פתרון בעיות של הודעת שגיאה על מפתח תקליטור לא חוקי במהלך ההתקנה של Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 310637 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

בעת הזנת מפתח המוצר של Microsoft Windows XP במהלך ההתקנה, עלולה להתקבל הודעת שגיאה דומה לאחת ההודעות הבאות:
 • מפתח התקליטור שהזנת אינו חוקי. אנא נסה שוב.
 • ??מפתח המוצר בו נעשה שימוש להתקנת Windows אינו חוקי. נא פנה מיידית אל מנהל המערכת או אל המפיץ/משווק שלך לקבלת מפתח מוצר חוקי. באפשרותך אף לפנות אל הצוות העוסק בהגנה מפני העתקות פירטיות ב-Microsoft Corporation באמצעות דואר אלקטרוני אל הכתובת piracy@microsoft.com, אם נדמה לך כי רכשת תוכנה פירטית של Microsoft. דע כי כל מידע אישי שתשלח אל הצוות העוסק בהגנה מפני העתקות פירטיות ב-Microsoft יישמר בסודיות מוחלטת.

סיבה

הבעיה עלולה להתעורר, אם יתקיים תנאי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
 • לא הזנת את מפתח המוצר הנכון.
 • תוכנת אנטי-וירוס פועלת במהלך ההתקנה.
 • תקליטור ההתקנה פגום.
 • אתה מתקין את Windows XP Service Pack 1 או Service Pack 2 במחיצה שנייה בדיסק הקשיח.
 • הפעלת את תוכנית ההתקנה לעדכון ה-service pack מתוך Windows XP.

פתרון הבעיה

כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות לפי סדר הופעתן, ובדוק בין שלב לשלב כדי לקבוע אם הבעיה נפתרה:
 1. ודא שמפתח המוצר הוזן כראוי בתיבות מפתח המוצר.

  שים לב אם אינך מצליח לאתר את מפתח המוצר שלך, או אם תווית מפתח המוצר ניזוקה, פנה לשירותי התמיכה במוצר של Microsoft. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט של Microsoft שכתובתו:

  http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
 2. ודא שתוכנת האנטי-וירוס שלך אינה מופעלת בעת ההתקנה של Windows. לקבלת מידע כיצד להפוך את תוכנת האנטי-וירוס ללא זמינה, עיין בתיעוד המצורף לתוכנית האנטי-וירוס שלך או פנה ליצרן התוכנית.
 3. הפוך את הגדרות האנטי-וירוס ללא זמינות במערכת קלט/פלט הבסיסית (BIOS) של המחשב לפני התחלת ההתקנה. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף ללוח האם או למחשב, או פנה ליצרן של לוח האם או המחשב.
 4. ודא שמדיית ההתקנה שלך אינה פגומה. אם היא פגומה, החלף אותה.
 5. ודא שתאריך המערכת של המחשב נכון. לקבלת מידע כיצד לבדוק את התאריך בהגדרות ה-CMOS של המחשב, עיין בתיעוד המצורף ללוח הראשי או למחשב, או פנה ליצרן.
 6. נסה להפעיל את Windows מבלי לטעון תוכניות ומנהלי התקנים נוספים. כך תקבל סביבת התקנה 'נקייה' עד כמה שאפשר. לאחר שתבצע 'אתחול נקי' של המחשב, הפעל מחדש את תוכנית ההתקנה.

  לקבלת מידע נוסף על הפעלת Windows עם מספר מינימלי של מנהלי התקנים, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  192926 כיצד לבצע אתחול נקי ב-Windows 98 לשם פתרון בעיות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  267288 כיצד לבצע אתחול נקי ב-Windows Millennium Edition (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  310353 כיצד לבצע אתחול נקי במערכת Windows XP
 7. התקן את מערכת ההפעלה משורת הפקודה במקום לעשות זאת מתוך סביבת Windows.
 8. העתק את קבצי ההתקנה מהתקליטור לדיסק הקשיח ולאחר מכן הפעל את תוכנית ההתקנה מהדיסק הקשיח.
 9. אם אתה מבצע שדרוג מ-Microsoft Windows 98 או מ-Microsoft Windows Millennium Edition ?(Me), השתמש בכלי 'סורק הדיסק' (Scandskw.exe) לבדיקת שגיאות בדיסק הקשיח. לשם כך, לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת ולאחר מכן לחץ על סורק הדיסק.

  לקבלת מידע נוסף כיצד להפעיל את תוכנית ההתקנה דרך שורת הפקודה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  307848 כיצד להפעיל את תוכנית ההתקנה מ-MS-DOS במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 10. השתמש במקשים הנומריים של המקלדת במקום בלוח המקשים הנומרי כדי להקליד את מפתח המוצר.

  בעת התקנה של גירסה בינלאומית של Windows, תוכנית ההתקנה עשויה להשתמש בפריסת לוח המקשים של ארה"ב במקום בפריסה הבינלאומית הנכונה. לדוגמה, אותיות כמו Z ו-Y שנמצאות במיקום מסוים במקלדת גרמנית נמצאות במיקום שונה במקלדת בארה"ב. במקרה זה יש להקליד את האות Z הגרמנית בכל מקום שבו מופיעה האות Y במזהה המוצר.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על הכלי 'סורק הדיסק' ב-Windows 98 וב-Windows Me, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
186365 תיאור 'סורק הדיסק' של Windows? (Scandskw.exe) ב-Windows 98/Me (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע כיצד ליצור קשר עם ספקים חיצוניים של תוכנה וחומרה, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
65416 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60781 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60782 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף כיצד להתקין את Windows XP, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
286647 תוכן הקובץ Read1st.txt ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
306824 הערות גירסה עבור התקנת Windows XP ניתן למצוא בקובץ Home.txt (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
286463 הערות גירסה עבור התקנת Windows XP ניתן למצוא בקובץ Pro.txt (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף כיצד להתקין מערכת אתחול כפול או אתחול ממערכות הפעלה מרובות עם Windows XP, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
153762 כיצד להתקין אתחול כפול לאחר התקנת Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת פרטים נוספים על פתרון בעיות בהתקנת Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
310064 כיצד לפתור בעיות בהתקנת Windows XP בעת השדרוג מ-Windows 98 או מ-Windows Millennium Edition

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף את בעיית ההתקנה של service pack עבור Windows XP במחיצה שנייה בדיסק הקשיח או בדיסק קשיח אחר, הפעל את המחשב שלך באמצעות תקליטור ההתקנה של Windows XP service pack והתקן את העדכון של Windows XP במחיצה השנייה בדיסק הקשיח.

שים לב כדי להפעיל את המחשב מתקליטור ההתקנה של Windows XP service pack, עליך להגדיר את המחשב לפעולה מכונן התקליטורים או ה-DVD. במקרים מסוימים, ייתכן שתצטרך לשנות את הגדרות ה-BIOS במחשב כדי לקבוע תצורה זו. לקבלת מידע כיצד יש להגדיר את תצורת המחשב לפעולה מכונן התקליטורים או מכונן ה-DVD, עיין בתיעוד המצורף למחשב או פנה ליצרן המחשב.

מאפיינים

Article ID: 310637 - Last Review: יום חמישי 12 אוקטובר 2006 - Revision: 6.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
מילות מפתח 
kbprb KB310637

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com