารถใช้แฟ้ม.reg นี้เพื่อเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 7. ทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ถ้าเกิดปัญหา คลิกสองครั้งแฟ้มซึ่งมีสำรองข้อมูลรีจิสทรีต้นฉบับเพื่อกลับรีจิสทรีไปยังสภาพเดิม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทำงานตามที่คาดไว้ คุณสามารถกระจายแฟ้ม.reg ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 6 ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โดยใช้วิธีการในการ "การกระจายการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี"ส่วนของบทความนี้

การลบรีจิสทรีคีย์และค่า

เมื่อต้องการลบคีย์รีจิสทรีที่ มีแฟ้ม.reg ใส่ยัติภังค์ (-) อยู่ข้างหน้านี้ RegistryPath ในแฟ้ม.reg ตัวอย่างเช่น การลบคีย์ย่อยนี้ทดสอบจากรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
ใส่ยัติภังค์หน้าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้ในแฟ้ม.reg:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
ตัวอย่างต่อไปนี้มีแฟ้ม.reg ซึ่งสามารถทำงานนี้
[
-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
]
เมื่อต้องการลบค่ารีจิสทรีที่ มีแฟ้ม.reg ใส่ยัติภังค์ (-) หลังเครื่องหมายเท่ากับตามแบบ DataItemName ในแฟ้ม.reg ตัวอย่างเช่น การลบค่ารีจิสทรีTestValueจากรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
ใส่ยัติภังค์หลัง "TestValue" =ในแฟ้ม.reg ตัวอย่างต่อไปนี้มีแฟ้ม.reg ซึ่งสามารถทำงานนี้
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test

"TestValue" =-
เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม.reg ใช้ Regedit.exe เพื่อส่งออกรีจิสทรีคีย์ที่คุณต้องการลบ และจากนั้น ใช้ Notepad เพื่อแก้ไขแฟ้ม.reg และใส่เครื่องหมายยัติภังค์

การเปลี่ยนชื่อคีย์รีจิสทรีและค่า

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อคีย์หรือค่า ลบคีย์หรือค่า และจากนั้น สร้างคีย์ใหม่หรือค่า ด้วยชื่อใหม่

การกระจายการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

คุณสามารถส่งแฟ้ม.reg ถึงผู้ใช้ในข้อความอีเมล ย้ายแฟ้ม.reg บนใช้ร่วมกันบนเครือข่ายและผู้ใช้โดยตรงไปเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันเรียกใช้ หรือคุณสามารถเพิ่มคำสั่งสคริปต์การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้เพื่อนำเข้าแฟ้ม.reg เมื่อเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เรียกใช้แฟ้ม.reg พวกเขาได้รับข้อความต่อไปนี้:
ตัวแก้ไขรีจิสทรี
คุณแน่ใจว่า คุณต้องการเพิ่มข้อมูลในใจได้อย่างไร เส้นทางของแฟ้ม.reg รีจิสทรีหรือไม่
ถ้าผู้ใช้คลิกใช่ผู้ใช้ได้รับข้อความต่อไปนี้:
ตัวแก้ไขรีจิสทรี
ในเส้นทางของแฟ้ม.reg เสร็จเรียบร้อยแล้วป้อนข้อมูลลงในรีจิสทรี
Regedit.exe สนับสนุนสวิตช์บรรทัดคำสั่ง/sจะไม่แสดงข้อความเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเรียกใช้แฟ้ม.reg (ด้วยสวิตช์/s ) จากแฟ้มชุดคำสั่งสคริปต์การเข้าสู่ระบบโดยไม่แจ้งเตือน ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
regedit.exe /s เส้นทางของแฟ้ม.reg
คุณยังสามารถใช้'นโยบายกลุ่ม'หรือนโยบายระบบเพื่อกระจายการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีทั่วทั้งเครือข่ายของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms954395.aspx
หมายเหตุ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทำงาน คุณสามารถส่งแฟ้มการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ที่เหมาะสมบนเครือข่าย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310516 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 กันยายน 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Professional for Embedded Systems
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Ultimate for Embedded Systems
Keywords: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB310516 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310516

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com