Odebrání neplatných položek v nástroji Přidat nebo odebrat programy

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 310750 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Chcete-li přidat, odebrat nebo změnit program v počítači se systémem Windows XP, použijte nástroj Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech. V některých případech může dojít k tomu, že program nebude zcela odebrán a v seznamu Aktuálně nainstalované programy na něj zůstane uveden odkaz. Pokud změníte nebo odeberete program, je možné, že se zobrazí několik zpráv o souborech, které nelze najít, ale které jsou nutné k dokončení změny nebo odebrání. Tento článek obsahuje informace o tom, jak odebrat tyto neplatné položky z nástroje Přidat nebo odebrat programy.

Další informace

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Provedením následujících kroků lze odebrat pouze položky registru vztahující se k programu zobrazenému v nástroji Přidat nebo odebrat programy. Chcete-li zcela odebrat program, který nebyl úplně odebrán klepnutím na tlačítko Změnit nebo odebrat v nástroji Přidat nebo odebrat programy, musíte vyčistit fyzickou adresářovou strukturu na disku a také v registru. Při provádění těchto kroků je potřeba postupovat velmi opatrně.

Odebrání odkazu na program zobrazovaný v nástroji Přidat nebo odebrat programy:
 1. Spusťte Editor registru (Regedit.exe).
 2. Vyhledejte následující klíč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 3. Klíč, který je potřeba odstranit, najdete vyhledáním názvu klíče, který daný program v registru vytvořil. Pokud nelze název klíče ihned najít, procházejte jednotlivé klíče a poznamenejte si hodnotu uvedenou v poli DisplayName. Tento řetězec se zobrazuje v nástroji Přidat nebo odebrat programy.
 4. Pomocí nabídky Registr vyexportujte vybraný klíč registru, abyste měli zálohu. Uložte soubor s příponou REG na bezpečné místo pro případ, že by ho bylo nutné později naimportovat.
 5. Odstraňte vybraný klíč registru a jeho hodnoty. Neodstraňujte celý klíč Uninstall.
 6. Ukončete Editor registru.
 7. Ověřte, že se již tento odkaz v nástroji Přidat nebo odebrat programy nezobrazuje.
Je možné, že bude nutné se v případě, že budete chtít odstranit všechny položky programu na disku a v registru, obrátit na výrobce daného programu. Provedením kroků popsaných v této části neodeberete všechny soubory a položky registru používané programem. Odeberete pouze odkazy zobrazované v nástroji Přidat nebo odebrat programy.

Vlastnosti

ID článku: 310750 - Poslední aktualizace: 1. prosince 2007 - Revize: 1.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klíčová slova: 
kbinfo kbenv KB310750

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com