ID článku: 310575 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

V tomto článku sú popísané tipy na pokročilé riešenie problémov so zariadeniami USB (Universal Serial Bus) v systéme Windows XP.

Vyskúšajte tieto tipy

Ak máte problém so zariadením USB, vyskúšajte najskôr tieto postupy:
 1. Zariadenie odpojte a potom ho znova pripojte.
 2. Ak sa v počítači zobrazí výzva na inštaláciu ovládača zariadenia, prečítajte si dokumentáciu k zariadeniu alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu zariadenia a zistite, či je k dispozícii ovládač.
 3. Spustite službu Windows Update a získajte najnovšie opravy pre systém Windows XP. Po ich nainštalovaní pripojte zariadenie a skontrolujte, či sa správne nainštalovalo.
Ak problém pretrváva aj po vykonaní týchto troch postupov, pokúste sa ho vyriešiť pomocou pokynov v časti Pokročilé riešenie problémov.

Ďalšie informácie

Pokročilé riešenie problémov

Táto časť je určená pre pokročilých používateľov počítača. Ak sa nechcete púšťať do pokročilého riešenia problémov, môžete požiadať o pomoc inú osobu alebo kontaktovať oddelenie technickej podpory. Ďalšie informácie získate na nasledujúce webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sk
Keďže zariadenia USB sú zariadeniami typu Plug and Play, ich ovládanie alebo konfiguráciu možno ovplyvniť len málo. Môže sa však podariť identifikovať konkrétny problém súvisiaci s rozhraním USB, ako je:
 • Nefunkčný alebo nesprávne nakonfigurovaný hardvér
 • Nefunkčný, nesprávne nakonfigurovaný alebo chýbajúci ovládač zariadenia
 • Nesprávne prepojenie káblom
 • Zastaraný firmvér alebo systém BIOS
 • Nesprávne nakonfigurovaný hlavný rozbočovač
V prípade výskytu niektorého z uvedených problémov si prečítajte nasledujúce tipy na ich riešenie, ktoré vám môžu pomôcť pri odstraňovaní problémov so zariadeniami USB.

Nefunkčný alebo nesprávne nakonfigurovaný hardvér

Keď do portu USB pripojíte nefunkčné alebo nesprávne nakonfigurované zariadenie, vo väčšine prípadov prestane počítač reagovať. Vo väčšine týchto prípadov je nutné fyzicky vypnúť počítač a jeho opätovným zapnutím resetovať zbernicu. Nezabúdajte, že nefunkčné alebo nesprávne nakonfigurované zariadenie sa dá identifikovať ťažšie. Ak máte k dispozícii iný počítač, o ktorom viete, že pracuje správne, skúste zariadenie pripojiť k tomuto počítaču a overiť, či sa vyskytne rovnaký problém.

Ak je zariadenie pripojené k sekundárnemu rozbočovaču, odpojte zariadenie od rozbočovača a potom ho zapojte priamo do hlavného rozbočovača.

Výskyt problémov môže byť spôsobený mnohými problémami s hardvérom (napríklad nedostatočným alebo neúmerným napájaním, obmedzením šírky pásma, nesprávne nakonfigurovaným firmvérom a podobne).

Pomocou Správcu zariadení skontrolujte, či hlavný rozbočovač pracuje správne. Ak je pri hlavnom rozbočovači zobrazený výkričník (!) v žltom kruhu, overte, či systém BIOS priraďuje požiadavku IRQ hlavnému radiču USB. Toto je podmienkou úspešného načítania ovládača zariadenia. Ďalšie informácie o používaní Správcu zariadení na riešenie problémov s hardvérom získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
133240 Odstraňovanie konfliktov zariadení pomocou Správcu zariadení (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Ak po zapojení zariadení do hlavného rozbočovača nefungujú žiadne zariadenia, skontrolujte, či nie sú prekročené požiadavky na napájanie zbernice. Zariadenia USB sú schopné uniesť 500 miliampérov pri pripojení. Ak sa zariadenie pokúša niesť vyššie napájanie, špecifikácia odporúča, aby počítač dokázal vypnúť daný konkrétny port, kým sa napájanie počítača neuzavrie (označuje sa to ako odstavenie portu). Ak zariadenie nesie menej ako 50 miliampérov, port sa nikdy neaktivuje.

Vo vlastnostiach hlavného rozbočovača skontrolujte kartu Napájanie a overte napájanie zbernice USB.

Nefunkčný, nesprávne nakonfigurovaný alebo chýbajúci ovládač zariadenia

Po zapojení zariadenia USB by počítač mal načítať a nakonfigurovať zariadenie bez požadovania ovládača zariadenia (za predpokladu, že dané zariadenie patrí medzi zariadenia s ovládačom definovanej a poskytnutej triedy). Ak počítač zobrazí výzvu na inštaláciu ovládača zariadenia, obráťte sa na výrobcu zariadenia a overte si, či je ovládač k dispozícii.

