Nie można uruchomić programu z rozszerzeniem nazwy pliku .exe

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 310585 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas próby uruchomienia programu z rozszerzeniem nazwy pliku .exe program może się nie uruchomić i może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie:
System Windows nie może odnaleźć programu FILES32.VXD. Jest on wymagany do otwierania plików typu „Aplikacja”.
- lub -
Ścieżka do programu nie jest prawidłową aplikacją systemu Windows.
Pulpit może być wyświetlany jako pusty. Problem może ponadto występować wielokrotnie podczas ponownego uruchamiania komputera. Nawet jeśli program antywirusowy wskaże, że wirus został usunięty, w rejestrze wciąż będzie znajdował się wpis rejestru opisany w sekcji „Rozwiązanie” tego artykułu.

Przyczyna

Ten problem może być spowodowany wirusem Pretty Park. Wirus Pretty Park tworzy plik Files32.vxd, a następnie kopiuje go do folderu Windows\System na komputerze. Ponadto wirus Pretty Park modyfikuje klucz rejestru powodujący uruchamianie pliku Files32.vxd podczas próby uruchomienia dowolnego programu z rozszerzeniem nazwy pliku .exe.

UWAGA: Firma Microsoft nie udostępnia oprogramowania służącego do wykrywania lub usuwania wirusów komputerowych. Firma Microsoft zaleca uzyskanie aktualnego oprogramowania antywirusowego od dostawcy zajmującego się wykrywaniem i usuwaniem wirusów. Aby uzyskać listę dostawców oprogramowania antywirusowego, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
49500 Lista dostawców oprogramowania antywirusowego

Rozwiązanie

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

UWAGA: Podczas uruchamiania pliku Regedit.exe mogą wystąpić symptomy opisane w sekcji „Symptomy” w tym artykule. W celu obejścia tego problemu należy zmienić nazwę pliku Regedit.exe na Regedit.com, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Rozwiązanie” tego artykułu. Po zakończeniu pracy należy z powrotem zmienić nazwę pliku Regedit.com na Regedit.exe.
 1. Użyj Edytora rejestru, aby wyświetlić i zmodyfikować następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Exefile\Shell\Open\Command
 2. Kliknij dwukrotnie następującą wartość ciągu rejestru:
  <NO NAME>: REG_SZ: "files32.vxd" "%1" %*
 3. W polu Ciąg usuń z ciągu tekst Files32.vxd. Poprawny ciąg tej wartości to:
  "%1" %*
  UWAGA: Klucz rejestru HKEY_CLASSES_ROOT\Exefile\Shell\Open\Command może także kontaktować się z tą samą wartością ciągu, z tego powodu należy także zmodyfikować ten klucz, usuwając z ciągu tekst Files32.vxd. Gdy usuwa się tekst Files32.vxd z ciągu, jeśli jest w nim spacja, może pojawić się komunikat „System Windows nie może znaleźć pliku .exe” przy próbie uruchomienia pliku .exe. Sprawdź, czy nie ma dodatkowych spacji w ciągu po usunięciu tekstu Files32.vxd.

 4. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Edytor rejestru.
 5. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 6. W polu Nazwa wpisz files32.vxd, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 7. W polu Nazwa kliknij prawym przyciskiem myszy plik Files32.vxd, a następnie kliknij polecenie Usuń.
UWAGA: Plik Files32.vxd nie jest plikiem systemu Windows i nie znajduje się na nośniku systemu Windows.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje o pliku Files32.vxd i wirusie Pretty Park, odwiedź witrynę firmy Symantec w sieci Web:
http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/prettypark.worm.html
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

UWAGA: Firma Microsoft nie oferuje oprogramowania do wykrywania lub usuwania wirusów komputerowych. Jeśli zachodzi podejrzenie, że komputer został zainfekowany wirusem, lub zostało to potwierdzone, należy uzyskać aktualne oprogramowanie antywirusowe. Aby uzyskać listę producentów oprogramowania antywirusowego, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
49500 Lista dostawców oprogramowania antywirusowego

Właściwości

Numer ID artykułu: 310585 - Ostatnia weryfikacja: 20 stycznia 2004 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbenv kbui kbprb KB310585

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com