Artikkel-ID: 310575 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Denne artikkelen beskriver generelle feilsøkingstips for USB-enheter (USB ? Universal seriell buss) i Windows XP.

Mer informasjon

Ettersom USB-enheter er Plug and Play-enheter, er det lite du kan gjøre for å kontrollere og konfigurere dem. Du kan imidlertid spore de fleste USB-problemene tilbake til én av følgende forutsetninger:
 • Maskinvare som ikke fungerer som den skal, eller som er galt konfigurert
 • Enhetsdriver som ikke fungerer som den skal, som er galt konfigurert eller mangler
 • Feilkoblede kabler
 • Fastvare eller grunnleggende BIOS (Basic Input/Output System) som er utgått
 • Rothub som ikke er konfigurert på riktig måte
Du kan bruke følgende feilsøkingstips for å se etter hver av disse forutsetningene, slik at du kan løse problemene med USB-enheten.

Maskinvare som ikke fungerer som den skal, eller som er galt konfigurert

Vanligvis når du plugger en enhet som ikke fungerer som den skal, eller som er feilkonfigurert, inn i en USB-port, fører det til at datamaskinen ikke svarer (henger). I de fleste slike tilfeller må du fysisk slå av maskinen, for deretter å slå den på igjen for å gjenopprette bussen. Merk at det kan være vanskeligere å avgjøre hvilken enhet som ikke fungerer som den skal, enn det er å finne ut hvilken som er feilkonfigurert. Hvis en annen maskin som du vet fungerer som den skal, er tilgjengelig, kan du plugge enheten inn i den maskinen for å se om du støter på det samme problemet.

Hvis enheten er koblet til en sekundær hub, kobler du enheten fra huben, og deretter plugger du enheten direkte inn i rothuben.

Mange programvareproblemer (for eksempel høyt eller lavt strømforbruk, båndbreddemangel, fastvare som ikke fungerer som den skal, eller som er feilkonfigurert, osv.) kan føre til at problemer oppstår.

Kontroller Enhetsbehandling for å være sikker på at rothuben fungerer som den skal. Hvis rothuben vises med et utropstegn (!) inne i en gul sirkel, kontrollerer du at BIOSen tilordner en avbruddsordrelinje (IRQ) til USB-rotkontrolleren. Dette kreves for at enhetsdriveren skal lastes inn. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan bruke Enhetsbehandling til å feilsøke maskinvareproblemer, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
133240 Feilsøking i forbindelse med enhetskonflikter med Enhetsbehandling
Hvis ingen enheter fungerer når du kobler dem til rothuben, kontrollerer du at USB-enhetens strømbehov ikke overskrides. USB-enheten kan trekke maksimalt 500 milliampere per tilkobling. Hvis en enhet forsøker å trekke mer strøm enn det, anbefaler spesifikasjonen at datamaskinen bør være i stand til å deaktivere den bestemte porten til datamaskinstrømmen har gjennomgått en syklus (dette kalles å "suspendere" porten). I tillegg aktiveres ikke porten dersom enheten trekker mindre enn 50 milliampere.

Kontroller kategorien Strøm i egenskapene for USB-rothuben for å kontrollere USB-bussens strømforbruk.

Enhetsdriver som ikke fungerer slik den skal, er feilkonfigurert eller mangler

Når du kobler til en USB-enhet, skal datamaskinen laste inn og deretter konfigurere enheten uten engang å spørre etter en enhetsdriver (forutsatt at enheten faller innenfor de definerte og angitte klassedriverne). Hvis datamaskinen ber om en enhetsdriver, tar du kontakt med produsenten av enheten for å fastslå om det finnes en driver.

Feilkoblede kabler

Det finnes to typer USB-kabler, høyhastighetskabel og lavhastighetskabel. Lavhastighetskabler er hovedsakelig forskjellige fra høyhastighetskabler når det gjelder skjerming. Hvis du kobler en høyhastighetsenhet til en lavhastighetskabel, kan det føre til signalforstyrrelser over store avstander.

Kontroller at hele USB-rekken fungerer slik den skal, for å være sikker på at en enhet som må kunne trekke strøm fra huben, ikke er plugget inn i rekken på den andre siden av en hub som ikke er strømførende. Dette fører til at huben og alle enhetene i den kjeden deaktiveres. Hvis huben er strømførende, kontrollerer du at strømtilførselen for huben er riktig konfigurert.

Utgått fastvare eller BIOS

Nøkkelen til alle USB-enheter er fastvaren. Fastvaren for USB-enheten inneholder all informasjonen om enheten. En port blir ikke tilbakestilt før alle beskrivelsene i fastvaren er lastet inn og kontrollert av rothuben. Dette er viktig, fordi det gjelder elementer som blant annet skrivere og modemer. Kontroller at du har den nyeste fastvaren som finnes, både for datamaskinens BIOS og for hver enkelt enhet.

Symptomene for fastvare som ikke fungerer som den skal, eller som er feilkonfigurert, kan være uvanlige. Vanligvis når du fjerner og deretter legger til en USB-enhet på nytt, blir enheten ganske enkelt tilgjengelig igjen. Det kan imidlertid hende at enheten vises som en ny forekomst av enheten, og laster inn seg selv som en slik i Enhetsbehandling. Hvis du ser enheter som er oppført to ganger, må du kontrollere at du har oppdatert fastvare for enheten. Dette er et vanlig problem for USB-skrivere og -modemer. Et lignende problem som har samme årsak, forekommer når en enhet laster inn en enhetsdriver og deretter legger til en ny enhet som ser ut til ikke å ha en driver. Den andre enhetsdriveren vises med et utropstegn inne i en gul sirkel i Enhetsbehandling. Enheten kan fungere korrekt, men du kan ikke fjerne den løse enheten før du kobler fra den overordnede enheten som har generert den løse enheten. Det kan også hende at du kan løse dette problemet ved å oppdatere fastvaren eller enhetsdriveren for den enheten.

Feilkonfigurert rothub

USB-kontrollere krever at en IRQ er tilordnet. IRQ-linjen tilordnes i datamaskinens BIOS, og vanligvis er IRQ 9 tilordnet.

WebCasts for kundestøtte

WebCasts for kundestøtte er en informasjonstjeneste for produktstøtte som tilbys alle kunder med elektronisk kundestøtte. Hvis du vil vise en grunnleggende WebCast for problemer med USB-feilsøking i Windows XP, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
http://support.microsoft.com/servicedesks/webcasts/seminar/shared/asp/view.asp?url=/servicedesks/webcasts/en/wcd100801/manifest.xml

Fjern USB-kontrollere, og installer dem deretter på nytt

Hvis du vil fjerne alle USB-kontrollere og deretter installere dem på nytt, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Klikk Start, Kontrollpanel og deretter Ytelse og vedlikehold.
 2. Klikk System, og klikk deretter kategorien Maskinvare.
 3. Klikk knappen Enhetsbehandling.
 4. Utvid Universal seriell busskontroller.
 5. Høyreklikk hver enhet under noden Universal seriell busskontroller, og klikk deretter Avinstaller for å fjerne dem en etter en.
 6. Start datamaskinen på nytt, og installer deretter USB-kontrollerne på nytt.
 7. Plugg inn den flyttbare USB-lagringsenheten, og test deretter for å kontrollere at problemet er løst.

Egenskaper

Artikkel-ID: 310575 - Forrige gjennomgang: 1. desember 2007 - Gjennomgang: 4.1
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Nøkkelord: 
kbinfo kbtshoot kbhardware kbenv KB310575

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com