Nesprávne prepojenie káblom

Existujú dva typy káblov USB, vysokorýchlostný a nízkorýchlostný. Nízkorýchlostné káble sa od vysokorýchlostných líšia najmä v spôsobe ich tienenia. Ak zapojíte do vysokorýchlostného zariadenia nízkorýchlostný kábel, pri prenose na dlhšiu vzdialenosť môže dochádzať k rušeniu signálu.

Overte, či reťazenie USB pracuje správne, aby ste sa uistili, že zariadenie, ktoré požaduje napájanie z rozbočovača, nie je zapojené do reťazenia na opačnej strane nenapájaného rozbočovača. Takéto zapojenie spôsobuje, že sa odstaví rozbočovač aj všetky zariadenia zapojené v reťazení. Ak ide o napájaný rozbočovač, skontrolujte, či je správne nakonfigurovaný zdroj napájania rozbočovača.

Zastaraný firmvér alebo systém BIOS

Kľúčom k úspešnému fungovaniu zariadení USB je firmvér. Firmvér zariadenia USB obsahuje všetky informácie o zariadení. Port sa nenastaví, kým sa nenačítajú všetky popisovače vo firmvéri a neoverí ich hlavný rozbočovač. Táto operácia je dôležitá, pretože sa týka položiek, akými sú napríklad tlačiarne a modemy. Uistite sa, že používate najnovší firmvér, ktorý je dostupný pre systém BIOS počítača a každé zariadenie.

Príznaky nefunkčného alebo nesprávne nakonfigurovaného firmvéru môžu byť nezvyčajné. Za normálnych okolností platí, že keď zariadenie USB odpojíte a znova pripojíte, bude v systéme znova dostupné. Zariadenie sa však môže zobraziť ako ďalšia inštancia tohto zariadenia a podľa toho sa aj v Správcovi zariadení načíta. Ak sa zobrazuje zariadenie duplicitne, skontrolujte, či používate najnovší firmvér pre dané zariadenie. Tento problém sa vyskytuje bežne pri používaní tlačiarní a modemov USB. Podobná chyba s rovnakou príčinou sa vyskytuje, keď zariadenie načíta ovládač zariadenia a potom sa pridá druhé zariadenie, pre ktoré zdanlivo neexistuje ovládač. Druhé zariadenie sa v Správcovi zariadení zobrazí s výkričníkom v žltom kruhu. Zariadenie môže pracovať správne, druhé fiktívne zariadenie však bude možné odstrániť až po odpojení nadradeného zariadenia, ktoré ho pravdepodobne vygenerovalo. Chybu sa môže tiež podariť odstrániť aktualizovaním firmvéru alebo ovládača tohto zariadenia.

Nesprávne nakonfigurovaný hlavný rozbočovač

Radiče USB vyžadujú priradenie požiadavky IRQ. Riadok IRQ sa priraďuje v systéme BIOS počítača a zvyčajne sa priraďuje požiadavka IRQ 9.

Odstránenie a preinštalovanie všetkých radičov USB

Ak chcete odstrániť a preinštalovať všetky radiče USB, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť zadajte reťazec sysdm.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na kartu Hardvér.
 3. Kliknite na tlačidlo Správca zariadení.
 4. Rozbaľte uzol Radiče zbernice USB.
 5. Kliknite pravým tlačidlom na každé zariadenie v uzle Radiče zbernice USB a potom klikaním na položku Odinštalovať ich jedno po druhom odinštalujte.
 6. Reštartujte počítač a znovu nainštalujte radiče USB.
 7. Pripojte zariadenie USB a otestujte, či sa problém vyriešil.

Odkazy

887740 Pri pokuse o odstránenie zariadenia USB v počítači so systémom Windows XP sa zobrazuje chybové hlásenie Vyskytol sa problém so súborom Rundll32.exe alebo sa odstráni nesprávne zariadenie USB (Tento obsah môže byť v angličtine)
884470 Chybové hlásenie Prekročila sa šírka pásma radiča USB pri vysielaní videa cez kameru USB (Tento obsah môže byť v angličtine)
893711 V systéme Windows XP sa nerozpozná myš, ktorá je pripojená k rozbočovaču USB 2.0 (Tento obsah môže byť v angličtine)
Ak vám články uvedené v tejto časti nepomohli vyriešiť problém alebo ak sa problémy prejavujú inak ako problémy popísané v tomto článku, vyhľadajte ďalšie informácie v databáze Microsoft Knowledge Base. Ak chcete vyhľadávať v databáze Microsoft Knowledge Base, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=sk
Potom zadajte text zobrazeného chybového hlásenia alebo zadajte popis problému do poľa Search Support (KB).
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 310575 - Posledná kontrola: 26. marca 2014 - Revízia: 1.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Kľúčové slová: 
kbresolve kbenv kbhardware kbinfo kbtshoot KB310575

Odošlite odozvu

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.