Slik endrer du skrift, størrelse og farger for skrivebordselementer

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 310543 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver hvordan du tilpasser utseendet til skrivebordet ved å endre skrift, størrelse og farger for de enkelte vinduselementene på skrivebordet.

Mer informasjon

I Windows XP kan du tilpasse utseendet til skrivebordet ved å endre skrift, størrelse og farger for de enkelte vinduselementene, for eksempel menyer, ikoner og tittellinjer.

Obs!  Du kan endre utseendet til enkeltelementer hvis du velger Windows-standardstil i listen Vinduer og knapper i kategorien Utseende under Egenskaper for Skjerm. (Høyreklikk et tomt sted på skrivebordet, klikk Egenskaper, og klikk deretter kategorien Utseende). Hvis du velger en annen visuell stil enn Windows-standard, bestemmes utseendet til menyer, skrifter, ikoner og andre vinduselementer av denne stilen.

Slik endrer du farge, størrelse og skrift for enkeltstående vinduselementer

Slik endrer du skrift, størrelse eller farger for de enkelte vinduselementene:
 1. Høyreklikk et tomt sted på skrivebordet, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Utseende, og klikk deretter Avansert.
 3. Klikk vinduselementet du vil endre, i listen Element eller i forhåndsvisningsvinduet. Du kan velge mellom følgende elementer:
  3D-objekter
  Aktiv tittellinje
  Aktiv vindusramme
  Programbakgrunn
  Tittellinjeknapper
  Skrivebord
  Ikon
  Vannrett ikonavstand
  Loddrett ikonavstand
  Inaktiv tittellinje
  Inaktiv vindusramme
  Meny
  Meldingsboks
  Palettittel
  Merkede elementer
  Verktøytips
  Vindu
 4. Du kan bruke følgende alternativer for å få ønsket utseende:

  Obs!  Ikke alle alternativer for alle vinduselementer er tilgjengelige. For eksempel er alternativet Skrift nedtonet og utilgjengelig for elementer i listen Element som ikke viser tekst.
  • Under Element:
   • Angi ønsket størrelse for elementet i boksen Størrelse.
   • Angi ønsket farge for elementet i boksen Farge.
  • Under Skrift:
   • Klikk ønsket skrift for elementet.
   • Angi skriftstørrelsen i boksen Størrelse.
   • Angi ønsket farge i boksen Farge.
   • Klikk F hvis du vil bruke fet skrift. Klikk K hvis du vil kursivere skriften.
  En forhåndsvisning av gjeldende innstillinger vises i forhåndsvisningsvinduet.

 5. Når du er ferdig med å gjøre endringer, klikker du OK to ganger for å lagre innstillingene.
Obs! 
 • Hvis du klikker Vindu i boksen Element, og deretter endrer skriftfargen for dette elementet, endres også den automatiske skriftfargen som er tilgjengelig i mange programmer. Alle dokumenter som bruker den automatiske skriftfargen, påvirkes hvis du endrer denne innstillingen. I mange programmer, inkludert WordPad og Microsoft Word, brukes automatisk som standard skriftfarge. Nye dokumenter som opprettes i disse programmene, bruker den nye skriftfargen du velger for elementet Vindu.

  Hvis du vil bruke en annen standard skriftfarge i programmer der automatisk er standard skriftfarge, kan du kanskje opprette en mal som bruker den ønskede skriftfargen som standard skriftfarge, og deretter bruke denne malen i stedet for standardmalen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, se dokumentasjonen som leveres med programmet, eller kontakt produsenten av programmet.
 • Følg med på utseendet i forhåndsvisningsvinduet etter hvert som du endrer elementer. Du må bruke samme skrift og størrelse for elementene Aktiv tittellinje og Inaktiv tittellinje. Hvis du velger fet eller kursiv for et av elementene, brukes dette på begge elementene. Hvis du velger et skrivebordstema etter å ha endret skrifter eller farger, overstyres dine valg av skriftene og fargene for det aktuelle skrivebordstemaet.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker skrivebordstemaer, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
307855 Slik konfigurerer du Skrivebordstemaer i Windows XP
294309 Slik bruker du det klassiske Windows-temaet i Windows XP
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer eller deaktiverer grensesnittkomponenter i Windows XP, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
288186 Slik aktiverer eller deaktiverer du de nye grensesnittkomponentene i Windows XP

Egenskaper

Artikkel-ID: 310543 - Forrige gjennomgang: 1. desember 2007 - Gjennomgang: 1.1
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøkkelord: 
kbinfo KB310543

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com