Po upgradu počítače DELL se zobrazí chybová zpráva problému ověření licence Kód chyby: 0x80070002

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 310794 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Při spuštění systému Microsoft Windows XP se může zobrazit následující chybová zpráva:
Problém neumožňuje systému Windows přesně ověřit stav licence pro tento počítač. Kód chyby: 0x80070002.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud platí některá z následujících podmínek:
 • V systému Windows XP byl změněn výchozí poskytovatel zabezpečení.
 • Došlo ke změně písmene jednotky.
Problém s poskytovatelem zabezpečení se nejčastěji týká počítačů Dell s nainstalovaným software Dell Assistant.

POZNÁMKA: Problém může být způsoben jakýmkoli softwarem, který mění výchozího poskytovatele zabezpečení. Netýká se pouze počítačů Dell ani softwaru Dell Assistant.

Jak potíže obejít

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné potíže, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že bude možné vyřešit problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte příslušnou metodu.

Obnovení výchozího poskytovatele zabezpečení v systému Windows XP

Výchozího poskytovatele zabezpečení v systému Windows XP obnovte odstraněním příslušného klíče registru systému Windows. Postupujte takto:
 1. Spusťte počítač. V průběhu spouštění stiskněte klávesu F8 a spusťte počítač v nouzovém režimu.
 2. Spusťte Editor registru (Regedt32.exe).
 3. V registru systému Windows odstraňte následující klíče registru:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
  HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
 4. Ukončete Editor registru.
 5. Restartujte počítač.

Obnovení písmene systémové jednotky

Pomocí Editoru registru změňte písmeno systémové jednotky zpět na původní hodnotu. Hodnotu systémové jednotky změňte úpravou následujícího klíče registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
Další informace a podrobný popis postupu přejmenování písmene systémové jednotky získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
223188 Jak obnovit písmeno systémové/spouštěcí jednotky v systému Windows

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku.

Další informace

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Vlastnosti

ID článku: 310794 - Poslední aktualizace: 1. prosince 2007 - Revize: 3.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klíčová slova: 
kberrmsg kbnofix kbregistry kbenv kbprb kb3rdparty KB310794

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com