Article ID: 310590 - View products that this article applies to.
אם מאמר זה אינו מתאר את בעיית החומרה שנתקלת בה, נא בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת הבאה כדי לעיין במאמרים נוספים העוסקים בחומרה:
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=824994
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר מספר בעיות הקשורות לחיבורים איטיים העלולות להתרחש כאשר אתה משתמש במחשב עם Windows, ומציע הצעות לפתרון בעיות אלו.

מידע נוסף

הסעיף הבא מתאר גורמים אפשריים לחיבורים איטיים:

איכות ירודה של קו הטלפון

רעשים על הקו, הפרעה חמורה מדי פעם בעת שימוש בקו הטלפון, או שידור של חלקים משיחות טלפון של מישהו אחר עלולים להצביע על בעיה זו. כדי לפתור בעיה זו, התקשר לחברת הטלפון המקומית כדי לבקש בדיקה של קווי הטלפון.

הערה: מרבית חברות הטלפון גובות תשלום עבור שירותים שהן מבצעות בתוך הבית אך לא עבור עבודה על חיבורים מחוץ לבית. בקש מחברת הטלפון מידע אודות תעריפי שירות.

שינויים של ספק שירותי האינטרנט (ISP)

תוכל לבדוק אפשרות של שינויים בספק שירותי האינטרנט על-ידי בירור האם ספק שירותי האינטרנט הוא כעת חלק מחברה אחרת או מדווח על חיבורים איטיים כתוצאה מבעיות רשת. כדי לפתור בעיות מסוג זה, ייתכן שתצטרך לעבור לספק שירותי אינטרנט אמין יותר.

מספר ממירי אנלוגי-לדיגיטלי בין המחשב לבין ספק שירותי האינטרנט

חוסר יכולת להתחבר דרך קו הטלפון במהירות כלשהי העולה על 28.8 קילו-ביט לשנייה (Kbps) עלולה להצביע על גורם זה. כדי לפתור בעיה זו, התקשר לחברת הטלפון כדי לברר אודות מהירויות חיבור באזור שלך וכיצד ניתן לשפר אותן.

מנהלי התקנים של מודם שגויים, פגומים או מרובים

ניתוקים תכופים מאפיינים בעיה זו. כדי לפתור בעיה זו, הפעל את המחשב במצב בטוח ובדוק האם יש מספר מנהלי התקנים של מודם תחת מודם, קול, וידאו ובקרי משחקים. ודא כי מנהל ההתקן של המודם נכון. אם לא, הסר את מנהל ההתקן הנוכחי של המודם והתקן את מנהל ההתקן הנכון.

הפרעה סביבתית

צלילי מודם העוברים דרך התקנים אחרים, בשילוב עם האטה של החיבור, עלולים להצביע על הפרעה סביבתית. לדוגמה, צלילי מודם עלולים לעבור מרמקולים של המחשב, והפרעות עלולות להגיע מציוד אלקטרוני אחר בחדר. כדי לפתור בעיה זו, הפרד את קווי הטלפון מחוטים אחרים. כמו כן, נסה לבדוק את היכולת של המחשב להתחבר בחדר אחר, באמצעות שקע טלפון אחר.

תוכניות הפועלות ברקע

המחשב עשוי להאט בעת הפעלת תוכניות ברקע. כדי לפתור בעיה זו, השתמש בתוכנית השירות Msconfig כדי להשבית תוכניות בתיקיית האתחול. הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן בדוק את החיבור.

פעולות רגילות של ספק שירותי אינטרנט

מהירויות איטיות עשויות להתרחש במהלך שעות שיא לשימוש באינטרנט. אם ספק שירותי האינטרנט מצרף חיבורים רבים לחיבור משולב קטן, ביקוש רגיל של לקוחות עלול להעמיס יתר על המידה את הקיבולת של החיבור המשולב. כדי לפתור בעיות מסוג זה, ייתכן שתצטרך לעבור לספק שירותי אינטרנט אמין יותר.
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 310590 - Last Review: יום שלישי 31 ינואר 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
מילות מפתח 
kbenv KB310590

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com