Numer ID artykułu: 310590 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Jeżeli niniejszy artykuł nie wyjaśnia napotkanego problemu ze sprzętem, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących sprzętu:
http://support.microsoft.com/ph/1139/pl-pl?sid=460
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano kilka problemów związanych z małą szybkością połączenia, które mogą wystąpić na komputerze z systemem Windows. W artykule zawarto też sugestie dotyczące rozwiązywania tych problemów.

Więcej informacji

W poniższej sekcji opisano możliwe przyczyny powolnego połączenia:

Niska jakość linii telefonicznej

Zakłócenia na linii i przerwy w połączeniu podczas korzystania z linii telefonicznej oraz transmisje fragmentów cudzych rozmów telefonicznych mogą wskazywać istnienie tego problemu. Aby rozwiązać ten problem, należy zadzwonić do lokalnej firmy telekomunikacyjnej i poprosić o sprawdzenie linii telefonicznych.

UWAGA Większość firm telekomunikacyjnych pobiera opłaty za usługi wykonywane w domach użytkowników, ale prace na liniach zewnętrznych wykonuje bezpłatnie. Informacje o opłatach za usługi można uzyskać w firmie telekomunikacyjnej.

Zmiany usługodawcy internetowego

W celu zbadania ewentualnych zmian usługodawcy internetowego można dowiedzieć się, czy jest on częścią innej firmy lub zgłasza możliwość występowania powolnych połączeń z powodu problemów sieciowych. Aby rozwiązać takie problemy, konieczne może być wybranie innego i bardziej niezawodnego usługodawcy internetowego.

Wiele konwerterów sygnału analogowego na cyfrowy między komputerem i usługodawcą internetowym

Jeśli przy użyciu linii telefonicznej nie można nawiązać połączenia o szybkości większej niż 28,8 Kb/s (kilobity na sekundę), to może oznaczać występowanie tego problemu. Aby rozwiązać ten problem, należy zadzwonić do firmy telekomunikacyjnej w celu uzyskania informacji o szybkościach połączeń w okolicy i sposobach ich poprawienia.

Nieprawidłowe, uszkodzone lub występujące w kilku kopiach sterowniki modemu

Częste rozłączanie połączeń może wskazywać na ten problem. Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić komputer w trybie awaryjnym i sprawdzić, czy w kontrolerach modemu, dźwięku, wideo i gier nie ma kilku wystąpień sterowników modemu. Ponadto należy zweryfikować poprawność sterowników modemu. Jeśli sterowniki są niepoprawne, należy usunąć bieżące sterowniki modemu i zainstalować poprawne.

Zakłócenia środowiskowe

Dźwięki modemu pochodzące z innych urządzeń w czasie występowania spowolnienia połączenia mogą wskazywać na zakłócenia środowiskowe. Na przykład dźwięk modemu może być słyszalny z głośników komputera, a zakłócenia mogą pochodzić z innego urządzenia elektronicznego w pomieszczeniu. Aby rozwiązać ten problem, należy oddzielić przewód telefoniczny od innych kabli. Ponadto można sprawdzić jakość połączenia w innym pokoju, korzystając z innego gniazda telefonicznego.

Programy działające w tle

Programy działające w tle mogą spowalniać pracę komputera. Aby rozwiązać ten problem, należy użyć narzędzia Msconfig w celu wyłączenia programów w folderze uruchamiania. Następnie należy uruchomić ponownie komputer i przetestować połączenie.

Normalne działanie usługodawcy internetowego

Szybkość połączenia może maleć w godzinach intensywnego korzystania z Internetu. Jeśli usługodawca obsługuje wielu klientów przy użyciu małego połączenia zespolonego, to normalne zapotrzebowanie klientów może przeciążyć to połączenie. Aby rozwiązać ten problem, konieczne może być wybranie innego i bardziej niezawodnego usługodawcy internetowego.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 310590 - Ostatnia weryfikacja: 31 stycznia 2012 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv KB310590

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com