JAK: Używanie automatycznego uzupełniania w wierszu polecenia systemu Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 310530 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL310530
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak skonfigurować system Windows XP, aby automatycznie uzupełniał nazwy plików i folderów podczas pisania w wierszu polecenia. Funkcja ta jest uruchamiana po wpisaniu znaku kontrolnego.

Aby uaktywnić automatyczne uzupełnianie

Na przykład aby przejść do folderu Program Files można wpisać polecenie cd \pro znak_kontrolny. Aby wyświetlić zawartość pliku Mójplik.txt można wpisać polecenie type mójp znak_kontrolny. Jeśli do wpisanych znaków pasuje wiele folderów lub plików, ponowne wpisanie znaku kontrolnego spowoduje wyświetlenie nowego dopasowania. Aby wykonać polecenie, po wyświetleniu odpowiedniego folderu lub pliku naciśnij klawisz ENTER. Jeśli do wpisanych znaków nie pasuje żaden folder lub plik, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć tylko dla komputera, tylko dla użytkownika lub tylko w bieżącej sesji wiersza polecenia.

Aby uaktywnić automatyczne uzupełnianie w bieżącej sesji

Aby uaktywnić automatyczne uzupełnianie w bieżącej sesji wiersza polecenia, wpisz polecenie cmd /f. Następnie naciśnij klawisze CTRL+D, aby uzupełnić nazwę folderu lub klawisze CTRL+F, aby uzupełnić nazwę pliku.

Aby dezaktywować automatyczne uzupełnianie, wpisz polecenie cmd /f:off.

Aby uaktywnić automatyczne uzupełnianie na stałe

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Aby włączyć automatyczne uzupełnianie dla komputera, zlokalizuj i kliknij klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor.
 3. Aby włączyć automatyczne uzupełnianie dla bieżącego użytkownika, zlokalizuj i kliknij klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor.
 4. Dla uzupełniania nazw folderów kliknij dwukrotnie wartość CompletionChar. Wpisz w systemie szesnastkowym wybrany znak kontrolny.

  Aby używać klawisza TAB jako znaku kontrolnego, użyj wartości 0x9 (wpisz wartość 9; system Windows przekonwertuje ją na wartość w systemie szesnastkowym). Aby używać tego samego znaku kontrolnego, co w sesji wiersza polecenia, wpisz wartość 0x4 dla klawiszy CTRL+D oraz 0x6 dla klawiszy CTRL+F. Można używać tego samego znaku kontrolnego do uzupełniania nazw folderów i plików.
 5. Dla uzupełniania nazw plików kliknij dwukrotnie wartość PathCompletionChar. Wpisz w systemie szesnastkowym wybrany znak kontrolny.

  Aby używać klawisza TAB jako znaku kontrolnego, użyj wartości 0x9 (wpisz wartość 9; system Windows przekonwertuje ją na wartość w systemie szesnastkowym). Aby używać tego samego znaku kontrolnego, co w sesji wiersza polecenia, wpisz wartość 0x4 dla klawiszy CTRL+D oraz 0x6 dla klawiszy CTRL+F. Można używać tego samego znaku kontrolnego do uzupełniania nazw folderów i plików.
 6. Zamknij program Edytor rejestru.
Jeśli funkcja zostanie włączona dla komputera, będzie ona dostępna dla wszystkich użytkowników. Można jednak dezaktywować funkcję dla pojedynczego użytkownika lub skonfigurować dla tego użytkownika inny zestaw znaków kontrolnych, niż dla komputera. Ustawienia użytkownika mają pierwszeństwo przed ustawieniami komputera.

Informacje dodatkowe

Między uzupełnianiem nazw folderów i plików istnieją następujące różnice:
 • Funkcja uzupełniania nazw plików działa również dla folderów, ponieważ funkcja wyszukuje pełną ścieżkę i dopasowuje zarówno nazwy plików, jak i folderów.
 • Jeśli po wpisaniu polecenia używanego tylko dla folderów (na przykład polecenia cd lub rd) zostanie użyty znak kontrolny dla uzupełniania nazw plików, wyszukiwane są tylko nazwy folderów.
 • Uzupełnianie nazw folderów działa tylko dla nazw folderów. Dzięki temu funkcja uzupełniania nazw folderów działa szybciej od funkcji uzupełniania nazw plików w przypadku, gdy nazwy plików i folderów są takie same, ponieważ wyszukiwane są tylko foldery.

Właściwości

Numer ID artykułu: 310530 - Ostatnia weryfikacja: 9 lipca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB310530

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com