คุณจะไม่สามารถเริ่มโปรแกรมที่ มีนามสกุลแฟ้มเป็น.exe

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 310585 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเริ่มโปรแกรม ที่มีนามสกุลแฟ้มเป็น.exe โปรแกรมอาจไม่เริ่มทำงาน และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
windows ไม่พบ FILES32.VXD โปรแกรมนี้ต้องการสำหรับการเปิดแฟ้มชนิดและส่วนประกอบ "แอพลิเคชัน"
หรือ
เส้นทางไปยังโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมประยุกต์ Windows ถูกต้อง
เดสก์ท็อปของคุณอาจปรากฏขึ้นให้ เป็นว่าง นอกจากนี้ ปัญหาเกิดขึ้นหลายครั้งเมื่อคุณรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ แม้ว่าจะมีโปรแกรม anti-virus ได้ระบุจะมีรักษาไวรัส รายการรีจิสทรีที่อธิบายไว้ในส่วน "การแก้ปัญหา" ของบทความนี้จะยังคงอยู่ในรีจิสทรี

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจากไวรัส Pretty ยานนาวา ไวรัสยานนาวา Pretty สร้างแฟ้ม Files32.vxd และคัดลอกแฟ้ม Files32.vxd ไปยังโฟลเดอร์ Windows\System ของคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว นอกจากนี้ ไวรัสยานนาวา Pretty ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ที่ทำให้เกิดการเรียกใช้เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้โปรแกรมใด ๆ ที่มีนามสกุลแฟ้มเป็น.exe แฟ้ม Files32.vxd

หมายเหตุ:: Microsoft ไม่มีซอฟต์แวร์สำหรับการตรวจหาไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการเอาออก Microsoft แนะนำว่า คุณได้รับซอฟต์แวร์ anti-virus ปัจจุบันจากผู้จัดจำหน่ายจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับไวรัสตรวจหาและเอาออก สำหรับรายการของซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) ของซอฟต์แวร์ anti-virus โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
49500รายชื่อของผู้ขายซอฟต์แวร์ Anti-Virus

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไปนี้:

หมายเหตุ:: เมื่อคุณเรียกใช้แฟ้ม Regedit.exe คุณอาจพบอาการตามที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ของบทความนี้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Regedit.exe Regedit.com และจากนั้น ทำตามคำแนะนำที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ หลังจากที่คุณจะเสร็จสิ้น เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Regedit.com กลับไป Regedit.exe
 1. ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อดู และปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Exefile\Shell\Open\Command
 2. คลิกสองครั้งที่ค่าสายอักขระการรีจิสทรีต่อไปนี้:
  <no name="">: REG_SZ: "files32.vxd" "% 1 ": % *</no>
 3. ในการstringกล่อง เอา Files32.vxd จากสายอักขระ สายอักขระที่ถูกต้องสำหรับค่านี้คือ:
  "%1" %*
  หมายเหตุ:: รีจิสทรีคีย์HKEY_CLASSES_ROOT\Exefile\Shell\Open\Commandอาจจะติดต่อเดียวกัน string ค่า ดังนั้น คุณต้องยังแก้ไขคีย์นี้เพื่อลบ Files32.vxd จากสายอักขระได้ เมื่อคุณลบ Files32.vxd จากสตริงที่ หากพื้นที่ว่างมีอยู่ คุณอาจได้รับข้อความ "Windows ไม่พบ.exe ได้" เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้เป็นแฟ้ม.exe ตรวจสอบว่า มีไม่รวมช่องว่างเพิ่มเติมในสตริหลังจากคุณลบ Files32.vxd

 4. คลิกตกลงแล้ว ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 5. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์.
 6. ในการการตั้งชื่อกล่อง ชนิดfiles32.vxdแล้ว คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้
 7. ในการชื่อ:กล่อง คลิกขวาFiles32.vxdแฟ้ม แล้วคลิกลบ.
หมายเหตุ:: Files32.vxd แฟ้มไม่ใช่แฟ้ม Windows และไม่ได้อยู่บนสื่อ Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม Files32.vxd และไวรัส Pretty ยานนาวา ไปที่ Symantec เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/prettypark.worm.html
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

หมายเหตุ::Microsoft ไม่มีซอฟต์แวร์ที่สามารถตรวจหา หรือเอาไวรัสคอมพิวเตอร์ หากคุณสงสัย หรือยืนยันว่า คอมพิวเตอร์ติดไวรัส ได้รับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ปัจจุบัน สำหรับรายชื่อของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
49500รายการผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310585 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbenv kberrmsg kbprb kbui kbmt KB310585 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310585

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com