Article ID: 310575 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מפרט עצות כלליות לפתרון בעיות בהתקני אפיק טורי אוניברסלי (USB) במערכת Windows XP.

מידע נוסף

מאחר שהתקני אפיק טורי אוניברסלי (USB) הם התקני 'הכנס-הפעל', אין הרבה פעולות בקרה או הגדרה שניתן לבצע עליהם. עם זאת, רוב בעיות ה-USB נובעות מאחד מהמצבים הבאים שניתנים לזיהוי:
 • חומרה שאינה מתפקדת כהלכה או שאינה מוגדרת כיאות
 • מנהל התקן שאינו מתפקד כהלכה, אינו מוגדר כיאות או חסר
 • כבלים שאינם תואמים
 • קושחה לא מעודכנת או מערכת קלט/פלט בסיסית (BIOS) מיושנת
 • רכזת ראשית שהגדרת התצורה שלה אינה נכונה
באפשרותך להיעזר בעצות שלהלן כדי לבדוק אם אחד מהמצבים אלה אכן התרחש וכך לפתור בעיות בהתקן USB.

חומרה שאינה מתפקדת כהלכה או שאינה מוגדרת כיאות

בדרך כלל, הכנסת התקן שאינו מתפקד כהלכה או שאינו מוגדר כיאות ליציאת USB תגרום למחשב להפסיק להגיב (להיתקע). במרבית המקרים, יש לכבות פיזית את המחשב ולהפעילו שוב כדי לאפס את אפיק ה-USB. שים לב כי זיהוי ההתקן שאינו מתפקד כהלכה או שאינו מוגדר כיאות עשוי להיות קשה יותר. אם ברשותך מחשב נוסף הפועל כהלכה, נסה להכניס בו את ההתקן כדי להיווכח אם אתה נתקל באותה הבעיה.

אם ההתקן מוכנס לרכזת משנית, נתק אותו מן הרכזת ולאחר מכן הכנס אותו ישירות לרכזת הראשית.

בעיות חומרה רבות (כמו למשל מתח גבוה מדי או נמוך מדי, מחסור ברוחב פס, קושחה שאינה מתפקדת כהלכה או שאינה מוגדרת כיאות וכו') עלולות להיות מקור לבעיות.

בדוק את 'מנהל ההתקנים' כדי לוודא כי הרכזת הראשית מתפקדת כיאות. אם הרכזת הראשית מוצגת עם סימן קריאה (!) בתוך עיגול צהוב, ודא כי מערכת ה-BIOS מקצה בקשת פסיקה (IRQ) לבקר ה-USB. בקשת הפסיקה דרושה על מנת שמנהל ההתקן ייטען. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש במנהל ההתקנים כדי לפתור בעיות חומרה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
133240 פתרון בעיות של התנגשויות התקנים באמצעות מנהל ההתקנים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם אף התקן אינו פועל בעת הכנסתו לרכזת הראשית, יש לוודא כי אין חריגה מיכולת ההספק של האפיק. התקני USB עשויים לצרוך עד 500 מיליאמפר לכל היותר לכל חיבור. אם התקן כלשהו מנסה לצרוך זרם גדול יותר, המלצת המפרט היא שהמחשב יהיה מסוגל להשבית את אותה יציאה עד אשר הספק המחשב יחזור לתקנו (פעולה זו מכונה "השעיית" היציאה). בנוסף לכך, אם ההתקן צורך פחות מ- 50 מיליאמפר, היציאה כלל לא הופכת פעילה.

עיין בכרטיסייה Power במאפיינים של USB Root Hub כדי לבדוק את השימוש בצריכת החשמל של אפיק ה-USB.

מנהל התקן שאינו מתפקד כהלכה, אינו מוגדר כיאות או חסר

בעת הכנסת התקן USB, המחשב אמור לטעון ולהגדיר אותו מבלי לבקש מנהל התקן (בהנחה שמנהל ההתקן הדרוש נמנה על מנהלי ההתקנים המוגדרים והמסופקים). אם המחשב מבקש מנהל התקן, בדוק עם יצרן ההתקן אם קיים מנהל התקן זמין.

כבלים שאינם תואמים

ישנם שני סוגים של כבלי USB: כבל למהירות גבוהה וכבל למהירות נמוכה. כבלים למהירות נמוכה נבדלים מכבלים למהירות גבוהה בעיקר בסיכוך שלהם. חיבור התקן בעל מהירות גבוהה באמצעות כבל למהירות נמוכה יגרום לעיוות האות האלקטרוני על פני מרחקים ארוכים.

