หมายเลขบทความ (Article ID): 310560 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาความผิดพลาดของการกำหนดค่าใน โดยการใช้ยูทิ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยูทิลิตี System Configuration จะดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติซึ่งเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุน Microsoft Product Support Services ใช้เมื่อวิเคราะห์ปัญหาการกำหนดค่าระบบ เมื่อคุณใช้ยูทิลิตีนี้เพื่อแก้ไขการกำหนดค่าระบบ คุณสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อกำจัดปัญหาต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการกำหนดค่าคอนฟิก กระบวนการนี้ลดความเสี่ยงจากการพิมพ์ผิดที่คุณอาจพิมพ์เมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความ เช่น Microsoft Notepad คุณต้องล็อกอินเป็นผู้ดูแลระบบหรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อใช้ยูทิลิตี System Configuration

การเริ่มยูทิลิตี System Configuration คลิก Start คลิก Run พิมพ์ msconfig ในช่อง Open แล้วคลิก OK

เมื่อคุณใช้ยูทิลิตี System Configuration คุณสามารถรีเซ็ตหรือเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกใน Windows เพื่อให้รวมการตั้งค่าสำหรับแฟ้มต่างๆ และการตั้งค่าต่อไปนี้:
 • แฟ้ม System.ini
 • แฟ้ม Win.ini
 • แฟ้ม Boot.ini
 • โปรแกรมต่างๆ ที่ได้รับการกำหนดให้โหลดระหว่างกระบวนการเริ่มต้น (โปรแกรมเหล่านี้มีการระบุไว้ในโฟลเดอร์ Startup และในรีจิสตรี)
 • การตั้งค่าสภาวะแวดล้อม
 • การตั้งค่าสากล
เพื่อป้องกันไม่ให้รายการใดรายการหนึ่งเหล่านี้โหลดเมื่อคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งจากสองวิธีต่อไปนี้:
 • คลิกแท็บ General แล้วคลิก Diagnostic Startup - load basic devices and services only เมื่อคุณใช้ตัวเลือกนี้ไดรเวอร์อุปกรณ์และซอฟท์แวร์จะถูกโหลดอย่างมีการโต้ตอบเมื่อคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่

  หมายเหตุเมื่อคุณใช้วิธีการนี้ เซอร์วิส Microsoft เช่น Networking, Plug and Play, Event Logging และ Error Reporting จะถูกปิดการใช้งานชั่วคราว นอกจากนี้คุณยังลบจุด restore points ทั้งหมดสำหรับยูทิลิตี System Restore อย่างถาวรด้วย ห้ามใช้วิธีการนี้หากต้องการรักษาจุด restore point สำหรับ System Restore ไว้หรือหากคุณต้องใช้ Microsoft service เพื่อทดสอบปัญหา
 • คลิกแท็บ General แล้วคลิก Selective Startup คุณสามารถปิดแฟ้มและการตั้งค่าต่างๆ ที่คุณต้องการให้คอมพิวเตอร์โหลดเมื่อคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณสามารถเลือกประเภทตัวเลือกได้ดังต่อไปนี้:
  • ประมวลผลแฟ้ม SYSTEM.INI
  • ประมวลผลแฟ้ม WN.INI
  • โหลดเซอร์วิสระบบ
  • โหลดรายการ Startup

  การตั้งค่าต่อไปนี้ใช้กับตัวเลือกเหล่านี้:
  • หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย แฟ้มค่าคอนฟิกจะได้รับการประมวลผลเมื่อคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่
  • หากมีการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย แฟ้มค่าคอนฟิกจะไม่ได้รับการประมวลผลเมื่อคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่
  • หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย แต่ไม่สามารถใช้งานได้ บางรายการจะยังคงโหลดจากแฟ้มกำหนดค่านั้นเมื่อคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่
  • หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย แต่ไม่สามารถใช้งานได้ แสดงว่าแฟ้มกำหนดค่านั้นไม่ปรากฎในคอมพิวเตอร์
  • คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย Use Original BOOT.INI ได้
  หมายเหตุเมื่อคุณยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายLoad System Services คุณปิดการใช้งานเซอร์วิส Microsoft เช่น Networking, Plug and Play, Event Logging และ Error Reporting นอกจากนี้คุณยังลบจุด restore points ทั้งหมดสำหรับยูทิลิตี System Restore อย่างถาวรด้วย ห้ามยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ หากต้องการรักษาจุด restore point สำหรับ System Restore ไว้หรือหากคุณต้องใช้ Microsoft service เพื่อทดสอบปัญหา
ก่อนที่จะเริ่มเซสชันการแก้ปัญหา คุณสามารถใช้ยูทิลิตี System Configuration เพื่อเริ่มการทำงานของ System Restore โดยให้คลิกแท็บ General แล้วคลิก Launch System Restore จากนั้นคุณสามารถสร้างจุด restore point ที่คุณสามารถใช้เพื่อเรียกคืนคอมพิวเตอร์กลับไปยังสถานะก่อนหน้าได้

เมื่อต้องการป้องกันรายการหรือบรรทัดต่างๆ จากแฟ้มกำหนดค่าเฉพาะไม่ให้โหลดเมื่อคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ คลิกแท็บสำหรับแฟ้มกำหนดค่าเฉพาะ จากนั้นคลิกเพื่อยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับบรรทัดที่ต้องการหรือรายการที่คุณไม่ต้องการให้โหลด ช่องทำเครื่องหมายที่ไม่มีในแท็บ SYSTEM.INI และ WIN.INI แสดงว่าบรรทัดนั้นถูกลบชั่วคราวโดยยูทิลิตี System Configuration
 • การเปลี่ยนบรรทัดหรือรายการที่ใช้งาน คลิกบรรทัดอื่นหรือรายการอื่น หรือคลิก Move Up หรือMove Down เพื่อเลื่อนระหว่างรายการ
 • เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ในแฟ้มกำหนดค่าใดๆ คลิก New
 • เมื่อต้องการแก้ไขบรรทัดที่เลือกอยู่ ให้คลิก Edit
หมายเหตุ เมื่อคุณคลิกเพื่อยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับรายการหรือบรรทัด ตัวเลือก Selective Startup ในแท็บ General จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

หลังจากทำการเลือกที่ต้องการแล้ว คลิก OK แล้วเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่เมื่อระบบพรอมต์ให้คุณเริ่มการแก้ไข

การแตกแฟ้มต่างๆ ของ Windows โดยตรงจากแฟ้ม cabinet คลิกแท็บ General แล้วคลิก Expand File

เพื่อตรวจสอบว่าแฟ้มกำหนดค่าทั้งหมดและรายการทั้งหมดที่ปรากฎในแฟ้มเหล่านั้นได้รับการโหลดเมื่อคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่ คลิกแท็บ General แล้วคลิก Normal startup

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการ Startup ของ Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
308041 ข้อมูลสำหรับแก้ไขปัญหาการพิมพ์ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำคลีนบูตใน Windows XP โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
310353 วิธีการทำคลีนบูตใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ System Restore เพื่อเรียกคืน Windows XP โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
306084 วิธีเรียกคืนระบบปฏิบัติการสู่สภาวะเดิมใน Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310560 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ธันวาคม 2550 - Revision: 3.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbtshoot kbenv KB310560

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com