วิธีการแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับเมื่อคุณพยายามคืนค่าแฟ้มสำรองข้อมูลในบริการแจ้ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 310858 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะคืนค่าแฟ้มที่ใช้บริการแจ้ง Microsoft ข้อมูลจากแฟ้มสำรองข้อมูล คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ไม่สามารถค้นหาตำแหน่งของเงิน ‘ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มข้อมูลบริการแจ้ง> ’ หรือไม่สามารถเปิดแฟ้ม อาจเนื่องจากมีการอ่าน-แฟ้มเดียวหรือดิสก์ไดรฟ์ของคุณถูกป้องกันการเขียน
‘ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มข้อมูลบริการแจ้ง> ’ เกิดความเสียหาย หรือไม่ใช่แฟ้มข้อมูลของบริการแจ้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเปิดแฟ้มที่ มีนามสกุล.mny
เงินที่ไม่สามารถสร้างแฟ้มชั่วคราวใน C:\Windows\temp\
ไม่มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์เพียงพอในการสร้างแฟ้มข้อมูลบริการแจ้งในแฟ้มชั่วคราว
ชื่อเส้นทางอยู่ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็นจริง:
 • เส้นทางที่คุณกำลังพยายามคืนค่าแฟ้มของคุณจะไม่ถูกต้อง โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณปรับรุ่นระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เป็น Windows Vista
 • คุณกำลังพยายามคืนค่าแฟ้มสำรองที่สร้างขึ้นในรุ่นที่ใหม่กว่าของบริการแจ้งรุ่นที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่
 • คุณกำลังเรียกใช้ออกจากพื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์
 • สื่อบันทึกที่มีการสำรองข้อมูลของคุณเสียหาย
 • แฟ้มข้อมูลบริการแจ้งสำรองข้อมูลของคุณเสียหาย
 • คุณกำลังพยายามที่จะคืนค่า หรือแปลงแฟ้มข้อมูลจากบริการแจ้ง 98/99 บริการแจ้ง 2006 หรือในภายหลัง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับปรากฏใน

วิธีที่ 1: ตรวจสอบความถูกต้องของเส้นทางการคืนค่า

เมื่อคุณคืนค่าแฟ้มข้อมูลของบริการแจ้ง เส้นทางที่คุณต้องการคืนค่าแฟ้มต้องถูกต้อง เมื่อต้องการตรวจสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลัง walking ผ่านขั้นตอนการคืนค่าอย่างถูกต้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคืนค่าแฟ้มสำรองข้อมูลในบริการแจ้ง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
178850วิธีการคืนค่าแฟ้มสำรองข้อมูลในบริการแจ้งของ Microsoft

วิธีที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่พยายามคืนค่าแฟ้มที่มีการสำรองข้อมูลจากบริการแจ้งรุ่นที่ใหม่กว่า

เมื่อคุณใช้บริการแจ้ง Microsoft หลายรุ่น โปรดสังเกตว่า บริการแจ้งไม่เข้ากันได้กับการย้อนหลัง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังใช้ 2006 บริการแจ้ง Microsoft บนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งและ Microsoft บริการแจ้ง 2005 บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณไม่สามารถเปิดแฟ้มข้อมูลสำรองของบริการแจ้ง 2006 ในบริการแจ้ง 2005 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปิดแฟ้ม 2005 บริการแจ้งในโปรแกรมบริการแจ้ง 2006

หมายเหตุ:ถ้าคุณติดตั้งบริการแจ้ง 2005 คุณจะต้องปรับปรุงการบริการแจ้งก่อนการ insure ว่า คุณมีการปรับปรุงล่าสุดก่อนที่จะคืนค่าแฟ้มที่สำรองข้อมูลของบริการแจ้ง 2005สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
320193You receive the "Money cannot locate <filename>" error message when you try to open a Money data file </filename>
KB "for more information"

Method 3: Increase Hard Disk Free Space on Your Computer

 1. On a computer that is running Microsoft Windows XP, double-clickMy Computer. On a computer that is running Windows Vista, double-clickคอมพิวเตอร์.
 2. Right-click the disk that you want to restore the backup file to, and then clickคุณสมบัติ.
 3. Note the amount of free disk space.
If the disk is almost full (very little free space), free some space. To do this, delete all Temporary files and Temporary Internet files, uninstall nonessential programs, and delete unnecessary data files.

For more information about how to free space on the hard disk, see the Microsoft Windows documentation.

If there is sufficient space on the hard disk to restore the backup file, but you are still cannot restore the backup file, go to Method 4.

Method 4: Copy file to the hard disk

 1. On a computer that is running Windows XP, double-clickMy Computer. On a computer that is running Windows Vista, double-clickคอมพิวเตอร์.
 2. Double-click your backup disk.
 3. คลิกขวาแฟ้ม และจากนั้น คลิกCopy.
 4. On the standard toolbar of the My Computer window or the Computer window, clickสำรองข้อมูล. The focus returns to My Computer.
 5. คลิกสองครั้งดิสก์ภายในเครื่อง (C:).
 6. คลิกสองครั้งเอกสารของฉันหรือเอกสาร.
 7. คลิกแก้ไขหรือจัดระเบียบแล้ว คลิกวาง.
If you receive any error messages during this copy and paste scenario, you have damaged backup medium. There are few repair scenarios that you can use in this situation. See the Microsoft Windows documentation for more information about how to repair damaged disks. After your file is copied to the hard disk drive, follow the restore backup procedure again. If you continue to receive an error message, it is likely that your backup data file is damaged.

Method 5: Confirm that Money is working correctly

 1. Quit Money.
 2. Search your computer for the Sample.mny data file.
 3. Double-click the file to open it.
 4. Create a backup of the Sample.mny file, either to a disk or to a location on the hard disk drive.
 5. After the backup is complete, follow the process to restore the backup file.
If this process is successful, the Money product is working as expected. If you have another backup file that you can try to restore, that is recommended. If you do not have another backup data file, re-create the Money data file. If you also receive an error message when you try to restore the Sample.mny Money data file, your Money installation files may be damaged.For more information about how to remove and reinstall Money, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
895866How to remove and reinstall Microsoft Money

Method 6: Converting files from Money 98/99 to 2006 or later

If you are trying to convert a data file from Money 98/99 to Money 2006 or later you will receive one of the messages listed above. This issue occurs because of the enhanced security features in Money 2006 or later. Money 2006 or later does not let you directly convert a Money 99 data file or a Money 98 data file to Money 2006.For more information about converting data from Money 98 or 99 to 2006, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
913108You cannot convert Money 99 or Money 98 data files into Money 2006 or later data files

ข้อมูลเพิ่มเติม

To minimize loss of data because of a corrupted backup file, we recommend that you back up data to at least two different backup mediums. You can perform each backup two times, one time to each backup medium. For example, use a floppy disk and a Zip drive, or other backup files by alternating the backup medium every time that you back up data.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 310858 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Money Plus Deluxe
 • Microsoft Money Plus Premium
 • Microsoft Money Plus Home & Business
 • Microsoft Money Deluxe 2007
 • Microsoft Money Premium 2007
 • Microsoft Money 2007 Home & Business
 • Microsoft Money Deluxe 2006
 • Microsoft Money Premium 2006
 • Microsoft Money Small Business 2006
 • Microsoft Money Standard 2006
 • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2005 Premium Edition
 • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2005 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2004 Premium Edition
 • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe and Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Standard Edition
 • Microsoft Money 2002 Standard Edition
 • Microsoft Money 2001 Standard Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB310858 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:310858

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com