คำอธิบายของคีย์ย่อยของรีจิสทรี HKEY_CURRENT_USER

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 310595 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายคีย์ย่อยที่อยู่ในคีย์รีจิสทรี HKEY_CURRENT_USER ใน Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลในคีย์นี้ถูกสร้างจากคีย์ HKEY_USERS ระหว่างกระบวนการเข้าสู่ระบบ ดังนั้น รายละเอียดทั้งหมดที่พบในคีย์ HKEY_CURRENT_USER เป็นสำเนาของคีย์ย่อย HKEY_USERS\ชื่อผู้ใช้โดย:ชื่อผู้ใช้มีชื่อใช้งานผู้ใช้ (หรือเริ่มต้น)

คีย์ย่อยในคีย์รีจิสทรีของ HKEY_CURRENT_USER

AppEvents

คีย์ย่อยนี้ประกอบด้วยเส้นทางไปยังแฟ้มเสียงที่มีการโหลดสำหรับเหตุการณ์ของระบบที่ระบุ (ตัวอย่าง เมื่อเกิดข้อผิดพลาด)

แผงควบคุม

คีย์ย่อยนี้ประกอบด้วยคีย์ย่อยของการตั้งค่า'แผงควบคุม' การรวมถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในแฟ้ม Win.ini และ Control.ini ใน Microsoft Windows 3.x

InstallLocationsMRU

คีย์ย่อยนี้ประกอบด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่โปรแกรมได้มากที่สุดเพิ่งติดตั้ง

หมายเหตุ:: หมายถึง "ล่าสุดใช้" mru ของ

รูปแบบแป้นพิมพ์

คีย์ย่อยนี้ประกอบด้วยคีย์ย่อยที่ประกอบด้วยค่าที่กำหนดปัจจุบันใช้งานรูปแบบแป้นพิมพ์ ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าการใช้เครื่องมือ'แป้นพิมพ์'ใน'แผงควบคุม'

Network

คีย์ย่อยนี้ประกอบด้วยคีย์ย่อยที่อธิบายถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายปัจจุบัน และล่าสุด

RemoteAccess

คีย์ย่อยนี้ประกอบด้วยคีย์ย่อยของที่อยู่และโปรไฟล์สำหรับการเข้าถึงเครือข่ายระยะไกล

ซอฟต์แวร์

คีย์ย่อยนี้ประกอบด้วยคีย์ย่อยที่อธิบายการตั้งค่าซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ปัจจุบัน และประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะตัวของการโปรแกรมที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้ ใน Win.ini หรือแฟ้มการเตรียมใช้งานส่วนตัวใน Windows 3.x

หมายเหตุ:: ถ้ามีการติดตั้ง Microsoft Outlook Express 5.x คีย์ผู้ใช้อีเมลสร้าง ซึ่งประกอบด้วยคีย์ย่อยที่ประกอบด้วย Outlook Express บัญชี อีเมล และกลุ่มข่าวสารการตั้งค่า คีย์นี้ยังประกอบด้วยข้อมูล Messenger Microsoft เครือข่าย (MSN) ถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310595 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB310595 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310595

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com