JAK: Jak włączyć automatyczne logowanie w systemie Windows

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 310584 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL310584
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak w systemie Windows zautomatyzować proces logowania przez zapisanie swojego hasła i innych wymaganych informacji w bazie danych Rejestru. Ta funkcja pozwala innym użytkownikom, którzy uruchomią komputer i użyją ustanowionego konta, na automatyczne zalogowanie się.

WAŻNE: Chociaż po włączeniu autologowania korzystanie z systemu Windows może być wygodniejsze, używanie tej funkcji jest ryzykowne z punktu widzenia zabezpieczeń. Ustawienie dla komputera autologowania oznacza, że każdy, kto fizycznie uzyska dostęp do komputera może uzyskać dostęp do całej jego zawartości, w tym do zasobów każdej sieci, do której komputer jest podłączony. Ryzyko wiąże się również z tym, że po włączeniu autologowania hasło jest przechowywane w Rejestrze w postaci zwykłego tekstu. Klucz Rejestru, w którym przechowywana jest ta wartość, może być odczytany zdalnie przez użytkowników z grupy Użytkownicy uwierzytelnieni. To ustawienie jest zalecane tylko w przypadkach, gdy komputer jest fizycznie zabezpieczony i zapewniono, że użytkownicy niezaufani nie mogą zdalnie uzyskać dostępu do Rejestru.


Użycie Edytora Rejestru (Regedt32.exe) w celu włączenia automatycznego logowania

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Można używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmiana nazwy klucza lub wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie informacji o rejestrze” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Jeśli używany jest system Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.Aby włączyć automatyczne logowanie, należy wykonać następujące czynności:
 1. Uruchom program Regedt32.exe, a następnie zlokalizuj następujący podklucz Rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\ CurrentVersion\Winlogon
 2. Kliknij dwukrotnie wartość DefaultUserName, wpisz swoją nazwę użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij dwukrotnie wartość DefaultPassword, wpisz swoje hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

  UWAGA: Wartość DefaultPassword może nie istnieć. Jeśli nie istnieje:

  1. Kliknij polecenie Dodaj wartość w menu Edycja.
  2. W polu Nazwa wartości wpisz nazwę DefaultPassword, a następnie kliknij opcję REG_SZ jako Typ danych.
  3. Wpisz swoje hasło w polu Ciąg i zapisz zmiany.
  Jeśli ciąg DefaultPassword nie zostanie określony, system Windows automatycznie zmienia wartość klucza AutoAdminLogon z 1 (prawda) na 0 (fałsz). Powoduje to wyłączenie funkcji AutoAdminLogon.
 4. Kliknij polecenie Dodaj wartość w menu Edycja, wprowadź nazwę AutoAdminLogon w polu Nazwa wartości, a następnie kliknij opcję REG_SZ jako typ danych.
 5. Wpisz wartość 1 w polu Ciąg, a następnie zapisz zmiany.
 6. Zamknij program Regedt32.
 7. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK, aby wyłączyć komputer.
 8. Uruchom ponownie komputer i system Windows. Automatyczne logowanie powinno być możliwe.
UWAGA: Aby ominąć proces automatycznego logowania administratora (AutoAdminLogon) i zalogować się jako inny użytkownik, należy przytrzymać naciśnięty klawisz SHIFT po wylogowaniu lub po ponownym uruchomieniu systemu Windows.

Zauważ, że ma to zastosowanie tylko do pierwszego logowania. Aby wymusić to ustawienie dla kolejnych wylogowań, administrator musi ustawić następujący klucz Rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\ CurrentVersion\Winlogon

Wartość: ForceAutoLogon
Typ: REG_SZ
Dane: 1

Właściwości

Numer ID artykułu: 310584 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 1.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster wd2000 kbdta KB310584

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com