Beschrijving van het onderdeel Net werk controle vast leggen

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 310875 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u de net werk Monitor Capture Utility (Netcap.exe) die u gebruiken kunt om net werk verkeer in net werk controle vast leggen.

Meer informatie

Netcap biedt opname mogelijkheden alleen vanaf de opdrachtprompt. de resulterende bestanden vast leggen (. cap) openen, moet u de volledige interface van net werk controle.

Netcap wordt geïnstalleerd tijdens de installatie van de ondersteunings programma's op de cd-rom van Windows XP.

Voor meer informatie over het installeren van deze hulp programma's, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
306794De ondersteunings programma's installeren vanaf de Windows XP-cd-rom
Net werk controle wordt meegeleverd met Windows Server-producten en Microsoft Systems Management Server (SMS).

Netcap biedt opname mogelijkheden die vergelijkbaar zijn met de versie van net werk controle dat wordt geleverd bij Windows Server-producten; echter, moet u Netcap achter de opdrachtprompt. Netcap het stuur programma voor net werk controle installeert en bindt aan alle adapters tijdens het uitvoeren van de opdracht Netcap.

De volledige syntaxis voor Netcap wordt de volgende syntaxis:
 Usage: NetCap.exe [/B:#] [/T <Type> <Buffer> <HexOffset> <HexPattern>]
          [/F:<filterfile.cf>] [/C:<capture file>] [/N:#]
          [/L:HH:MM:SS] [/TCF:<Folder Name>]

 Example: NetCap /B:20 /N:2 /T BP 100 0a ff1f /F:d:\IPFilter.CF

 /B:# - Buffer, capture size to take, from 1MB to 1000MB default is 1Mb

 /T  - Trigger, stop capturing when the given buffer and/or pattern is reached
    If no trigger is given, the capture will stop when the buffer is full
    Use "/T N" to continue capturing even if the buffer fills
    Oldest frames in capture will be over written once the buffer is full
    Note: With "/T N" you will have to hit space bar to stop capturing

    <Type>   - 'B' = buffer, 'P' = Pattern, 'BP' = Buffer then Pattern,
           'PB' = Pattern then Buffer 'N' = No Trigger

    <Buffer>  - % Buffer Size '25', '50', '75', '100' used with
           B, BP, PB (NOT P)

    <HexOffset> - Hex Offset from start of frame used with P, BP, PB (NOT B)

    <HexPattern>- Hex Pattern to match used with P, BP, PB (NOT B)
           The Pattern must be an even number of hex digits

 /C:<Capture File> - Move temporary capture to full path and/or file name
           This can be any valid local or remote path
           If "/C" is not specified the capture file will remain
           in the default temporary capture folder

 /F:<filterfile.cf>- A Network Monitor 2.x generated capture filter (*.cf)

 /L:<HH:MM:SS>   - Capture for given amount of time (max 99:99:99)
           Note: This option overrides the default 100% trigger
           unless "/T <trigger type>" is also specified

 /TCF:<Folder Name>- Permanently changes the temporary capture folder
           Warning the path must be on a fixed local hard drive
           Once set you only need to use the switch again
           to change the directory

 /Remove      - Removes the NetCap instance of the Network Monitor driver

 /N:<#>      - NIC Index number, for this computer
					
Het indexnummer van net werk interface kaart (NIC) bepalen, kunt u denetcap /?opdracht. Onder syntaxisinformatie over de, kunt u een lijst van de adapters die zijn geïnstalleerd op de computer bekijken. In deze lijst kunt u de juiste adapter voor vast leggen selecteren. Bijvoorbeeld, als u wilt vast leggen van verkeer voor een inbelverbinding op een computer met de volgende adapters, NIC index 0 gebruikt:
 Use the following index numbers for these adapters:
 (default) 0 = ETHERNET (2C3D20524153) WAN (PPP/SLIP) Interface
      1 = ETHERNET (000039139635) Local Area Connection 2
      2 = ETHERNET (0000390E118E) Local Area Connection
					
De volgende opdrachten zijn voorbeeld Netcap:
 • Verkeer op NIC 1 met een buffer van 10 MB (Megabyte) vast leggen, gebruikt u de volgende opdracht:
  netcap /n:1 /b:10
 • Netcap stopt doorgaans vast leggen wanneer de buffer vol is. Vast leggen van verkeer met buffer "eerste In First Out' (FIFO), is de standaard instelling voor net werk controle, kunt u de volgende opdracht:
  /t n netcap
  Houd er rekening mee dat als u wilt ophouden met vast leggen, druk op de spatie balk.
 • Verkeer gedurende één uur met behulp van een FIFO-buffer 1 MB opnemen, gebruikt u de volgende opdracht:
  netcap /L:01:00:00
 • Verwijder het stuur programma voor net werk Monitor, gebruikt u de volgende opdracht:
  netcap /remove
Opname bestanden die u maakt met behulp van Netcap worden geplaatst deGebruikers profiel\Local Settings\Temp map, standaard, waarbijGebruikers profielis de naam van het gebruikersprofiel. U kunt de standaardmap wijzigen met behulp van de/cof/tcfSchakel opties.

Voor meer informatie over het vast leggen van net werk verkeer of begrippen of termen die worden gebruikt in dit artikel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
148942Net werk verkeer met net werk controle vast leggen

Eigenschappen

Artikel ID: 310875 - Laatste beoordeling: maandag 28 februari 2011 - Wijziging: 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Trefwoorden: 
kbinfo kbmt KB310875 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:310875

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com