Отстраняване на неизправности чрез помощната програма за конфигуриране на системата (System Configuration) в Windows XP

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 310560 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

ВЪВЕДЕНИЕ

В тази статия се описва отстраняването на конфигурационни грешки в Microsoft Windows XP чрез помощната програма за конфигуриране на системата System Configuration (Msconfig.exe).

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Помощната програма за конфигуриране на системата (System Configuration) автоматизира рутинните стъпки за отстраняване на неизправности, използвани от специалистите от отдела "Услуги по продуктова поддръжка" на Microsoft (Microsoft Product Support Services) при диагностициране на проблеми, свързани със системната конфигурация. При използване на помощната програма за променяне на системната конфигурация можете да поставите отметки в квадратчетата, за да елиминирате проблеми, които не са свързани с вашата конфигурация. Този процес намалява риска от появяване на печатни грешки, които можете да допуснете при използване на текстов редактор, като например Microsoft Notepad ("Бележник"). За да използвате помощната програма за конфигуриране на системата (System Configuration), е необходимо е да сте влезли в системата като администратор или като член на групата "Администратори".

За да стартирате помощната програма за конфигуриране на системата, щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете msconfig в полето Open ("Отвори") и след това натиснете OK.

При използване на помощната програма за конфигуриране на системата можете лесно да възстановите настройките по подразбиране или да промените текущите конфигурационни настройки в Windows, така че да включват предпочитанията за следните файлове и настройки:
 • Файлът System.ini
 • Файлът Win.ini
 • Файлът Boot.ini
 • Програмите, които са зададени да стартират при зареждането на системата (тези програми са посочени в папката Startup ("Стартова") и в системния регистър)
 • Параметри на средата
 • Международни настройки
За да предотвратите зареждането на който и да е от описаните по-горе компоненти при рестартирането на компютъра, използвайте един от следните два метода:
 • Щракнете върху раздела General ("Общи"), след което върху Diagnostic Startup - load basic devices and services only ("Диагностично стартиране - зареди само основните устройства и услуги"). Ако тази опция се използва, при рестартирането на компютъра драйверите на устройствата и софтуерът се зареждат в интерактивен режим.

  ЗабележкаПри използване на този метод временно се деактивират услуги на Microsoft, като Networking ("Работа в мрежа"), Plug and Play, Event Logging ("Регистриране на събития") и Error Reporting ("Съобщаване за грешки"). Освен това безвъзвратно изтривате всички точки за възстановяване на помощната програма за възстановяване на операционната система (System Restore). Не използвайте този метод, ако искате да съхраните създадени чрез System Restore точки на възстановяване, или ако трябва да използвате услуга на Microsoft за тестване на проблем.
 • Щракнете върху раздела General ("Общи") и след това върху Selective Startup ("Селективно стартиране"). Можете да изберете файловете и настройките, които искате да зарежда компютърът при рестартирането си. Можете да изберете която и да е от следните опции:
  • Обработка на файла SYSTEM.INI
  • Обработка на файла WN.INI
  • Зареждане на системните услуги
  • Зареждане на програмите, стартиращи се заедно с ОС

  Следните настройки се прилагат за тези опции:
  • Ако има отметка в квадратчето, то съответният конфигурационен файл се обработва при рестартирането на компютъра.
  • Ако отметката е премахната от квадратчето, то съответният конфигурационен файл няма да се обработва при рестартирането на компютъра.
  • Ако има отметка в квадратчето, но то е неактивно, това означава, че при рестартирането на компютъра се зареждат някои елементи от този конфигурационен файл.
  • Ако няма отметка в квадратчето и то е недостъпно, конфигурационният файл липсва на компютъра.
  • Премахването на отметката в квадратчето до Use Original BOOT.INI ("Използване на оригиналния Boot.ini") е невъзможно.
  ЗабележкаПри премахване на отметката в квадратчето до Load System Services ("Зареждане на системните услуги") ви деактивирате услуги на Microsoft, като Networking ("Работа в мрежа"), Plug and Play, Event Logging ("Регистриране на събития") и Error Reporting ("Съобщаване за грешки"). Освен това безвъзвратно изтривате всички точки за възстановяване на помощната програма за възстановяване на операционната система (System Restore). Не премахвайте отметката от това квадратче, ако искате да съхраните точките на възстановяване на операционната система за System Restore, или ако трябва да използвате услуга на Microsoft за тестване на проблем.
Преди да започнете отстраняването на неизправности можете да използвате помощната програма за конфигуриране на системата (System Configuration) за стартиране на операция на инструмента за възстановяване на операционната система. За целта щракнете върху раздела General ("Общи"), след което щракнете върху Launch System Restore ("Зареждане на System Restore"). След това можете да създадете точка за възстановяване, която дава възможност за връщане на предишно състояние на компютъра.

За да предотвратите зареждането на отделни елементи или редове от конкретен конфигурационен файл при рестартирането на компютъра, щракнете върху раздела, съответстващ на този конфигурационен файл, след което с щракване на мишката премахнете отметката до отделния ред или елемент, който не искате да се зареди. Недостъпните квадратчета в разделите на SYSTEM.INI и WIN.INI означават, че съответните редове са временно премахнати от помощната програма за конфигуриране на операционната система (System Configuration).
 • За промяна на активния в момента ред или елемент, щракнете върху друг ред или елемент, или се придвижете из редовете чрез щракване върху Move Up ("Преместване нагоре") или Move Down ("Преместване надолу").
 • За създаване на нов запис в един от конфигурационните файлове щракнете върху New ("Нов").
 • За редактиране на избран в момента ред щракнете върху Edit ("Редактиране").
Забележка При щракването върху квадратче, съответстващо на елемент или ред, с цел премахване на отметката в него опцията Selective Startup ("Селективно стартиране") в раздела General ("Общи") се избира автоматично.

След като направите избора си, щракнете върху OK и при появяване на подкана за иницииране на промените рестартирайте компютъра.

За извличане на отделни Windows файлове направо от архивните файлове щракнете върху раздела General ("Общи") и след това върху Expand File ("Извличане на файла").

За да проверите дали всички конфигурационни файлове и всички елементи, който са посочени в тези файлове, се зареждат при рестартирането на компютъра, щракнете върху радела General ("Общи") и след това щракнете върху Normal startup ("Нормално стартиране").

БИБЛИОГРАФИЯ

За допълнителна информация относно разрешаването на проблеми, свързани със стартирането на Windows XP, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
308041 Ресурси за разрешаване на проблеми при стартиране на Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно извършването на "чисто" зареждане на Windows XP щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
310353 Как се извършва "чисто" зареждане в Windows XP
За допълнителна информация относно използването на System Restore за възстановяване на Windows XP щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
306084 Как да възстановите предишно състояние на операционната система в Windows XP

Свойства

ID на статията: 310560 - Последна рецензия: 01 декември 2007 г. - Редакция: 3.1
ВАЖИ ЗА
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kbhowto kbinfo kbtshoot kbenv KB310560

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com