Windows XP ir Windows Server 2003 sistemos rinkmen? tikrintuv? (Sfc.exe) apra?as

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 310747 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Microsoft Windows 2000 versij? ?io straipsnio ?r.222471.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma sistemos rinkmen? tikrintuv? (Sfc.exe), kuris yra komand? eilut?s ?rankis naudojamas su Windows fail? apsauga (WFP) funkcija.

Daugiau informacijos

Sistemos rinkmen? tikrintuvas leid?ia administratorius nuskaityti vis? apsaugot? fail? patikrinti j? versijos. Jei sistemos fail? tikrintuvas atranda, kad buvo perra?yti apsaugoto failo, jis nuskaito teising? i? talpyklos aplanko (% Systemroot%\System32\Dllcache) failo versij? arba Windows diegimo ?altinio failus, ir tada pakei?ia neteising? rinkmen?. Sistemos rinkmen? tikrintuvas taip pat patikrina ir repopulates talpyklos aplank?. J?s turite b?ti ??j? administratoriaus teis?mis arba kaip administratori? grup?s paleisti Sistemos rinkmen? tikrintuv?. Jei talpyklos aplanko tampa pa?eid?iami ar tapdavo nenaudojami, j?s galite naudoti sfc/scannow, MNK /scanoncear MNK /scanboot komandos remonto jo turin?.

Sistemos fail? tikrinimo ?rankis sintaks?

MNK [/ scannow] [/Scanonce] [/Scanboot] [/ sugr??ti] [/Purgecache] [/ Cachesize = x]
 • / Scannow: nuskaito visus apsaugotais sistemos failus i? karto ir pakei?ia neteisingos versijos su teisinga Microsoft versijas. ?i komanda gali reikalauti prieiga prie Windows diegimo pirminiai failai.
 • /Scanonce: nuskaito visus apsaugotais sistemos failais vien? kart?, kai paleid?iate savo kompiuterio. ?i komanda gali reikalauti naudotis Windows diegimo ?altin? failus, kai paleid?iate kompiuter?. SfcScan DWORD vert? yra lygi 2 ? ?? registro rakt? kai vykdote ?i? komand?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • /Scanboot: nuskaito visus apsaugotais sistemos failais kiekvien? kart? paleidus j?s? kompiuterio. ?i komanda gali reikalauti naudotis Windows diegimo ?altin? kiekvien? kart?, kai ?jungiate kompiuter? failus. SfcScan DWORD vert? yra lygi 1 ? ?? registro rakt? kai vykdote ?i? komand?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • /Revert: gr??ina nuskaityti ? pagal nutyl?jim? (Nenuskaityti apsaugotus failus kai paleid?iate kompiuter?).Numatytasis talpyklos dydis yra ne i? naujo paleidus ?i komanda. ?i komanda yra lygus/?jungti jungikl? ? Windows 2000.
 • /Purgecache: i?valo fail? talpykl? ir nuskaito visus apsaugotais sistemos failais i? karto. ?i komanda gali reikalauti naudotis Windows diegimo ?altin? failus.
 • / Cachesize =x: Nustato fail? talpyklos dydis xmegabait? (MB). Numatytasis talpyklos dydis 50 MB. ?i? komand? reikia galite i? naujo paleisti kompiuter?, ir tada paleiskite komand? /purgecache disko talpyklos dyd?iui. ?i komanda nustato SfcQuota DWORD reik?m? x toliau registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Papildomos informacijos apie Windows fail? apsauga funkcija, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? ir Microsoft ?ini? baz?s:
222193 Apra?ymas Windows 2000 Windows fail? apsaugos funkcija

Savyb?s

Straipsnio ID: 310747 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbmt KB310747 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 310747

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com