יש לוודא כי כל השרשרת של חיבורי USB מתפקדת כהלכה, וכי התקן שצורך אנרגיה מהרכזת אינו מחובר בשרשרת מעין זו אל רכזת שכלל אינה מספקת כוח. דבר זה יגרום לאותה רכזת, ולכל ההתקנים שאחריה בשרשרת, להיות מושעים. אם הרכזת היא רכזת עם ספק, ודא כי אספקת החשמל אליה מוגדרת כיאות.

קושחה לא מעודכנת או מערכת קלט/פלט בסיסית (BIOS) מיושנת

המפתח לכל התקני ה-USB הוא הקושחה. הקושחה של התקן USB מכילה את כל המידע על ההתקן. יציאה אינה מאופסת עד אשר כל המתארים בקושחה הוטענו ונבדקו על-ידי הרכזת הראשית. דבר זה הוא קריטי מאחר שהוא חל על פריטים כמו מדפסות ומודמים. ודא כי ברשותך הקושחה המעודכנת ביותר הזמינה הן עבור מערכת ה-BIOS של המחשב והן עבור כל אחד מן ההתקנים.

התופעות הקשורות לקושחה שאינה מתפקדת כהלכה או שאינה מוגדרת כיאות עשויות להשתנות. בדרך כלל, לאחר הסרת התקן USB והכנסתו מחדש, ההתקן פשוט הופך לזמין. עם זאת, ההתקן עשוי להיות מוצג כמופע שני של עצמו, וכך גם להיטען במנהל ההתקנים. אם אתה רואה כפילויות של התקן, ודא כי ברשותך הקושחה המעודכנת ביותר עבור אותו התקן. בעיה זו נפוצה במדפסות ובמודמים של USB. בעיה דומה הנגרמת מאותה סיבה מתרחשת כאשר התקן כלשהו טוען מנהל התקן ולאחר מכן מוסיף התקן שני שעבורו נראה כי לא קיים מנהל התקן. ההתקן השני מוצג במנהל ההתקנים עם סימן קריאה בתוך עיגול צהוב. ההתקן עשוי לפעול כהלכה, אך לא תוכל להסיר את התקן "הצללים" עד לניתוק התקן האב, שנראה כי הוא זה שיצר את התקן הצללים. בנוסף, ייתכן שתוכל לפתור בעיה זו על-ידי עדכון הקושחה או מנהל ההתקן של אותו התקן.

רכזת ראשית שהגדרת התצורה שלה אינה נכונה

לבקרי USB נחוצה הקצאה של בקשת פסיקה (IRQ). קו בקשת הפסיקה מוקצה במערכת ה-BIOS של המחשב, כאשר בדרך כלל מוקצית בקשת פסיקה? 9.

שידורי אינטרנט של מערך התמיכה

שידורי אינטרנט של מערך התמיכה הם שירות מידע של תמיכה במוצר המוצע לכל לקוחות התמיכה המקוונת. כדי לצפות בשידור אינטרנט בנושא פתרון בעיות בנושא USB במערכת Windows XP, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/servicedesks/webcasts/seminar/shared/asp/view.asp?url=/servicedesks/webcasts/en/wcd100801/manifest.xml

הסרה והתקנה מחדש של כל בקרי ה-USB

כדי להסיר ולהתקין מחדש את כל בקרי ה-USB, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על ביצועים ותחזוקה.
 2. לחץ על מערכת ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה חומרה.
 3. לחץ על הלחצן מנהל ההתקנים.
 4. הרחב את בקרי אפיק טורי אוניברסלי.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל אחד מההתקנים תחת הצומת בקרי אפיק טורי אוניברסלי ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה כדי להסירם אחד אחרי השני.
 6. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן התקן מחדש את בקרי ה-USB.
 7. הכנס את אמצעי האחסון הנשלף מסוג USB ולאחר מכן בדוק כדי לוודא כי הבעיה נפתרה.

מאפיינים

Article ID: 310575 - Last Review: שבת 01 דצמבר 2007 - Revision: 4.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
מילות מפתח 
kbinfo kbtshoot kbhardware kbenv kbacwsurvey KB310575

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com