Numer ID artykułu: 310560 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób rozwiązywania problemów z błędami konfiguracji w systemie Microsoft Windows XP za pomocą narzędzia konfiguracji systemu (Msconfig.exe).

Więcej informacji

Narzędzie konfiguracji systemu automatyzuje rutynowe procedury rozwiązywania problemów, które stosują pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft w celu diagnozowania problemów z konfiguracją systemu. Podczas używania tego narzędzia do modyfikowania konfiguracji systemu można zaznaczać pola wyboru w celu eliminowania problemów, które nie dotyczą konfiguracji użytkownika. Ten proces ogranicza ryzyko popełnienia literówek, które mogą wystąpić podczas używania edytora tekstu, na przykład Notatnika. Aby korzystać z narzędzia konfiguracji systemu, należy się zalogować jako Administrator lub członek grupy Administratorzy.

Aby uruchomić narzędzie konfiguracji systemu, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

Za pomocą programu Msconfig.exe można łatwo zresetować lub zmienić ustawienia konfiguracji systemu Windows i wprowadzić zmiany w następujących plikach i ustawieniach:
 • Plik System.ini
 • Plik Win.ini
 • Plik Boot.ini
 • Programy skonfigurowane do ładowania podczas procesu rozruchu (te programy są określone w folderze Autostart oraz w rejestrze)
 • Ustawienia środowiska
 • Ustawienia międzynarodowe
Aby uniemożliwić ładowanie tych elementów podczas ponownego uruchamiania komputera, użyj jednej z następujących metod:
 • Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij opcję Uruchamianie diagnostyczne - załaduj tylko podstawowe urządzenia i usługi. Po wybraniu tej opcji sterowniki urządzeń i oprogramowanie są ładowane interaktywnie podczas ponownego uruchomienia komputera.

  Uwaga: Ta metoda powoduje tymczasowe wyłączenie usług firmy Microsoft (na przykład Sieć, Plug and Play, Dziennik zdarzeń i Usługa raportowania błędów) i trwałe usunięcie wszystkich punktów przywracania narzędzia Przywracanie systemu. Nie należy wykonywać tej czynności, jeśli chce się zachować punkty przywracania narzędzia Przywracanie systemu lub jeśli do przetestowania problemu konieczne jest użyciu usługi firmy Microsoft.

  -lub-
 • Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij opcję Uruchamianie selektywne. Można wybrać opcje, które nie mają być ładowane podczas ponownego uruchamiania komputera. Opcje te są następujące:
  • Przetwarzaj plik System.ini

  Następujące ustawienia dotyczą tych opcji:

  • Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, umieszczony na liście plik konfiguracyjny jest przetwarzany podczas ponownego uruchomienia komputera.
  • Jeśli pole wyboru jest wyczyszczone, umieszczony na liście plik konfiguracyjny nie jest przetwarzany podczas ponownego uruchomienia komputera.
  • Jeśli pole wyboru jest zaznaczone i jest niedostępne, niektóre elementy będą nadal ładowane z pliku konfiguracyjnego podczas ponownego uruchomienia komputera.
  • Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone i jest niedostępne, na komputerze nie ma pliku konfiguracyjnego.
  • Nie można wyczyścić pola wyboru Użyj oryginalnego pliku BOOT.INI.
  Uwaga: Wyczyszczenie pola wyboru Załaduj usługi systemowe powoduje wyłączenie usług firmy Microsoft (na przykład Sieć, Plug and Play, Dziennik zdarzeń i Usługa raportowania błędów) i trwałe usunięcie wszystkich punktów przywracania narzędzia Przywracanie systemu. Nie należy wykonywać tej czynności, jeśli chce się zachować punkty przywracania narzędzia Przywracanie systemu lub jeśli do przetestowania problemu konieczne jest użyciu usługi firmy Microsoft.
Przed rozpoczęciem sesji rozwiązywania problemów można użyć narzędzia konfiguracji systemu do zainicjowania operacji przywracania systemu. W tym celu kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Uruchom Przywracanie systemu. Następnie można utworzyć punkt przywracania, którego można użyć w celu przywrócenia poprzedniego stanu komputera.

Aby uniemożliwić ładowanie pojedynczych elementów lub wierszy z określonych plików konfiguracyjnych po ponownym uruchomieniu komputera, kliknij kartę odpowiedniego pliku konfiguracyjnego i kliknij, aby wyczyścić pole wyboru dla wybranego wiersza lub elementu, który nie ma być ładowany po ponownym uruchomieniu komputera. Pola wyboru niedostępne na kartach SYSTEM.INI oraz WIN.INI oznaczają, że te wiersze zostały tymczasowo usunięte z narzędzia konfiguracji systemu.
 • Aby zmienić aktywny wiersz lub element, kliknij inny wiersz lub element lub użyj przycisków Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby zmieniać elementy.
 • Aby utworzyć nowy wpis w dowolnym pliku konfiguracyjnym, kliknij przycisk Nowy.
 • Aby dokonać edycji aktualnie zaznaczonego wiersza, kliknij przycisk Edytuj.
Uwaga: Po kliknięciu w celu wyczyszczenia pola wyboru dla elementu lub wiersza automatycznie zostanie zaznaczona opcja Uruchamianie selektywne (na karcie Ogólne).

Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij przycisk OK, a następnie, gdy pojawi się monit, ponownie uruchom komputer w celu zainicjowania zmian.

Aby wyodrębnić pojedyncze pliki systemu Windows bezpośrednio z plików typu cab, kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Rozwiń plik....

Aby upewnić się, że wszystkie pliki konfiguracyjne i wszystkie elementy wymienione w tych plikach zostały załadowane, kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij opcję Uruchomienie normalne - załaduj wszystkie sterowniku urządzeń i usługi.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykonywania czystego rozruchu systemu Windows XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310353 Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące opcji Przywróć programy startowe w narzędziu konfiguracji systemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
300886 A Description of the Restore Startup Programs Option That Is Used When You Upgrade to Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korzystania z narzędzia Przywracanie systemu w systemie Windows XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306084 JAK: Przywracanie systemu Windows XP do poprzedniego stanu

Właściwości

Numer ID artykułu: 310560 - Ostatnia weryfikacja: 12 lutego 2004 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbinfo kbtshoot kbenv KB310560

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com